Erasmus+

Magánszemélyek

Áttekintés

Az Európai Unió csaknem 30 éve finanszírozza az Erasmus programot, melynek jóvoltából eddig több mint hárommillió európai diáknak nyílt alkalma arra, hogy tanulmányai egy részét egy másik európai felsőoktatási intézményben vagy valamilyen európai szervezetnél végezze.

Az Erasmus+ ezeket a lehetőségeket mindenki – a diákok, a szakemberek, a gyakornokok, a tanárok, az önkéntesek és még sokan mások – számára elérhetővé teszi. A program nem csak Európáról és az európaiakról szól – az Erasmus+ világszerte lehetőségeket nyit meg az érdeklődők előtt.

 

Lehetőségek:


Diákok

A külföldi tanulmányok központi részét képezik az Erasmus+ programnak, és bizonyítottan kedvezően befolyásolják az érintettek későbbi elhelyezkedési kilátásait. Egyúttal esélyt kínálnak arra is, hogy a diákok javítsák nyelvtudásukat, magabiztosabbá és önállóbbá váljanak, továbbá hogy testközelből ismerjék meg a fogadó ország kultúráját.

További információk


Szakemberek (oktatás)

Az Erasmus+ program révén a szakemberek lehetőséget kapnak arra, hogy bizonyos ideig külföldi oktatási intézményben tanítsanak diákokat. Az oktatási ágazaton belül és az oktatási ágazaton kívül dolgozó szakemberek egyaránt élhetnek a lehetőséggel, hogy ismereteiket és tapasztalataikat megosszák a külföldi oktatómunka során.

További információk


Szakemberek (képzés)

Az Erasmus+ képzési lehetőségeket kínál az oktatási ágazatban – tanári vagy nem tanári minőségben – dolgozó szakemberek számára. A külföldi képzés szakmai látogatást (job shadowing), szakmai megfigyelést és tanfolyamokat egyaránt magában foglalhat.

További információk


Gyakornokok

Az Erasmus+ a külföldi szakmai gyakorlati programok támogatása révén segít abban, hogy a résztvevők értékes munkahelyi tapasztalatot szerezzenek. Az Erasmus+ keretében szakmai gyakorlathoz nyújtott támogatást felsőoktatási intézményben tanuló diákok és frissdiplomások, továbbá szakképzésben részesülő tanulók és gyakornokok, valamint olyan fiatalok vehetik igénybe, akik szakképesítésüket a közelmúltban szerezték meg.

További információk


Fiatalok

Az Erasmus+ minden fiatal előtt nyitva áll, nem csak azok előtt, akik jelenleg be vannak iratkozva valamilyen oktatási vagy képzési intézménybe. A program önkéntesmunka-lehetőségeket kínál Európa- és világszerte, és arra is alkalmat ad, hogy az érdeklődő fiatalok ifjúsági csereprogramokban vegyenek részt külföldön.

További információk


Ifjúságsegítők

Az Erasmus+ külföldi képzési és hálózatépítési lehetőségeket biztosít az ifjúságsegítők szakmai fejlődésének elősegítésére. Ennek keretében az érdeklődő szakemberek többek között tanfolyamokon, tanulmányi látogatásokon, szakmai látogatáson (job shadowing) és szakmai megfigyelésen vehetnek részt megfelelő fogadó szervezeteknél.

További információk

Lehetőségek diákok számára

A külföldi tanulmányok központi részét képezik az Erasmus+ programnak, és bizonyítottan kedvezően befolyásolják az érintettek későbbi elhelyezkedési kilátásait. Egyúttal esélyt kínálnak arra is, hogy a diákok javítsák nyelvtudásukat, magabiztosabbá és önállóbbá váljanak, továbbá hogy testközelből ismerjék meg a fogadó ország kultúráját.

Az Erasmus+ révén a külföldi tanulmányok és a szakmai gyakorlat ötvözésére is lehetőség nyílik.

A program alapképzésben, mesterképzésben, illetve doktori képzésben részesülő hallgatók előtt egyaránt nyitva áll.

 

Lehetőségek

Külföldi tanulmányok

Az Erasmus+ támogatást kínál ahhoz, hogy a diákok tanulmányaik egy részét külföldön végezzék. A célország programország és partnerország egyaránt lehet.

További információk

Külföldi szakmai gyakorlat

Az Erasmus+ támogatást biztosít ahhoz, hogy a programországok felsőoktatási intézményeibe beiratkozott hallgatók szakmai gyakorlaton (munkahelyi gyakorlaton, gyakornoki programban stb.) vegyenek részt külföldön. Ezeket a lehetőségeket a frissdiplomások is igénybe vehetik.

További információk

Erasmus Mundus közös mesterképzési programok

Az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok keretében a sikeres pályázók nemzetközi mesterszintű tanulmányokat folytathatnak, és a teljes mesterképzés időtartama alatt ösztöndíjban részesülhetnek. Az Erasmus Mundus közös mesterképzési programokat tanulmányi kiválóság jellemzi, továbbá az, hogy a különböző országokban működő felsőoktatási intézmények által közösen biztosított tanulmányi programok magas szinten integráltak.

További információk

Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelek

Az Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelek fedezetét az EU garantálja, visszafizetésük feltételei pedig igen kedvezőek. Ezek a hitelek megkönnyítik a kedvezményezettek számára, hogy fedezni tudják a programországok valamelyikében (1 vagy 2 éven át) folytatott mesterszintű tanulmányok kapcsán felmerülő költségeket.

További információk

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű diákok

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű diákok kiegészítő pénzügyi támogatásban részesülhetnek, és jogosultak ugyanolyan támogató szolgáltatásokra, mint amilyeneket a fogadó intézmény a helyi hallgatóknak nyújt.

További információk

Tanítási lehetőségek szakemberek számára

Az Erasmus+ program révén a szakemberek lehetőséget kapnak arra, hogy bizonyos ideig külföldi oktatási intézményben tanítsanak.

Az oktatási ágazaton belül és az üzleti szektorban dolgozó szakemberek egyaránt élhetnek a lehetőséggel, hogy ismereteiket és tapasztalataikat megosszák a külföldi oktatómunka során.

Az Erasmus+ program keretében az oktatási intézményrendszer minden szintjén lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődő szakemberek külföldön tanítsanak.

 

Lehetőségek

Felsőoktatás

Az Erasmus+ program támogatást biztosít ahhoz, hogy az érdeklődő szakemberek meghatározott ideig külföldi felsőoktatási intézményekben tanítsanak. Ha Ön felsőoktatásban dolgozó szakember, akkor bizonyos ideig oktatómunkát végezhet valamelyik programország vagy partnerország felsőoktatási intézményében. Ha az üzleti szférában dolgozik, támogatást kaphat ahhoz, hogy valamelyik programország felsőoktatási intézményében diákokat tanítson, megosztva velük szaktudását.

További információk

Szakképzés

Az Erasmus+ támogatja, hogy az érdeklődő szakemberek oktatási tevékenységet végezzenek külföldi szakképző intézményekben. Ha Ön a szakképzés terén dolgozik, akkor bizonyos ideig oktatómunkát végezhet valamelyik programországban, egy másik szervezetnél.

További információk

Iskolai oktatás

Az Erasmus+ program támogatást nyújt ahhoz, hogy az iskola előtti nevelésben, az alapfokú oktatásban és a középfokú oktatásban dolgozó szakemberek oktatási tevékenységet végezzenek külföldi iskolákban. A külföldi oktatómunka elősegíti, hogy a résztvevők tapasztalatot és véleményt cseréljenek más országokban dolgozó kollégáikkal, elsajátítsanak olyan módszereket, melyek a fogadó országban már beváltak, továbbá hogy bővüljön szakmai látókörük. Ezek a lehetőségek programországok iskolái között valósulhatnak meg.

További információk

Felnőttoktatás

Az Erasmus+ támogatja, hogy az érdeklődő szakemberek meghatározott ideig külföldi felnőttoktatási szervezetekben tanítsanak. Ha Ön felnőttoktatásban dolgozó szakember, akkor bizonyos ideig oktatási és képzési tevékenységet végezhet valamelyik programországban, egy másik szervezetnél. Ez segíthet abban, hogy javítsa nyelvtudását és bővítse kulturális ismereteit, illetve hogy új nézőpontból lásson rá az oktatási módszerekre és közelítésmódokra.

További információk

Jean Monnet

Az Erasmus+ program részét képező Jean Monnet-tevékenységek azt hivatottak előmozdítani, hogy világszerte kiváló színvonalon lehessen európai uniós tanulmányokat folytatni a felsőoktatási intézményekben. Ennek kapcsán kiemelt figyelmet kapnak az európai uniós integrációval kapcsolatos tanulmányok és kutatási tevékenységek, és hangsúlyos elemet jelent annak vizsgálata is, milyen szerepet tölt be Európa a globalizált világban.

További információk

Erasmus Mundus közös mesterképzés

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés támogatja elismert tudósok/vendégtanárok részvételét annak érdekében, hogy növelje a program vonzerejét. Ha Ön kiváló tudományos és/vagy szakmai eredményeket és teljesítményt mondhat a magáénak, részt vehet az Erasmus Mundus közös mesterképzési programokban.

További információk

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű szakemberek

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű szakemberek kiegészítő pénzügyi támogatásban részesülhetnek, és jogosultak ugyanolyan támogató szolgáltatásokra, mint amilyeneket a fogadó intézmény a helyi szakembereknek nyújt.

További információk

Képzési lehetőségek szakemberek számára

Az Erasmus+ képzési lehetőségeket kínál az oktatási ágazatban – tanári vagy nem tanári minőségben – dolgozó szakemberek számára.

A külföldi képzés szakmai látogatást (job shadowing), szakmai megfigyelést, szakmai továbbképző tanfolyamokat és kompetenciaépítő eseményeket egyaránt magában foglalhat.

Az Erasmus+ program mind az oktatási intézmények, mind az oktatási ágazaton kívül tevékeny releváns szervezetek által biztosított képzési tevékenységeket támogatja.

A szakmai továbbfejlődést célzó tevékenységekben való részvételre az oktatás összes szintjén dolgozó szakembereknek lehetőségük nyílik.

 

Lehetőségek

Felsőoktatás

Az Erasmus+ támogatást biztosít ahhoz, hogy a felsőoktatási intézményekben dolgozó szakemberek meghatározott ideig képzésben vegyenek részt külföldön. A program jóvoltából az érdeklődők programországban, illetve partnerországban működő felsőoktatási intézményben egyaránt képzésben részesülhetnek. Ha Ön programország felsőoktatási intézményében dolgozik, arra is lehetősége nyílik, hogy az oktatási ágazaton kívüli szervezetek valamelyikénél vegyen részt képzésben egy másik programországban.

További információk

Szakképzés

Az Erasmus+ támogatja, hogy külföldi képzési időszakok során a szakképzésben dolgozó szakemberek szakmai továbbképzésben részesüljenek. A külföldi képzés szakmai gyakorlatot, szakmai látogatást (job shadowing), illetve szakmai megfigyelést foglalhat magában programországban működő szakképző intézményekben vagy más releváns szervezetekben.

További információk

Iskolai oktatás

Az Erasmus+ program támogatást nyújt ahhoz, hogy az iskola előtti nevelésben, az alapfokú oktatásban és a középfokú oktatásban dolgozó szakemberek képzési tevékenységekben vegyenek részt külföldön. Ezek a lehetőségek szervezett tanfolyamokon vagy egyéb eseményeken való részvételt, illetve iskoláknál vagy iskolai oktatásban tevékeny más releváns szervezeteknél végzett szakmai látogatást (job shadowing) foglalhatnak magukban.

További információk

Felnőttoktatás

Az Erasmus+ támogatja, hogy az érdeklődő szakemberek meghatározott ideig képzési tevékenységben vegyenek részt külföldi felnőttoktatási intézményekben. Ezek a lehetőségek szervezett tanfolyamokon, külföldi képzési eseményeken való részvételt, illetve iskoláknál és más releváns szervezeteknél végzett szakmai látogatást (job shadowing) vagy szakmai megfigyelést foglalhatnak magukban.

További információk

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű szakemberek

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű szakemberek kiegészítő pénzügyi támogatásban részesülhetnek, és jogosultak ugyanolyan támogató szolgáltatásokra, mint amilyeneket a fogadó intézmény a helyi szakembereknek nyújt.

További információk

Szakmai gyakorlati lehetőségek

Az Erasmus+ a külföldi szakmai gyakorlat (munkahelyi gyakorlat, gyakornoki program stb.) támogatása révén segít abban, hogy a résztvevők értékes munkatapasztalatot szerezzenek.

Ha Ön külföldön végez munkát, az ott elsajátított kulturális és nyelvi ismeretek és készségek megkönnyíthetik, hogy tanulmányait követően állást találjon.

Ezen túlmenően a tanulmányaival rokon tevékenységet végző szervezetnél dolgozva az Ön látóköre olyan ismeretekkel bővülhet, amelyeket nem feltétlenül tud szemináriumokon és szakmai műhelyekben megszerezni.

A külföldi szakmai gyakorlati lehetőségekkel a jelenleg tanulmányokat folytató diákok és a frissen végzettek egyaránt élhetnek. Szakmai gyakorlat végzésére a releváns szervezeteknél van lehetőség.

 

Lehetőségek

Felsőoktatási intézményekben tanuló diákok és frissdiplomások

Az Erasmus+ támogatást biztosít ahhoz, hogy a programországok felsőoktatási intézményeibe beiratkozott hallgatók szakmai gyakorlaton (munkahelyi gyakorlaton, gyakornoki programban stb.) vegyenek részt külföldön. Ezeket a lehetőségeket a frissdiplomások is igénybe vehetik.

További információk

Szakképzésben részt vevő diákok, gyakornokok és a szakképző intézmények frissen végzett diákjai

Az Erasmus+ támogatatja, hogy a szakképző intézményekbe beiratkozott hallgatók szakmai gyakorlaton (munkahelyi gyakorlaton) vegyenek részt külföldön. Ezekkel a lehetőségekkel a vállalkozásoknál tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülő és a szakképző iskolákban a közelmúltban végzett diákok is élhetnek.

További információk

Lehetőségek a fiatalok számára

Az Erasmus+ minden fiatal előtt nyitva áll, nem csak azok előtt, akik oktatásban vagy képzésben vesznek részt. A program önkéntesmunka-lehetőségeket kínál Európa- és világszerte, és arra is alkalmat ad, hogy az érdeklődő fiatalok ifjúsági csereprogramokban vegyenek részt külföldön.

 

Lehetőségek

Európai önkéntes szolgálat

Az európai önkéntes szolgálat keretében 17–30 éves fiatalok utazhatnak 2 héttől 12 hónapig terjedő időszakra külföldre, hogy önkéntesként vegyenek részt valamilyen projekt munkájában. Az érdeklődőket projektek széles köre várja számos területen, így például a szociális gondozás, a környezetvédelem és a kultúra terén.

További információk

Ifjúsági csereprogramok

Az ifjúsági csereprogramokban részt vevő fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy akár 21 napon át együtt lakjanak más országokból származó fiatalokkal, és ezalatt közös projekteken dolgozzanak velük. Ennek során a fiatalok műhelytalálkozókon, gyakorlati foglalkozásokon, vitákon, szerepjátékokban, valamint szabadtéri és egyéb tevékenységekben vehetnek részt.

További információk

Lehetőségek ifjúságsegítő szakemberek számára

Az Erasmus+ külföldi képzési és hálózatépítési lehetőségeket biztosít az ifjúságsegítők szakmai fejlődésének elősegítésére.

 

Lehetőségek

Hálózatépítés és képzés

Ennek keretében az érdeklődő szakemberek többek között tanfolyamokon, tanulmányi látogatásokon, szakmai látogatáson (job shadowing) és szakmai megfigyelésen vehetnek részt megfelelő fogadó szervezeteknél.

További információk

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.