Ścieżka nawigacji

Erasmus+

Najważniejsze dane liczbowe: Erasmus+ (2014–2020)

Całkowity budżet

14,7 mld euro

Ponadto z budżetu na działania zewnętrzne UE przyznano 1,68 mld euro na sfinansowanie działań realizowanych we współpracy z krajami trzecimi (krajami partnerskimi).

Mobilność w liczbach

Ponad 4 mln osób

Szkolnictwo wyższe

Około 2 mln studentów

Uczestnicy kształcenia i szkolenia zawodowego

Około 650 tys. uczestników

Mobilność pracowników

Około 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą

Wolontariat i programy wymiany młodzieży

Ponad 500 tys. osób

Program gwarancji kredytowych dla studentów studiów magisterskich

Około 200 tys. uczestników

Wspólne programy studiów magisterskich

Ponad 25 tys. studentów

Partnerstwa strategiczne

Około 25 tys. partnerstw łączących 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw

Sojusze na rzecz wiedzy

Ponad 150 sojuszy ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

Ponad 150 sojuszy ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstw

 
 

 

How can we help?