Erasmus+

Privātpersonām

Pārskats

Turpat 30 gadus ES finansē “Erasmus” programmu, kura ļāvusi trijiem miljoniem Eiropas studentu daļu studiju laika aizvadīt augstākās izglītības iestādē vai struktūrā, kas atrodas citā Eiropas valstī.

“Erasmus+” piedāvā šo iespēju visiem: studentiem, pedagogiem, stažieriem, speciālistiem, pasniedzējiem, brīvprātīgajiem. Turklāt “Erasmus+” programma attiecas ne tikai uz Eiropu un eiropiešiem: tā aptver visu pasauli.

 

Iespējas:


Studentiem

Studijas ārzemēs ir svarīgs programmas “Erasmus+” elements, un ir pierādījies, ka tās vairo izredzes vēlāk atrast labu darbu. Tā ir arī iespēja uzlabot valodas zināšanas, vairot pašapziņu un neatkarību un gremdēties jaunā kultūrā.

Lasiet vēl


Darbiniekiem (pasniegšana)

“Erasmus+” piedāvā iespēju pasniegt izglītības iestādē ārzemēs. Šī iespēja attiecas uz darbiniekiem, kuri strādā izglītības sektorā, un arī uz tiem, kuri strādā citos sektoros un vēlas dalīties savās zināšanās un pieredzē.

Lasiet vēl


Darbiniekiem (apmācība)

“Erasmus+” piedāvā mācību iespējas izglītības darbiniekiem — pasniedzējiem un citiem. Darbinieki var iziet ēnošanas jeb darba novērošanas praksi vai piedalīties specifiskās mācībās ārzemēs.

Lasiet vēl


Praktikantiem

“Erasmus+” palīdz iegūt vērtīgu darba pieredzi, izejot praksi ārzemēs. Šī prakse ir domāta personām, kuras studē augstākās izglītības iestādē vai nesen saņēmušas augstākās izglītības diplomu, kā arī mācekļiem un personām, kuras mācās profesionālās izglītības iestādē vai to nupat ir beigušas.

Lasiet vēl


Jauniešiem

“Erasmus+” ir atvērta visiem jauniešiem — ne tikai tiem, kuri studē vai mācās. Ar “Erasmus+” jaunieši var iesaistīties brīvprātīgo darbā Eiropā vai ārpus tās, piedalīties apmaiņas pasākumā ārzemēs.

Lasiet vēl


Jaunatnes darbiniekiem

“Erasmus+” atbalsta jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību, pateicoties mācību un kontaktu veidošanas periodiem ārzemēs. Šādi periodi ārzemēs var ietvert kursus, mācību apmeklējumus vai novērošanas praksi profesionālā vidē u.c.

Lasiet vēl

Iespējas studentiem

Studijas ārzemēs ir svarīgs programmas “Erasmus+” elements. Ir konstatēts, ka šāda pieredze vairo izredzes vēlāk atrast labu darbu. Tā ir arī izdevība uzlabot valodas zināšanas, iegūt pašapziņu, kļūt neatkarīgam un iepazīties ar citas valsts kultūru un mentalitāti.

Turklāt “Erasmus+” piedāvā studijas ārzemēs apvienot ar praksi.

Šādas iespējas ir pieejamas bakalaura līmeņa, maģistrantūras un doktorantūras studentiem.

 

Iespējas

Studijas ārzemēs

No “Erasmus+” jūs varat saņemt atbalstu, kamēr studējat ārzemēs: gan “Erasmus+” programmas valstīs, gan partnervalstīs.

Lasiet vēl

Prakse ārzemēs

No “Erasmus+” var saņemt atbalstu studenti, kas reģistrēti programmas valsts augstākās izglītības iestādē un vēlas iziet praksi (stažēties) ārzemēs. Šo iespēju var izmantot arī tie jaunieši, kas nesen ieguvuši augstskolas diplomu.

Lasiet vēl

“Erasmus Mundus” kopīgās maģistrantūras programmas

“Erasmus Mundus” kopīgās maģistrantūras programmas studenti var saņemt stipendiju studijām starptautiskā maģistrantūras programmā. Šīs maģistrantūras programmas izceļas ar augstu akadēmisko līmeni, un to mācību kursi ir integrēti dažādu valstu augstākās izglītības iestādēs.

Lasiet vēl

Aizdevumi “Erasmus+” maģistrantiem

Šiem ES garantētajiem aizdevumiem ir izdevīgi atmaksas noteikumi, un tie var jums palīdzēt finansēt maģistrantūras studijas (uz 1 vai 2 gadiem) kādā “Erasmus+” programmas valstī.

Lasiet vēl

Studenti ar fiziskām, psiholoģiskām vai ar veselību saistītām problēmām

Viņiem ir pieejams papildu finansējums, un šiem studentiem ir tiesības uz tādiem pašiem atbalsta pakalpojumiem kā uzņemošo augstskolu vietējiem studentiem.

Lasiet vēl

Pasniegšanas iespējas nozares speciālistiem

“Erasmus+” piedāvā iespēju pasniegt izglītības iestādē ārzemēs.

Šīs iespējas ir pieejamas izglītības nozares darbiniekiem un to uzņēmumu algotajiem darbiniekiem, kas ir uzaicināti ar studentiem dalīties savās zināšanās par kādu nozari, tēmu vai specifisku jautājumu.

Tās ir visu līmeņu izglītības iestādēs ārzemēs.

 

Iespējas

Augstākā izglītība

“Erasmus+” atbalsta pasniedzēju neilgus norīkojumus augstākās izglītības iestādēs ārzemēs. Ja strādājat augstākās izglītības sfērā, noteiktu laiku varat pasniegt iestādē, kas atrodas “Erasmus” programmas valstī vai partnervalstī. Uzņēmumu darbinieki var saņemt palīdzību, lai pasniegtu vai dalītos zināšanās ar augstākās izglītības iestādēm, kuras atrodas programmas valstī.

Lasiet vēl

Profesionālā izglītība un apmācība

“Erasmus+” atbalsta pasniedzēju norīkošanu uz profesionālās izglītības un apmācības (PIAiestādēm ārzemēs. Ja strādājat PIA sfērā, varat kādu laiku pastrādāt citā organizācijā “Erasmus+” programmas valstī, pasniedzot vai vadot kursus.

Lasiet vēl

Skolu izglītība

“Erasmus+” atbalsta pirmsskolas mācību iestāžu, pamatskolu un vidusskolu pedagoģiskā personāla norīkošanu mācīšanai ārzemju skolās. Mācot bērnus ārzemēs, varat paplašināt redzesloku, dalīties pieredzē ar citas valsts kolēģiem un iepazīties ar jaunu labu praksi izglītības jomā. Šādas iespējas ir skolām, kas atrodas “Erasmus+” programmas valstīs.

Lasiet vēl

Pieaugušo izglītība

“Erasmus+” atbalsta pasniedzēju norīkošanu uz pieaugošo izglītības organizācijām ārzemēs. Ja strādājat pieaugušo izglītības sfērā, varat kādu laiku pastrādāt citā organizācijā “Erasmus+” programmas valstī, pasniedzot vai vadot kursus. Šāda pieredze un apmaiņa jums var palīdzēt uzlabot savas svešvalodu prasmes un zināšanas par citām kultūrām. Tā varat atklāt arī jaunas pedagoģiskās metodes un pieejas.

Lasiet vēl

Jean Monnet pasākumi

Jean Monnet pasākumi ietilpst “Erasmus+” programmā. Tie veicina augstākās izglītības izcilību Eiropas studiju jomā. Uzsvars tiek likts uz studijām un pētījumiem, kas pievēršas ES integrācijai, kā arī uz izpratnes veidošanu par Eiropas vietu globalizācijas laikmetā.

Lasiet vēl

“Erasmus Mundus” kopīgās maģistrantūras programmas

EMJMD atbalsta augsta līmeņa akadēmisko darbinieku/vieslektoru dalību, lai vairotu kursu pievilcīgumu. Ja jums ir izcils akadēmiskā darbinieka un/vai speciālista profils, jūs varat iesaistīties EMJMD.

Lasiet vēl

Darbinieki, kuriem ir fiziskas, garīgas vai veselības problēmas

Ir pieejams papildu finansējums, un šiem darbiniekiem ir tādas pašas tiesības uz atbalsta pakalpojumiem kā tās, ko saviem darbiniekiem nodrošina uzņemošās iestādes.

Lasiet vēl

Mācību iespējas izglītības darbiniekiem

“Easmus+” piedāvā mācību iespējas izglītības darbiniekiem – gan pedagogiem, gan pārējiem.

Mācību periodos ārzemēs var notikt ēnošana vai novērošana darbā, profesionālās attīstības kursi vai konkrēti prasmju pilnveidošanas pasākumi.

“Erasmus+” atbalsta mācības, kas notiek izglītības iestādēs vai citu nozaru organizācijās.

Iespējas piedalīties profesionālās pilnveides aktivitātēs ir pieejamas visu līmeņu izglītības darbiniekiem.

 

Iespējas

Augstākā izglītība

“Erasmus+” atbalsta mācības augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem. Jūs varat piedalīties mācībās “Erasmus+” programmas valsts vai partnervalsts augstākās izglītības iestādē. Ja strādājat programmas valsts augstākās izglītības iestādē, varat mācīties arī izglītības nozarei nepiederošā organizācijā kādā programmas valstī.

Lasiet vēl

Profesionālā izglītība un apmācība

“Erasmus+” atbalsta to profesionālās izglītības un apmācības (PIA ) jomā strādājošo cilvēku profesionālo attīstību, kuri piedalās apmācības periodos ārzemēs. Apmācības periodi var būt prakse, ēnošana vai novērošana darbā PIA iestādē vai citā piemērotā organizācijā, kas atrodas “Erasmus+” programmas valstī.

Lasiet vēl

Skolu izglītība

“Erasmus+” atbalsta pirmsskolas mācību iestāžu, pamatskolu un vidusskolu pedagoģiskā personāla apmācību ārzemēs. Tie var būt strukturēti kursi vai citi pasākumi, ēnošana skolās un citās skolu izglītības darbā iesaistītās iestādēs.

Lasiet vēl

Pieaugušo izglītība

“Erasmus+” atbalsta mācību norīkojumu uz pieaugušo izglītības organizācijām ārzemēs. Tie var būt strukturēti kursi vai citi pasākumi, mācību periodi ārzemēs, ēnošana vai novērošana skolās un citās piemērotās organizācijās.

Lasiet vēl

Speciālisti ar fizisku vai garīgu invaliditāti vai veselības problēmām

Ir pieejams papildu finansējums, un speciālisti ir tiesīgi saņemt tādus pašus atbalsta pakalpojumus, kādus uzņēmējiestāde piedāvā vietējiem darbiniekiem.

Lasiet vēl

Prakses iespējas

“Erasmus+” atbalstīta stažēšanās ārzemēs (pagaidu darbs, prakse uzņēmumos) ļauj iegūt vērtīgu profesionālo pieredzi.

Zināšanas par citām kultūrām un valodu prasmes, kas iegūtas, strādājot citā valstī, pēc studiju pabeigšanas jums var palīdzēt vieglāk atrast darbu.

Turklāt darbs piemērotās organizācijās paver mācību perspektīvas, kuras nevar gūt semināros.

Šīs iespējas ir studentiem un augstskolas diplomu nesen saņēmušām personām. Praksi var iziet jebkurā kompetentā organizācijā.

 

Iespējas

Augstskolu studenti un jaunie diplomandi

“Erasmus+” atbalsta stažēšanos ārzemēs (pagaidu darbu, praksi uzņēmumos u.c.) studentiem, kas reģistrējušies mācībām augstskolās programmas valstīs. Šīs iespējas ir arī augstskolas diplomu nesen saņēmušajiem.

Lasiet vēl

Profesionālās izglītības un apmācības iestāžu audzēkņi, mācekļi un jaunie diplomandi

“Erasmus+” atbalsta stažēšanos (pagaidu darbu) audzēkņiem, kas reģistrējušies mācībām profesionālās izglītības un apmācības iestādēs (PIA). Šīs iespējas ir arī darbiniekiem, kuri tiek apmācīti uzņēmumos, un cilvēkiem, kuri nesen absolvējuši PIA.

Lasiet vēl

Iespējas jauniešiem

“Erasmus+” ir atvērta visiem jauniešiem — ne tikai tiem, kuri studē vai mācās. Ar “Erasmus+” jaunieši var iesaistīties brīvprātīgo darbā Eiropā vai ārpus tās, piedalīties apmaiņas pasākumā ārzemēs.

 

Iespējas

Eiropas Brīvprātīgo dienests

Eiropas Brīvprātīgo dienests ir pieejams jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem. Tas dod iespēju doties uz ārzemēm uz laiku no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem, lai brīvprātīgi piedalītos kādā projektā. Ir daudz projektu daudzās jomās, tādās kā sociālā aprūpe, vide un kultūra.

Lasiet vēl

Jauniešu apmaiņa

Jauniešu apmaiņa dod iespēju jauniešu grupām no dažādām valstīm tikties un dzīvot kopā ilgākais 21 dienu. Jauniešu apmaiņas laikā jūs noteikti piedalīsieties dažādās darbībās: semināros, vingrinājumos, diskusijās, lomu spēlēs, brīvā dabā rīkotās aktivitātēs u.tml.

Lasiet vēl

Iespējas jaunatnes darbiniekiem

“Erasmus+” atbalsta jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību, sniedzot iespēju pieteikties mācību un kontaktu veidošanas periodiem ārzemēs.

 

Iespējas

Sadarbības tīklu veidošana un apmācība

Šādi periodi ārzemēs var ietvert kursus, mācību apmeklējumus, ēnošanu vai novērošanu darbā piemērotās organizācijās u.c.

Lasiet vēl

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.