Kruimelpad

Erasmus+

Kerngegevens: Erasmus+ (2014-2020)

Totale begroting

14,7 miljard euro

+ 1,68 miljard euro voor initiatieven met landen buiten de EU.

De mobiliteitskansen op een rij

Meer dan 4 miljoen mensen

Hoger onderwijs

Ongeveer 2 miljoen studenten

Studenten aan beroepsopleidingen

Ongeveer 650.000 studenten

Personeelsmobiliteit

Ongeveer 800.000 docenten, leraren, opleiders, onderwijspersoneel en jongerenwerkers

Uitwisselingsschema´s voor vrijwilligers en jongeren

Meer dan 500.000 jongeren

Garantieregeling voor leningen voor jongeren met een masterdiploma

Ongeveer 200.000 studenten

Gezamenlijke mastertitels

Meer dan 25.000 studenten

Strategische partnerschappen

Ongeveer 25.000 partnerschappen verbinden onderling 125.000 scholen, beroepsopleidingen, instelingen uit het hoger en volwassenenonderwijs, jeugdorganisaties en ondernemingen

Kennisallianties

Meer dan 150 allianties die zijn opgezet door 1500 ondernemingen en instellingen uit het hoger onderwijs

Bedrijfstakspecifieke allianties

Meer dan 150 allianties die zijn opgezet door 2000 ondernemingen en beroepsopleidingen

 
 

 

How can we help?