Erasmus+

Enkeltpersoner

Oversigt

I næsten 30 år har EU finansieret Erasmus-programmet, som har gjort det muligt for over tre millioner europæiske studerende at tage en del af deres uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution eller i en organisation i et europæisk land.

Med Erasmus+ bliver disse muligheder udvidet til at omfatte alle – elever, studerende personale, praktikanter, lærere, frivillige osv. Og det gælder ikke kun i Europa og for europæere. Erasmus+ giver folk fra hele verden mulighed for at rejse ud.

 

Muligheder for:


Elever og studerende

Studier i udlandet er en central del af Erasmus+ og har vist sig at have en positiv effekt på deltagernes fremtidige jobmuligheder. De er desuden en chance for at forbedre sprogkundskaber, opbygge selvtillid og selvstændighed og fordybe sig i en anden kultur.

Få mere at vide


Ansatte (som undervisere)

Erasmus+ giver mulighed for at tage til en udenlandsk uddannelsesinstitution for at undervise. Det gælder både personale, der arbejder i uddannelsessektoren, og folk fra erhvervslivet, der inviteres til at dele deres viden om en sektor eller et emneområde med elever og studerende.

Få mere at vide


Ansatte (som lærende/kursister)

Erasmus+ giver både undervisere og andet personale ved undervisningsinstitutionerne muligheder for at rejse ud og lære nyt. Læringsforløbene kan bestå i job shadowing (praktikophold hos en udenlandsk kollega), observationsperioder og egentlige kurser.

Få mere at vide


Praktikanter

Erasmus+ er hjælper til at opnå værdifuld erfaring på en arbejdsplads via praktikophold i udlandet. Der gives tilskud via Erasmus+ til studerende på og dimittender fra de videregående uddannelser og til studerende og lærlinge på og dimittender fra erhvervsuddannelserne.

Få mere at vide


Unge

Erasmus+ er åben for alle unge – ikke kun dem, der er i gang med en uddannelse. Erasmus+ giver mulighed for at rejse ud og lave frivilligt arbejde i Europa og resten af verden eller deltage i ungdomsudveksling i udlandet.

Få mere at vide


Ungdomsarbejdere

Erasmus+ understøtter faglig udvikling af ungdomsarbejdere via uddannelses- og netværksperioder i udlandet. Disse perioder kan bestå i kurser, studiebesøg, job shadowing (praktikophold hos en udenlandsk kollega), observationsperioder hos relevante organisationer osv.

Få mere at vide

Muligheder for studerende

Studieophold i udlandet er en central del af Erasmus+ og har vist sig at have en positiv indflydelse på de efterfølgende jobmuligheder. Det er også en mulighed for at forbedre sine sprogfærdigheder, blive mere selvsikker og selvstændig og dykke ned i en ny kultur.

Erasmus+ giver også mulighed for at kombinere studier i udlandet med et praktikophold.

Der findes muligheder for studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.

 

Muligheder

Studier i udlandet

Erasmus+ kan støtte dig under dit studieophold i udlandet: uanset om det er i et land, som deltager i Erasmus+, eller et partnerland.

Læs mere

Praktikophold i udlandet

Erasmus+ støtter praktikophold (udstationeringer, praktikpladser osv.) i udlandet for studerende, som er indskrevet på en videregående uddannelse i et programland. Disse muligheder kan også benyttes af nyuddannede.

Læs mere

Erasmus Mundus Fælles kandidatuddannelser

Med de fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus kan du modtage et fuldt stipendium til et internationalt studieprogram på kandidatniveau. De fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus er kendetegnet ved deres akademiske topkvalitet og kursernes høje niveau af integration mellem mange videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af lande.

Læs mere

Studielån til kandidatuddannelser under Erasmus+

Studielån til kandidatuddannelser under Erasmus+ er EU-garanterede lån med favorable tilbagebetalingsvilkår, som kan hjælpe dig med at finansiere en kandidatuddannelse (1 eller 2 år) i et land, der deltager i Erasmus+.

Læs mere

Studerende med fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer

Der findes yderligere støttemuligheder for disse studerende, og de har ret til den samme støtte, som den der tilbydes værtsinstitutionernes egne studerende.

Få mere at vide

Ansattes muligheder for at undervise

Erasmus+ giver mulighed for at tage til en udenlandsk uddannelsesinstitution for at undervise.

Det gælder både personale, der arbejder i uddannelsessektoren, og folk fra erhvervslivet, der inviteres til at dele deres viden om en sektor eller et emneområde med elever og studerende.

Via Erasmus+ er det muligt at undervise i udlandet på uddannelsesinstitutioner på alle niveauer.

 

Undervisningsmuligheder

Videregående uddannelser

Erasmus+ understøtter undervisningsperioder ved højere læreanstalter i udlandet. Hvis du arbejder inden for de videregående uddannelser, kan du rejse ud og undervise på en institution i et programland eller partnerland under Erasmus+. Erhvervsfolk kan få støtte til at undervise og dele deres viden på højere læreanstalter i lande, der deltager i Erasmus+.

Få mere at vide

Erhvervsuddannelser

Erasmus+ understøtter undervisningsperioder ved erhvervsuddannelsesinstitutioner i udlandet. Hvis du arbejder i en erhvervsuddannelsesinstitution, kan du i en periode undervise eller give kurser i en anden organisation i et af de programlande, der deltager i Erasmus+.erhvervsuddannelseerhvervsuddannelse

Få mere at vide

Førskole-, grundskole- og ungdomsuddannelser

Erasmus+ understøtter undervisningsperioder ved skoler i udlandet for ansatte inden for førskole-, grundskole- og ungdomsuddannelserne. Ved at undervise i udlandet kan du få større indsigt i uddannelse, udveksle viden med kolleger i et andet land og lære nyt om god undervisningspraksis. Disse muligheder er tilgængelige for ansatte på skoler i programlande, der deltager i Erasmus+.

Få mere at vide

Voksenuddannelser

Erasmus+ understøtter undervisningsopgaver i voksenuddannelsesorganisationer i udlandet. Hvis du arbejder med voksenundervisning, kan du i en periode undervise eller give kurser i en anden organisation i et af de programlande, der deltager i Erasmus+. En sådan erfaring og vidensudveksling kan give dig bedre sprogfærdigheder, større kulturel viden og nye perspektiver på undervisningspraksisser og -metoder.

Få mere at vide

Jean Monnet

Jean Monnet er den del af Erasmus+, der understøtter høj kvalitet i EU-studierne ved de højere læreanstalter i hele verden. Der lægges særlig vægt på studiet af og forskningen i europæiske landes integration i EU og Europas rolle i en globaliseret verden.

Få mere at vide

Fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus

Fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus støtter undervisere og gæsteundervisere på højt niveau for at gøre uddannelsen mere attraktiv. Hvis du har erfaring fra den akademiske verden eller erhvervserfaring, kan du undervise på en fælles kandidatuddannelse under Erasmus Mundus.

Få mere at vide

Ansatte med fysiske, mentale eller helbredsrelaterede problemer

Der findes yderligere støttemuligheder for disse ansatte, og de har ret til den samme støtte, som den der tilbydes værtsinstitutionernes egne ansatte.

Få mere at vide

Uddannelsesmuligheder for ansatte

Erasmus+ åbner uddannelsesmuligheder for ansatte inden for uddannelsessystemet, både undervisere og ansatte i andre funktioner.

Uddannelsesforløb i udlandet kan bestå af følgeordninger, observationsperioder, efteruddannelseskurser eller særlige kompetenceopbyggende arrangementer.

Erasmus+ støtter uddannelse både på uddannelsesinstitutioner og i relevante organisationer, som arbejder uden for sektoren.

Muligheden for at deltage i efteruddannelsesaktiviteter er åben for ansatte på alle uddannelsesniveauer.

 

Muligheder

Videregående uddannelse

Erasmus+ støtter uddannelsesperioder for ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner. Med Erasmus+ kan du uddanne dig på videregående uddannelsesinstitutioner i lande, som deltager i Erasmus+ eller partnerlande. Hvis du arbejder på en videregående uddannelsesinstitution i et programland, kan du også uddanne dig i en organisation uden for uddannelsessektoren i et programland.

Læs mere

Erhvervsuddannelse

Erasmus+ støtter efteruddannelse for folk, som arbejder inden for erhvervsuddannelse, gennem uddannelsesperioder i udlandet. Der kan være tale om udstationering, følgeordninger eller observationsperioder i erhvervsuddannelsesinstitutioner eller andre relevante organisationer i lande, der deltager i Erasmus+.

Læs mere

Skoleuddannelse

Erasmus+ støtter uddannelsesaktiviteter for erhvervsudøvere inden for førskole-, grundskole- eller gymnasieuddannelse. Mulighederne kan bestå af strukturerende kurser eller andre arrangementer, følgeordninger på skoler og i andre relevante organisationer involveret i skoleuddannelse.

Læs mere

Voksenuddannelse

Erasmus+ støtter uddannelsesopgaver i voksenuddannelsesorganisationer i udlandet. Det kan omfatte strukturerede kurser, uddannelsesperioder i udlandet, følgeordninger eller observationsperioder på skoler og i andre relevante organisationer.

Læs mere

Ansatte med fysiske, mentale eller helbredsrelaterede problemer

Der findes yderligere støttemuligheder for disse ansatte, og de har ret til den samme støtte, som den der tilbydes værtsinstitutionernes egne ansatte.

Få mere at vide

Praktikophold

Med Erasmus+ kan du få hjælp til at opnå værdifuld arbejdserfaring via praktikophold i udlandet.

Den kulturelle forståelse og de sprogkundskaber, du får ved at arbejde i et andet land, kan gøre det lettere at finde et job efter endt studietid.

Dertil kommer, at arbejde i en relevant organisation giver et nyt perspektiv på dit studie, som seminarer og workshopper måske ikke kan.

Praktikophold er åbne for både studerende og dimittender. Du kan vælge at blive praktikant i en hvilken som helst relevant organisation.

 

Praktikmuligheder

Studerende på videregående uddannelser og dimittender

Erasmus+ støtter praktikophold for studerende ved højere læreanstalter i programlande. Det er også en mulighed for dimittender.

Få mere at vide

Studerende på erhvervsuddannelser, lærlinge og dimittender

Erasmus+ støtter praktikophold for studerende på erhvervsuddannelsesinstitutioner. Det er også en mulighed for lærlinge i erhvervsvirksomheder og dimittender fra erhvervsuddannelsesinstitutioner.

Få mere at vide

Muligheder for unge

Erasmus+ er åbent for alle unge, ikke kun dem, som er under uddannelse eller på kursus. Erasmus+ giver dig mulighed for at blive frivillig i eller uden for Europa eller deltage i ungdomsudveksling i udlandet.

 

Muligheder

Den Europæiske Voluntørtjeneste

Den Europæiske Volontørtjeneste er åben for unge mellem 17 og 30 år og giver dig mulighed for at tage til udlandet i 2 til 12 måneder for at deltage som frivillig i projektarbejde. Der findes en bred vifte af projekter på mange områder, f.eks. social omsorg, miljø og kultur.

Få mere at vide

Ungdomsudvekslinger

Udveksling af unge giver grupper af unge fra forskellige lande mulighed for at mødes og bo sammen i op til 21 dage. På en ungdomsudveksling kan du blandt andet deltage i workshopper, øvelser, debatter, rollespil, udendørsaktiviteter m.v.

Få mere at vide

Muligheder for ungdomsarbejdere

Erasmus + støtter den faglige udvikling af ungdomsarbejdere gennem udlandsophold med uddannelse og netværkssamarbejde.

 

Muligheder

Netværkssamarbejde og uddannelse

Udlandsopholdene kan bestå af kurser, studieophold, job shadowing eller observationsperioder i relevante organisationer m.m.

Få mere at vide

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.