Navigačný riadok

Erasmus+

Kľúčové údaje: Erasmus+ (2014 – 2020)

Celkový rozpočet

14,7 miliardy EUR

Z rozpočtu EÚ pre vonkajšiu činnosť boli pridelené ďalšie zdroje v sume 1,68 miliardy EUR na financovanie činností realizovaných v spolupráci s tretími krajinami (partnerskými krajinami).

Celkové možnosti mobility

Viac než 4 milióny ľudí

Vysokoškolské vzdelávanie

Približne 2 milióny študentov

Študenti odborného vzdelávania a prípravy

Približne 650 000 študentov

Mobilita zamestnancov

Približne 800 000 prednášajúcich, učiteľov, školiteľov, vzdelávacích pracovníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľnícke programy a programy výmeny mladých ľudí

Viac než 500 000 osôb

Systém záruk za študentské pôžičky (magisterské štúdium)

Približne 200 000 študentov

Spoločné magisterské študijné programy

Viac než 25 000 študentov

Strategické partnerstvá

Približne 25 000 partnerstiev medzi 125 000 školami, inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania, vzdelávania dospelých, mládežníckymi organizáciami a podnikmi

Znalostné aliancie

Viac než 150 aliancií medzi 1 500 inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi

Aliancie sektorových zručností

Viac než 150 aliancií medzi 2 000 inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy a podnikmi

 
 

 

How can we help?