unknown label

Sökväg

Erasmus+

Programmet i siffror: Erasmus+ (2014–2020)

Total budget

14,7 miljarder euro

Dessutom anslås 1,68 miljarder euro för samarbete med partnerländer utanför EU. Pengarna kommer från EU:s budget för yttre åtgärder.

Totalt antal deltagare

Över 4 miljoner människor

Högre utbildning

Cirka 2 miljoner studenter

Yrkesutbildning

Cirka 650 000 studenter

Personalutbyten

Omkring 800 000 föreläsare, lärare, utbildare, annan skolpersonal och ungdomsledare

Volontärarbete och ungdomsutbyten

Mer än 500 000 unga

Studielånsgaranti för masterstudenter

Cirka 200 000 studenter

Gemensam masterexamen

Över 25 000 studenter

Strategiska partnerskap

Cirka 25 000 partnerskap med 125 000 skolor, institutioner för yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning, ungdomsorganisationer och företag

Kunskapsallianser

Över 150 allianser med 1 500 högre utbildningsinstitutioner och företag

Sektoriella kunskapsallianser

Över 150 allianser med 2 000 yrkesutbildningsanordnare och företag

 
 

 

How can we help?