Cale de navigare

Erasmus+

Cifre-cheie: Erasmus+ (2014-2020)

Buget global

14,7 miliarde de euro

În plus, din bugetul UE pentru acțiunile externe, a fost pusă la dispoziție pentru finanțarea acțiunilor cu țările terțe (țările partenere) suma de 1,68 miliarde de euro.

Oportunități globale de mobilitate

Peste 4 milioane de persoane

Învățământul superior

Circa 2 milioane de studenți

Elevii din instituțiile de învățământ și formare profesională

Circa 650 000 de studenți

Mobilitatea personalului

Circa 800 000 de lectori, profesori, formatori, personal din domeniul educației și animatori pentru tineret

Programe de schimburi de voluntari și tineri

Peste 500 000 de tineri

Schema de garantare a împrumuturilor pentru masteranzi

Circa 200 000 de studenți

Masterate în cotutelă

Peste 25 000 de studenți

Parteneriate strategice

Circa 25 000 de parteneriate, reunind 125 000 de școli, instituții de educație și formare profesională, instituții de învățământ superior și pentru educația adulților, organizații de tineret și întreprinderi

Alianțe ale cunoașterii

Peste 150 de alianțe înființate de 1 500 de instituții de învățământ superior și întreprinderi

Alianțe de competențe sectoriale

Peste 150 de alianțe înființate de 2 000 de prestatori de servicii de educație și formare profesională și întreprinderi