unknown label

Naršymo kelias

„Erasmus+“

Svarbiausi 2014–2020 m. programos „Erasmus+“ duomenys

Visas biudžetas

14,7 mlrd. eurų

Be to, iš ES išorės veiksmų biudžeto numatyta 1,68 mlrd. eurų finansuoti veiksmams su trečiosiomis šalimis (šalimis partnerėmis).

Visos judumo galimybės

Daugiau negu 4 mln. žmonių

Aukštasis mokslas

Apie 2 mln. studentų

Profesinių mokyklų moksleiviai

Apie 650 000 moksleivių

Darbuotojų judumas

Apie 800 000 dėstytojų, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojų, taip pat švietimo srities ir jaunimo darbuotojų

Savanorių ir jaunimo mainų programos

Daugiau kaip 500 000 jaunuolių

Magistrantūros studijų paskolų garantijų sistema

Apie 200 000 studentų

Jungtiniai magistro laipsniai

Daugiau kaip 25 000 studentų

Strateginė partnerystė

Apie 25 000 partnerystės projektų, vienijančių 125 000 mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų ir įmonių

Žinių sąjungos

Daugiau kaip 150 sąjungų, įsteigtų 1500 aukštojo mokslo įstaigų ir įmonių

Sektorių įgūdžių sąjungos

Daugiau kaip 150 sąjungų, įsteigtų 2000 profesinio mokymo paslaugas teikiančių įstaigų ir įmonių

 
 

 

How can we help?