Erasmus+

Particulieren

Overzicht

Al bijna 30 jaar financiert de EU het Erasmusprogramma. Dankzij dit programma hebben ruim drie miljoen Europese studenten een deel van hun studie in een ander Europees land kunnen volgen.

Het vervolg erop, Erasmus+, biedt niet alleen studenten, maar ook schoolpersoneel, stagiairs, leerkrachten, vrijwilligers enz. de mogelijkheid om voor een tijd naar het buitenland te gaan. Het is ook niet meer alleen op Europa en Europeanen gericht, mensen van over de hele wereld kunnen eraan deelnemen.

 

Mogelijkheden voor:


Studenten

Studeren in het buitenland staat centraal in Erasmus+. Gebleken is dat Erasmus+-deelnemers het beter doen op de arbeidsmarkt. Het is ook een kans om talen te leren, zelfvertrouwen te kweken en grondig kennis te maken met een andere cultuur.

Meer informatie


Personeel (lesgeven)

Erasmus+ maakt het mogelijk een tijd les te geven in het buitenland. Dat geldt voor zowel mensen die in het onderwijs werkzaam zijn als mensen die buiten die sector werken, om hun kennis en ervaring te delen.

Meer informatie


Personeel (opleiding volgen)

Erasmus+ biedt opleidingen in het buitenland voor zowel onderwijzend als niet-onderwijzend personeel uit de onderwijssector, in de vorm van job shadowing, observatieperiodes of specifieke cursussen.

Meer informatie


Stagiairs

Erasmus+ biedt stagiairs de kans om waardevolle werkervaring in het buitenland op te doen. Studenten in het hoger onderwijs, beroepsonderwijs, leerlingwezen en pas afgestudeerden die in het buitenland stage willen lopen, kunnen hiervoor financiële steun aanvragen.

Meer informatie


Jongeren

Erasmus+ is beschikbaar voor alle jongeren, niet alleen voor jongeren die een opleiding volgen. Zij kunnen via een jongerenuitwisseling als vrijwilliger in heel Europa of daarbuiten aan de slag.

Meer informatie


Jongerenwerkers

Erasmus+ steunt de beroepsontwikkeling van jongerenwerkers via een verblijf in het buitenland voor een opleiding of om contacten te leggen. Ze kunnen zo'n verblijf concreet invullen met een cursus of opleiding, job shadowing, een observatieperiode bij een relevante organisatie enz.

Meer informatie

Mogelijkheden voor studenten

Studeren in het buitenland staat centraal in Erasmus+. Gebleken is dat Erasmus+-deelnemers het beter doen op de arbeidsmarkt . Het is ook een kans om talen te leren, zelfvertrouwen te kweken en grondig kennis te maken met een andere cultuur.

Met Erasmus+ is het ook mogelijk studeren en stage lopen in het buitenland te combineren.

Studeren in het buitenland kan op bachelor-, master- en doctoraatsniveau.

 

Mogelijkheden

Studeren in het buitenland

Erasmus+ biedt steun als je in het buitenland wilt studeren, zowel in een Erasmus+-programmaland als in een partnerland.

Meer informatie

Stage lopen in het buitenland

Erasmus+ ondersteunt stages, leerbanen e.d. in het buitenland voor studenten die hoger onderwijs volgen in een programmaland. Ook pas afgestudeerden kunnen hier gebruik van maken.

Meer informatie

Gezamenlijke masteropleidingen in het kader van Erasmus Mundus

Dankzij de regeling voor gezamenlijke masteropleidingen in het kader van Erasmus Mundus kun je een volledige beurs krijgen voor een internationale masteropleiding. Deze opleidingen onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit en doordat er verschillende instellingen voor hoger onderwijs bij betrokken zijn.

Meer informatie

Erasmus+-leningen voor een masteropleiding

Een Erasmus+-lening voor een masteropleiding is een lening waarvoor de EU garant staat en waarvoor gunstige terugbetalingsvoorwaarden gelden. Met zo'n lening kun je een masteropleiding van een of twee jaar in een Erasmus+-programmaland betalen.

Meer informatie

Studenten met een lichamelijke of geestelijke handicap of andere gezondheidsproblemen

Voor dergelijke studenten is aanvullende financiële steun mogelijk. Gastinstellingen moeten hen bovendien dezelfde faciliteiten bieden als eigen studenten van deze categorie.

Meer informatie

Lesgeven in het buitenland

Erasmus+ biedt de mogelijkheid om een tijdje te gaan lesgeven aan een buitenlandse onderwijsinstelling.

Dat geldt zowel voor wie in het onderwijs werkt als voor werknemers van bedrijven of organisaties die gevraagd worden hun kennis over een bepaalde sector, studiegebied of kwestie te delen.

Onderwijsinstellingen van alle niveaus kunnen als gastheer optreden.

 

Mogelijkheden

Hoger onderwijs

Erasmus+ biedt u de kans om een tijdje les te gaan geven aan een instelling voor hoger onderwijs in het buitenland. Werkt u in het hoger onderwijs, dan kunt gaan lesgeven aan een onderwijsinstelling in een Erasmus+-programma- of partnerland. Komt u uit het bedrijfsleven, dan kunt u steun krijgen om les te gaan geven aan en uw kennis te delen met instellingen voor hoger onderwijs in een programmaland.

Meer informatie

Beroepsonderwijs

Met Erasmus+ kunt ook gaan lesgeven aan een buitenlandse instelling voor beroepsonderwijs. Werkt u in deze sector, dan kunt u een tijdje als leerkracht aan de slag bij een andere instelling in een Erasmus+-programmaland.BeroepsonderwijsBeroepsonderwijs

Meer informatie

Scholen

Ook als u op een kleuterschool, basisschool of middelbare school werkt, biedt Erasmus+ u de kans om te gaan lesgeven aan een school in het buitenland. U kunt daardoor uw kijk op het onderwijs verrijken, kennis uitwisselen met collega's uit een ander land en nieuwe onderwijsmethoden ontdekken. Zo'n uitwisseling is mogelijk tussen scholen in Erasmus+-programmalanden.

Meer informatie

Volwassenenonderwijs

Erasmus+ maakt het mogelijk om een bepaalde periode naar het buitenland te gaan om les te geven aan een buitenlandse instelling voor volwassenenonderwijs. Werkt u in deze sector, dan kunt u een tijdje als leerkracht of instructeur aan de slag bij een andere instelling in een Erasmus+-programmaland. Met zo'n uitwisseling kunt u uw taalvaardigheid en culturele kennis verruimen en kennismaken met andere lesmethoden en benaderingen.

Meer informatie

Jean Monnet

Jean Monnet is het onderdeel van Erasmus+ dat de kwaliteit van Europese studies in het hoger onderwijs over de hele wereld moet verbeteren. De nadruk ligt op studie en onderzoek op het gebied van de Europese eenwording en de rol van Europa in een geglobaliseerde wereld.

Meer informatie

Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Erasmus Mundus steunt de deelname van vooraanstaande wetenschappers/gastdocenten om het prestige van de opleiding te verhogen. Als u beschikt over een uitzonderlijk academisch en/of professioneel profiel, kunt u meewerken aan een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus (EMJMD).

Meer informatie

Personeel met een lichamelijke of geestelijke handicap of andere gezondheidsproblemen

Voor deze personeelsleden is aanvullende financiële steun mogelijk. Gastinstellingen moeten hun bovendien dezelfde faciliteiten bieden als eigen personeel van deze categorie.

Meer informatie

Opleidingen voor personeel

Erasmus+ biedt opleidingskansen voor onderwijzend en ander personeel in de onderwijssector.

Ze kunnen naar het buitenland voor job shadowing, observatieperiodes of specifieke cursussen.

De steun van Erasmus+ is beschikbaar voor opleidingen aan onderwijsinstellingen maar ook bij relevante organisaties in andere sectoren.

Alle onderwijsniveaus komen in aanmerking.

 

Mogelijkheden

Hoger onderwijs

Werkt u bij een instelling voor hoger onderwijs, dan kunt u via Erasmus+ subsidie krijgen voor een opleiding. Daarmee kunt u dan naar een instelling van hetzelfde niveau in een programma- of partnerland van Erasmus+. Werkt u aan zo'n instelling in een programmaland, dan kunt u ook naar organisaties buiten de onderwijssector in een programmaland.

Meer informatie

Beroepsonderwijs en -opleidingen

Erasmus+ ondersteunt bijscholing van personeel in de sector beroepsonderwijs en -opleidingenmet subsidies voor opleidingen in het buitenland. Het kan daarbij gaan om een stage, meelopen met een collega (job shadowing) of een observatieperiode aan een instelling voor beroepsonderwijs en -opleidingen or een andere relevante organisatie in een Erasmus+-programmaland.

Meer informatie

Schoolonderwijs

Erasmus+ ondersteunt ook opleidingen voor medewerkers in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Het kan daarbij gaan om gestructureerde cursussen or andere evenementen, of jobshadowing bij een school of onderwijsorganisatie.

Meer informatie

Volwasseneneducatie

Erasmus+ ondersteunt ook opleidingen in het buitenland in het volwassenenonderwijs. Het kan daarbij gaan om gestructureerde cursussen, opleidingsperiodes in het buitenland, jobshadowing/observatie bij scholen of andere relevante onderwijsorganisaties.

Meer informatie

Personeel met een lichamelijke of geestelijke handicap of andere gezondheidsproblemen

Voor dit soort personeel is aanvullende financiële steun mogelijk. Gastinstellingen moeten hen bovendien dezelfde faciliteiten bieden als eigen personeel van deze categorie.

Meer informatie

Stages

Erasmus+ helpt je om waardevolle ervaring op te doen door je de kans te geven in het buitenland stage te lopen.

Je kunt zo je kennis van andere culturen en talen verruimen. Na je studie maak je dan meer kans om een baan te vinden.

Bovendien geeft werken bij een bedrijf of organisatie je een heel andere kijk op je studie dan seminars en workshops.

Zowel studenten als pas afgestudeerden kunnen voor zo'n stage in aanmerking komen. Je kunt stage lopen bij ongeacht welke organisatie die relevant is voor je studie.

 

Mogelijkheden

Studenten en pas afgestudeerden van het hoger onderwijs

Erasmus+ geeft studenten die zijn ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs in programmalanden de kans om in het buitenland stage te lopen. Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking.

Meer informatie

Studenten in het beroepsonderwijs en leerlingwezen en pas gediplomeerden

Erasmus+ ondersteunt buitenlandse stages voor studenten in het beroepsonderwijs. Ook wie als leerling in een bedrijf werkt of net is afgestudeerd, kan hiervan gebruik maken.

Meer informatie

Mogelijkheden voor jongeren

Erasmus+ is er voor alle jongeren, niet alleen voor jongeren die een opleiding volgen. Met Erasmus+ kun je vrijwilligerswerk binnen of buiten Europa doen of deelnemen aan een jongerenuitwisseling in het buitenland.

 

Mogelijkheden

Europees vrijwilligerswerk

Met het Europees vrijwilligerswerk kunnen jongeren van 17 tot 30 jaar tussen 2 weken en 12 maanden deelnemen aan een vrijwilligersproject in het buitenland. Er zijn allerlei projecten beschikbaar, o.a. op het gebied van sociale zorg, milieu en cultuur.

Meer lezen

Jongerenuitwisselingen

Deze uitwisselingen bieden jongeren uit verschillende landen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar samen te leven gedurende maximaal 21 dagen. Als jongere kun je bij zo'n uitwisseling meedoen aan bijvoorbeeld workshops, oefeningen, debatten, rollenspellen, outdooractiviteiten en nog veel meer.

Meer lezen

Mogelijkheden voor jongerenwerkers

Erasmus+ steunt de beroepsontwikkeling van jongerenwerkers via een verblijf in het buitenland voor een opleiding of om contacten te leggen.

 

Mogelijkheden

Netwerken en scholing

Een verblijf in het buitenland kan worden ingevuld met een cursus of opleiding, job shadowing, een observatieperiode bij een relevante organisatie enz.

Meer informatie

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.