Erasmus+

Pojedinci

Pregled

EU već gotovo 30 godina financira program Erasmus, koji je omogućio da preko tri milijuna europskih studenata provede dio svojih studija na ustanovi visokog obrazovanja ili u organizaciji diljem Europe.

Erasmus+ pruža te mogućnosti svim studentima, osoblju, pripravnicima, nastavnicima, volonterima itd. Ne radi se samo o Europi ili Europljanima – ljudi iz cijelog svijeta mogu iskoristiti mogućnosti koje pruža Erasmus+ program.

 

Mogućnosti za:


Studente

Studiranje u inozemstvu središnji je dio programa Erasmus+ te se pokazalo da ima pozitivan učinak na kasnije mogućnosti zapošljavanja. Predstavlja i priliku za poboljšanje jezičnih vještina, stjecanje samopouzdanja i neovisnosti te upoznavanje nove kulture.

Saznajte više


Osoblje (podučavanje)

Program Erasmus+ pruža mogućnosti za podučavanje na obrazovnim institucijama u inozemstvu. Osoblje koje radi u obrazovnom sektoru i pojedinci koji rade izvan sektora mogu razmijeniti svoje znanje i iskustvo koristeći mogućnosti koje pruža program Erasmus+.

Saznajte više


Osoblje (osposobljavanje)

Program Erasmus+ pruža mogućnosti osposobljavanja nastavnom i nenastavnom osoblju koje radi u sektoru obrazovanja. Razdoblje osposobljavanja u inozemstvu može obuhvaćati razdoblja stažiranja i promatranja rada u inozemstvu te posebne tečajeve osposobljavanja.

Saznajte više


Pripravnike

Podupirući stručne prakse u inozemstvu, program Erasmus+ pomaže vam steći vrijedno iskustvo na radnom mjestu. Erasmus+ potpora za stručnu praksu dostupna je studentima visokih učilišta i onima koji su nedavno diplomirali, kao i polaznicima programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, naučnicima i osobama koje su nedavno diplomirale.

Saznajte više


Mlade

Program Erasmus+ dostupan je svim mladim ljudima, ne samo onima koji se obrazuju ili osposobljavaju. U okviru programa Erasmus+ možete volontirati diljem Europe i izvan nje ili sudjelovati u razmjenama mladih u inozemstvu.

Saznajte više


Osobe koje rade s mladima

Program Erasmus+ podupire profesionalni razvoj osoba koje rade s mladima razdobljima osposobljavanja ili umrežavanja u inozemstvu. Razdoblja u inozemstvu mogu obuhvaćati tečajeve osposobljavanja, studijske posjete, razdoblja stažiranja ili promatranja rada u relevantnim organizacijama itd.

Saznajte više

Mogućnosti za studente

Studiranje u inozemstvu središnji je dio programa Erasmus+ te se pokazalo da ima pozitivan učinak na kasnije mogućnosti zapošljavanja. Predstavlja i priliku za poboljšanje jezičnih vještina, stjecanje samopouzdanja i neovisnosti te upoznavanje nove kulture.

Program Erasmus+ pruža i mogućnost kombiniranja stručne prakse sa studiranjem u inozemstvu.

Studenti na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini obrazovanja mogu iskoristiti mogućnosti programa Erasmus+.

 

Mogućnosti

Studiranje u inozemstvu

Program Erasmus+ može vam ponuditi financijsku potporu tijekom vašeg razdoblja studiranja u inozemstvu, bez obzira na to studirate li u drugoj zemlji sudionici programa Erasmus+ ili u partnerskoj zemlji.

Saznajte više

Stručne prakse u inozemstvu

Program Erasmus+ podupire pripravništva (stručna praksa, stažiranje itd.) u inozemstvu za studente koji su upisani u programe visokog obrazovanja u zemlji sudionici. Ove se mogućnosti nude i studentima koji su nedavno diplomirali.

Saznajte više

Program združenih magistarskih studija Erasmus Mundus

Program združenih magistarskih studija Erasmus Mundus nudi stipendije studentima diplomskih studija međunarodnih studijskih programa. Program združenih magistarskih studija Erasmus Mundus odlikuje se akademskom izvrsnošću te visokom razinom integracije studija između više visokih učilišta iz različitih zemalja.

Saznajte više

Zajmovi za diplomske studije programa Erasmus+

Zajmovi za diplomske studije programa Erasmus+ predstavljaju zajmove s jamstvom EU-a s pogodnim uvjetima otplate koji vam mogu pomoći u financiranju (jednogodišnjeg ili dvogodišnjeg) diplomskog studija u zemlji sudionici programa Erasmus+.

Saznajte više

Studenti sa fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama

Dostupna su dodatna financijska sredstva, a studenti imaju pravo na iste usluge podrške kakve institucije primateljice pružaju lokalnim studentima.

Saznajte više

Mogućnosti poučavanja za osoblje

U okviru programa Erasmus+ dostupne su mogućnosti poučavanja u obrazovnoj instituciji u inozemstvu.

Te su mogućnosti dostupne osoblju zaposlenom u obrazovnom sektoru te pojedincima u poduzećima koji žele podijeliti svoje znanje o određenom sektoru, predmetu ili problemu s učenicima i studentima.

Mogućnosti poučavanja u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ dostupne su u obrazovnim institucijama na svim razinama.

 

Mogućnosti

Visoko obrazovanje

U okviru programa Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u institucijama visokog obrazovanja u inozemstvu. Ako ste zaposleni u području visokog obrazovanja, možete poučavati u instituciji u državi sudionici u programu Erasmus+ ili partnerskoj državi. Osobe zaposlene u poduzećima mogu dobiti potporu za poučavanje i dijeljenje znanja s institucijama visokog obrazovanja koje se nalaze u državi sudionici u programu.

Saznajte više

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

U okviru programa Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u institucijama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) u inozemstvu. Ako ste zaposleni u instituciji za SOO možete poučavati u drugoj organizaciji u državi sudionici u programu Erasmus+.

Saznajte više

Školsko obrazovanje

U okviru programa Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u školama u inozemstvu za zaposlene u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Poučavanjem u inozemstvu možete steći širi uvid u obrazovanje, razmijeniti znanje s kolegama u drugoj zemlji i upoznati se s dobrim obrazovnim praksama. Te su mogućnosi dostupne školama u državama sudionicama u programu Erasmus+.

Saznajte više

Obrazovanje odraslih

U okviru programa Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u organizacijama za obrazovanje odraslih. Ako ste zaposleni u području obrazovanja odraslih, možete poučavati ili pružati osposobljavanje u drugoj organizaciji u državi sudionici u programu Erasmus+. Takva iskustva i razmjene mogu pomoći u poboljšanju jezičnih vještina i znanja o kulturi te pružiti nove poglede na poučavanje i pristupe poučavanju.

Saznajte više

Moduli Jean Monnet

Program Jean Monnet dio je programa Erasmus+ posvećen promicanju izvrsnosti u studijima o Europskoj uniji u okviru visokog obrazovanja diljem svijeta. Naglasak je na studijima i istraživanjima o europskim integracijama te razumijevanju uloge Europe u globaliziranom svijetu.

Saznajte više

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

U okviru združenih diplomskih studija Erasmus Mundus potiče se sudjelovanje prominentnih znanstvenika/gosta predavača kako bi se povećala privlačnost studija. Ako ste vrhunski znanstvenik ili stručnjak možete se uključiti u rad združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.

Saznajte više

Osoblje s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim poteškoćama

Dostupna su dodatna financijska sredstva, a osoblje ima pravo na iste usluge podrške kakve institucije primateljice pružaju lokalnom osoblju.

Saznajte više

Stručno usavršavanje osoblja

U okviru programa Erasmus+ osobama zaposlenim u obrazovanju, odnosno nastavnom i nenastavnom osoblju, omogućuje se stručno usavršavanje.

Stručno usavršavanje u inozemstvu može uključivati razdoblja praćenja ili promatranja rada, programe profesionalnog razvoja ili tečajeve za usavršavanje određenih kompetencija.

U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje u odgojno-obrazovnim ustanovama i relevantnim organizacijama izvan obrazovnog sektora.

Mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima profesionalnog razvoja dostupne su svim osobama zaposlenim u obrazovnom sektoru.

 

Mogućnosti

Visoko obrazovanje

U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje osoblja na visokim učilištima. Unutar programa možete se usavršavati na visokom učilištu u nekoj od država sudionica u programu ili partnerskih zemalja. Ako ste djelatnik visokog učilišta u državi sudionici u programu, možete se usavršavati i u organizaciji izvan obrazovnog sektora u državi sudionici u programu.

Saznajte više

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

U okviru programa Erasmus+ podupire se profesionalni razvoj osoba zaposlenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s pomoću stručnog usavršavanja u inozemstvu. Stručno usavršavanje može biti rad ili razdoblja praćenja ili promatranja rada u ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili drugoj relevantnoj organizaciji u državi sudionici u programu Erasmus+.

Saznajte više

Školsko obrazovanje

U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje u inozemstvu za osoblje koje radi u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Mogućnosti mogu uključivati strukturirane tečajeve ili druge aktivnosti, razdoblja praćenja rada u školama ili drugim relevantnim ustanovama u sustavu školskog obrazovanja.

Saznajte više

Obrazovanje odraslih

U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje u ustanovama za obrazovanje odraslih u inozemstvu. Mogućnosti mogu uključivati strukturirane tečajeve, usavršavanje u inozemstvu, razdoblja praćenja ili promatranja rada u školama ili drugim relevantnim organizacijama.

Saznajte više

Osoblje s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim poteškoćama

Dostupna su dodatna financijska sredstva, a osoblje ima pravo na iste usluge podrške kakve institucije primateljice pružaju lokalnom osoblju.

Saznajte više

Stažiranje

U okviru programa Erasmus+ stažiranjem u inozemstvu (rad, pripravništvo itd.) možete steći dragocjeno radno iskustvo.

Razumijevanje kulture i jezične vještine koje razvijete tijekom rada u drugoj zemlji mogu vam olakšati pronalazak zaposlenja nakon završetka studija.

Osim toga, radom u relevantnoj organizaciji otvaraju se perspektive povezane s vašim studijem koje možda nećete moći dobiti na seminarima i radionicama.

Navedene su mogućnosti dostupne studentima te osobama koje su nedavno diplomirale. Staž se može odraditi u svim relevantnim organizacijama.

 

Mogućnosti

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale

U okviru Erasmusa+ podupire se stažiranje (rad, pripravništvo itd.) u inozemstvu za studente visokih učilišta iz država sudionica u programu. Te su mogućnosti na raspolaganju i osobama koje su nedavno diplomirale.

Saznajte više

Učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, naučnici i osobe koje su nedavno završile strukovno obrazovanje

U okviru Erasmusa+ podupire se stažiranje (rad) učenika upisanih u programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Te su mogućnosti dostupne i naučnicima u poduzećima te osobama koje su nedavno završile strukovno obrazovanje.

Saznajte više

Mogućnosti za mlade

Program Erasmus+ namijenjen je svim mladima, ne samo onima koji su upisani u programe obrazovanja ili osposobljavanja. U okviru programa Erasmus+ možete volontirati u Europi ili izvan Europe ili sudjelovati u razmjenama mladih u inozemstvu.

 

Mogućnosti

Europska volonterska služba

Europska volonterska služba na raspolaganju je mladima u dobi od 17 do 30 godina i omogućuje im da borave u inozemstvu od dva tjedna do 12 mjeseci kako bi dobrovoljno sudjelovali u projektima. Na raspolaganju je velik izbor projekata u mnogim područjima, kao što su socijalna skrb, zaštita okoliša i kultura.

Saznajte više

Razmjene mladih

Razmjene mladih omogućuju skupinama mladih iz različitih zemalja da se upoznaju i žive zajedno tijekom razdoblja do 21 dana. U okviru razmjena mladih možete sudjelovati u aktivnostima kao što su radionice, vježbe, debate, igre uloga, aktivnosti na otvorenom itd.

Saznajte više

Mogućnosti za osobe koje rade s mladima

Programom Erasmus+ podupire se profesionalni razvoj osoba koje rade s mladima u okviru razdoblja osposobljavanja ili umrežavanja u inozemstvu.

 

Mogućnosti

Umrežavanje i osposobljavanje

Razdoblja u inozemstvu mogu obuhvaćati tečajeve osposobljavanja, studijske posjete, razdoblja praćenja ili promatranja rada u relevantnim organizacijama itd.

Saznajte više

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.