Navigacijska pot

Erasmus+

Prolongation of submission deadline for applications for accreditation and mobility projects

Following the difficulties that organisations have been experiencing in particular with the Participant Portal over the last period and although no technical blocking problems exist anymore at this point in time according to our knowledge, the deadline of 17 March 12:00 midday has been postponed until 24 March 12:00 midday (Brussels time) to give applicants more time to finalise their application.

This prolongation concerns the following actions managed by National Agencies:

 • KA101 – School Education - staff mobility
 • KA102 – Vocational Education and Training - learner and staff mobility
 • KA103 - Higher Education - student and staff mobility
 • KA104 - Adult Education - staff mobility
 • KA105 - Youth – mobility of youth workers and young people
 • KA108 – Higher Education - Accreditation of Higher Education Mobility Consortia

Submissions in this period will be marked with the flag “LATE” in the application forms. However, applicants should not worry: even with this flag, applications submitted until 24 March 12:00 midday (Brussels time) will be considered as formally eligible with regard to timely submission.

Find out more

Information Note on the Participation of Switzerland in Erasmus+

On 9 February 2014, the popular vote by the people and the cantons in favour of changing Switzerland's system of immigration called into question the principle of free movement of persons between the EU and Switzerland.

While implementing legislation for this popular vote will now have to be enacted by the Swiss Federal Council within three years, the referendum explicitly prevents the government from concluding any new international agreement contrary to this initiative. Hence, as an immediate consequence, the Federal Council is not in a position to sign the Protocol extending the EU-Swiss agreement on the free movement of persons to Croatia, which joined the Union on 1 July 2013 as new Member State, and is analysing the different implications.

The EU has always made clear that there is a close link between Swiss participation in Erasmus+ and the Protocol, as the programme is closely linked to the free movement of persons (exchange of researchers and students). Given the current circumstances, the EU and the Swiss authorities have agreed to suspend on-going negotiations on Swiss participation in Erasmus+ and took note of the impossibility of signing an agreement in time for the signing of contracts with beneficiaries selected under the 2014 calls for proposals.

Therefore, as foreseen in the Erasmus+ Regulation, until such an agreement is signed, Switzerland will not participate in Erasmus+ on an equal footing with Member States (i.e. as a "Programme Country") as initially envisaged, but will rather enjoy the same status as other third countries (i.e. as a "Partner Country").

List of activities open to Swiss participation

ActivityDeadlineWhere to submit?
Joint Master Degrees **27 March 2014EACEA
Knowledge alliances, sector skills alliances**3 April 2014EACEA
Strategic partnerships in education, training and youth**30 April 2014 (all)
30 April 2014 (only youth)
1 October 2014 (only youth)
National Agency
Jean Monnet *26 March 2014EACEA
Sport collaborative Partnerships**15 May 2014EACEA

* as applicant or partner organisation
** as partner organisation

Concerning the various activities mentioned, you may wish to contact:

Erasmus+: novi program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in športza obdobje 2014–2020

Program Erasmus+ je namenjen povečevanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter modernizaciji izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, kar je 40 % več kot doslej. EU je s tem pokazala svojo zavezo podpori temu področju.

Erasmus+ bo omogočil več kot 4 milijonom Evropejcev, da študirajo, se usposabljajo in pridobivajo delovne izkušnje ali opravljajo prostovoljno delo v tujini.

Erasmus+ bo s transnacionalnimi partnerstvi med ustanovami in organizacijami na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih spodbujal medsebojno sodelovanje in povezovanje izobraževanja s praktičnim delom v podjetjih, da bi tako premostili pomanjkanje usposobljenih kadrov v Evropi.

Podpiral bo tudi nacionalna prizadevanja za modernizacijo sistemov izobraževanja, usposabljanja in drugih ukrepov za mlade. Na področju športa bo financiral konkretne projekte za reševanje čezmejnih izzivov, denimo boj proti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih tekem, dopingu, nasilju in rasizmu.

Erasmus+ združuje sedem obstoječih programov EU na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih; prvič bo tudi podprl področje športa. Erasmus+ je integrirani program, ki ponuja številne možnosti sodelovanja na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Dostop do sredstev programa je lažji kot pri predhodnih programih, saj so pravila poenostavljena.

Videoposnetek

Prolongation of submission deadline for applications for accreditation and mobility projects

Following the difficulties that organisations have been experiencing in particular with the Participant Portal over the last period and although no technical blocking problems exist anymore at this point in time according to our knowledge, the deadline of 17 March 12:00 midday has been postponed until 24 March 12:00 midday (Brussels time) to give applicants more time to finalise their application.

This prolongation concerns the following actions managed by National Agencies:

 • KA101 – School Education - staff mobility
 • KA102 – Vocational Education and Training - learner and staff mobility
 • KA103 - Higher Education - student and staff mobility
 • KA104 - Adult Education - staff mobility
 • KA105 - Youth – mobility of youth workers and young people
 • KA108 – Higher Education - Accreditation of Higher Education Mobility Consortia

Submissions in this period will be marked with the flag “LATE” in the application forms. However, applicants should not worry: even with this flag, applications submitted until 24 March 12:00 midday (Brussels time) will be considered as formally eligible with regard to timely submission.

Find out more

Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Januarja 2014 objavljen vodnik za prijavitelje Erasmus+pdf(1.52 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  je namenjen posameznikom in organizacijam, ki želijo leta 2014 zaprositi za sredstva programa. Prijavitelji se lahko za več informacij o postopku obrnejo na nacionalno agencijo.

Posodobljena različica vodnika za prijavitelje Erasmus+ je bila objavljena 27. februarja 2014. Najpomembnejše spremembe:

 • zgodnejši začetek projektov mobilnosti na področjih visokošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter splošnega izobraževanja in izobraževanja odraslih (del B);
 • nova povezava do portala za udeležence (del C);
 • spremenjen izbirni postopek za skupni magistrski študij (Priloga 1).

Organizacije lahko spletno vlogo pošljejo svoji nacionalni agenciji ali Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Posamezniki za sredstva ne morejo zaprositi neposredno, ampak se morajo obrniti na svojo univerzo, visoko šolo ali organizacijo.

Vzorec e-obrazca

Vzorec e-obrazca je v pomoč pri pripravi prijave.

KA1 – Učna mobilnost posameznikov

KA2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks

KA3 – Podpora reformi politike

Za kritje potnih stroškov v okviru programa Erasmus+ je treba razdaljo izračunati s kalkulatorjem razdalje.

Vse organizacije, ki sodelujejo v projektu, se morajo registrirati v enotnem sistemu registracije (URF). Registracija v sistemu URF je možna prek portala za udeležence. Postopek registracije je opisan v vodniku po sistemu URF in portalu za udeležencepdf(2.73 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  .

Osnovni podatki: Erasmus+ (2014–2020)

Skupni proračun

14,7 milijarde evrov

Dodatna sredstva bodo namenjena financiranju dejavnosti, povezanih s tretjimi državami (partnerskimi državami), vendar bo odločitev o tem verjetno sprejeta leta 2014.

Mobilnost – skupaj

Več kot 4 milijone ljudi

Visokošolsko izobraževanje

Približno 2 milijona študentov

Poklicno izobraževanje in usposabljanja

Približno 650 000 dijakov

Mobilnost osebja

Približno 800 000 predavateljev, učiteljev, vodij usposabljanja, izobraževalnega osebja in mladinskih delavcev

Programi za prostovoljno delo in mladinske izmenjave

Več kot 500 000 mladih

Jamstvena shema za posojila za magistrski študij

Približno 200 000 študentov

Skupni magistrski študij

Več kot 25 000 študentov

Strateška partnerstva

Približno 25 000 partnerstev, ki bodo povezovala 125 000 šol, ustanov poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, visokošolskih ustanov, ustanov za izobraževanje odraslih, mladinskih organizacij in podjetij

Koalicije znanja

Več kot 150 koalicij, ki jih je vzpostavilo 1 500 visokošolskih ustanov in podjetij

Koalicije sektorskih spretnosti

Več kot 150 koalicij, ki jih je vzpostavilo 2 000 izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter podjetij

Za medije

Informacije

Videoposnetek