Navigációs útvonal

Erasmus+

Főbb számadatok: Erasmus+ (2014–2020)

Összköltségvetés

14,7 milliárd euró

Ezenkívül – az EU külső fellépéseire szánt költségvetési keretből – 1,68 milliárd euró áll rendelkezésre a harmadik országokkal (partnerországokkal) folytatott tevékenységek céljára.

Összes mobilitási lehetőség

Több mint 4 millió polgár

Felsőoktatás

Kb. 2 millió hallgató

Szakképzésben részesülő diákok

Kb. 650 000 diák

Az oktatási és képzési ágazatban dolgozó szakemberek mobilitása

Kb. 800 000 előadó, tanár, oktató, egyéb oktatásügyi szakember, ifjúságsegítő

Önkéntességi programok és ifjúsági csereprogramok

Több mint 500 000 fiatal

Diákhitelgarancia-rendszer (mesterképzés)

Kb. 200 000 diák

Közös mesterképzés

Több mint 25 000 diák

Stratégiai partnerségek

Mintegy 25 000 partnerség, melyek 125 000 iskolát, szakképzési intézményt, felsőoktatási és felnőttoktatási intézményt, ifjúsági szervezetet és vállalkozást kapcsolnak össze

Tudásfejlesztési szövetségek

1500 felsőoktatási intézmény és vállalkozás által létrehozott, több mint 150 szövetség

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

2000 szakképzés-szolgáltató intézmény és vállalkozás által létrehozott, több mint 150 szövetség

 
 

 

How can we help?