Navigatsioonitee

Erasmus+

Prolongation of submission deadline for applications for accreditation and mobility projects

Following the difficulties that organisations have been experiencing in particular with the Participant Portal over the last period and although no technical blocking problems exist anymore at this point in time according to our knowledge, the deadline of 17 March 12:00 midday has been postponed until 24 March 12:00 midday (Brussels time) to give applicants more time to finalise their application.

This prolongation concerns the following actions managed by National Agencies:

 • KA101 – School Education - staff mobility
 • KA102 – Vocational Education and Training - learner and staff mobility
 • KA103 - Higher Education - student and staff mobility
 • KA104 - Adult Education - staff mobility
 • KA105 - Youth – mobility of youth workers and young people
 • KA108 – Higher Education - Accreditation of Higher Education Mobility Consortia

Submissions in this period will be marked with the flag “LATE” in the application forms. However, applicants should not worry: even with this flag, applications submitted until 24 March 12:00 midday (Brussels time) will be considered as formally eligible with regard to timely submission.

Find out more

Information Note on the Participation of Switzerland in Erasmus+

On 9 February 2014, the popular vote by the people and the cantons in favour of changing Switzerland's system of immigration called into question the principle of free movement of persons between the EU and Switzerland.

While implementing legislation for this popular vote will now have to be enacted by the Swiss Federal Council within three years, the referendum explicitly prevents the government from concluding any new international agreement contrary to this initiative. Hence, as an immediate consequence, the Federal Council is not in a position to sign the Protocol extending the EU-Swiss agreement on the free movement of persons to Croatia, which joined the Union on 1 July 2013 as new Member State, and is analysing the different implications.

The EU has always made clear that there is a close link between Swiss participation in Erasmus+ and the Protocol, as the programme is closely linked to the free movement of persons (exchange of researchers and students). Given the current circumstances, the EU and the Swiss authorities have agreed to suspend on-going negotiations on Swiss participation in Erasmus+ and took note of the impossibility of signing an agreement in time for the signing of contracts with beneficiaries selected under the 2014 calls for proposals.

Therefore, as foreseen in the Erasmus+ Regulation, until such an agreement is signed, Switzerland will not participate in Erasmus+ on an equal footing with Member States (i.e. as a "Programme Country") as initially envisaged, but will rather enjoy the same status as other third countries (i.e. as a "Partner Country").

List of activities open to Swiss participation

ActivityDeadlineWhere to submit?
Joint Master Degrees **27 March 2014EACEA
Knowledge alliances, sector skills alliances**3 April 2014EACEA
Strategic partnerships in education, training and youth**30 April 2014 (all)
30 April 2014 (only youth)
1 October 2014 (only youth)
National Agency
Jean Monnet *26 March 2014EACEA
Sport collaborative Partnerships**15 May 2014EACEA

* as applicant or partner organisation
** as partner organisation

Concerning the various activities mentioned, you may wish to contact:

Erasmus+: uus ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammaastateks 2014–2020

Programmi Erasmus+ eesmärk on edendada oskusi ja tööalast konkurentsivõimet ning ajakohastada haridus- ja koolitussüsteeme ning noorsootööd. Seitse aastat kestva programmi eelarve on 14,7 miljardit eurot ehk 40% rohkem kui praegused kulutused, mis näitab ELi pühendumust investeerida nendesse valdkondadesse.

Erasmus+ annab rohkem kui 4 miljonile eurooplasele võimaluse õppida, osaleda koolitusel, saada töökogemus või teha vabatahtlikku tööd välismaal.

Programmi kaudu toetatakse haridus-, koolitus- ja noorsooasutuste ja -organisatsioonide vahelisi piiriüleseid partnerlusi eesmärgiga tugevdada koostööd ning kaotada Euroopas lõhe hariduse ja tööturu vahel.

Samuti toetatakse liikmesriikide jõupingutusi haridus- ja koolitussüsteemide ning noorsoopoliitika ajakohastamisel. Spordi valdkonnas toetatakse rohujuuretasandi projekte ning meetmeid selliste piiriüleste probleemide lahendamiseks nagu sporditulemustega manipuleerimine, doping, vägivald ja rassism.

Erasmus+ koondab seitse olemasolevat ELi programmi hariduse, koolituse ja noorte valdkondades ning esimest korda toetatakse selle raames ka sporti. Koondprogrammina pakub Erasmus+ rohkem võimalusi koostööks hariduse, koolituse, noorsootöö ja spordi valdkondades. Tänu lihtsustatud rahastamiseeskirjadele on ka programmis osalemine lihtsam.

Tutvustav video

Prolongation of submission deadline for applications for accreditation and mobility projects

Following the difficulties that organisations have been experiencing in particular with the Participant Portal over the last period and although no technical blocking problems exist anymore at this point in time according to our knowledge, the deadline of 17 March 12:00 midday has been postponed until 24 March 12:00 midday (Brussels time) to give applicants more time to finalise their application.

This prolongation concerns the following actions managed by National Agencies:

 • KA101 – School Education - staff mobility
 • KA102 – Vocational Education and Training - learner and staff mobility
 • KA103 - Higher Education - student and staff mobility
 • KA104 - Adult Education - staff mobility
 • KA105 - Youth – mobility of youth workers and young people
 • KA108 – Higher Education - Accreditation of Higher Education Mobility Consortia

Submissions in this period will be marked with the flag “LATE” in the application forms. However, applicants should not worry: even with this flag, applications submitted until 24 March 12:00 midday (Brussels time) will be considered as formally eligible with regard to timely submission.

Find out more

Programmi Erasmus+ juhend on avaldatud

2014. aastal toetust taotleda soovivad üksikisikud ja organisatsioonid saavad kasutada 2014. aasta jaanuaris avaldatud Erasmus+ programmijuhenditpdf(1.52 Mb) Valige lingiga seotud tõlked  . Lisateabe saamiseks võivad taotlejad pöörduda riikliku büroo poole.

Erasmus+ programmi juhendi ajakohastatud versioon avaldati 27. veebruaril 2014. Peamised muudatused on järgmised:

 • liikuvusega seotud projektide varasem alguskuupäev järgmistes valdkondades: kõrgharidus, kutseharidus ja -koolitus, üldharidus ning täiskasvanuharidus (B osa)
 • osalejate portaali (C osa) parandatud link
 • läbivaadatud valikumenetlus ühiste magistrikraadide jaoks (1. lisa)

Organisatsioonidel palutakse esitada veebipõhised taotlused vastava riigi büroole või Brüsselis asuvale Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele.

Üksikisikud ei saa taotleda stipendiumi otse, vaid peavad võtma ühendust oma ülikooli, kolledži või organisatsiooni vastava talitusega.

Näidisvormid

Taotluse ettevalmistamisel saate kasutada e-vormide näidiseid.

1. põhimeede – üksikisikute õpiränne

2. põhimeede – innovatsioonile suunatud koostöö ning heade tavade vahetamine

3. põhimeede – poliitikareformi toetamine

Selleks et saada programmi Erasmus+ raames toetust reisikulude katmiseks, tuleb vahemaade arvutamiseks kasutada vahemaa kalkulaatorit.

Kõik projektides osalevad organisatsioonid peavad olema registreeritud spetsiaalses registreerimissüsteemis (URF). Organisatsioonid peavad URFis registreeruma osalejate portaali. vahendusel. Protseduuri kirjeldatakse üksikasjalikult asjaomases juhendispdf(2.73 Mb) Valige lingiga seotud tõlked  .

Erasmus+ arvudes (2014–2020)

Eelarve

14,7 miljardit eurot

Lisavahendeid eraldatakse kolmandate riikidega (partnerriikidega) koostöös rakendatavate meetmete jaoks, kuid sellekohane otsus tehakse tõenäoliselt 2014. aastal.

Liikuvusvõimalusi kokku

Rohkem kui 4 miljonile inimesele

Kõrgharidus

2 miljonit üliõpilast

Kutseharidus ja -koolitus

ligikaudu 650 000 õppurit

Personali liikuvus

800 000 õppejõudu, õpetajat, koolitajat ning haridus- ja noorsootöötajat

Vabatahtlik tegevus ja noortevahetus

Rohkem kui 500 000 noort

Magistriõppe laenutagamisrahastu

Ligikaudu 200 000 üliõpilast

Ühise magistriprogrammi õpingud

Rohkem kui 25 000 üliõpilast

Strateegilised partnerlused

Ligikaudu 25 000 partnerlusprogrammi, mis ühendavad 125 000 kooli, kutseharidus- ja -koolitusasutust, kõrgharidus- ja täiskasvanuharidusasutust, noorteühendust ning ettevõtet

Teadmusühendused

Rohkem kui 150 ühendust, milles osaleb 1500 kõrgharidusasutust ja ettevõtet

Valdkondlikud oskusühendused

Rohkem kui 150 ühendust, milles osaleb 2000 kutsehariduse ja -koolituse pakkujat ning ettevõtet

Pressimaterjal

Teave

Tutvustav video