Navigacijski put

Erasmus+

Najvažniji podaci: Erasmus+ (2014. – 2020.)

Ukupni proračun

14,7 milijardi EUR

Osim toga, iz proračuna EU-a za vanjsko djelovanje osigurano je 1,68 milijardi EUR za aktivnosti financiranja s trećim zemljama (partnerskim zemljama).

Ukupne mogućnosti za mobilnost

Više od 4 milijuna ljudi

Visoko obrazovanje

Otprilike 2 milijuna studenata

Polaznici programâ strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Otprilike 650 000 polaznika

Mobilnost osoblja

Otprilike 800 000 predavača, učitelja, instruktora, osoblja obrazovnih ustanova i mladih radnika

Programi volontiranja i razmjene mladih

Više od 500 000 mladih

Program kreditnog jamstva za magistarske studije

Otprilike 200 000 studenata

Zajednički magistarski studiji

Više od 25 000 studenata

Strateška partnerstva

Otprilike 25 000 strateških partnerstva povezuje 125 000 škola, ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visokoškolskih ustanova i ustanova za obrazovanje odraslih te organizacija za mlade i poduzeća

Savezi znanja

Više od 150 saveza znanja koje je uspostavilo 1500 visokoškolskih ustanova i poduzeća

Savezi za sektorske vještine

Više od 150 saveza za sektorske vještine koje je uspostavilo 2000 pružatelja usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te poduzeća

 
 

 

How can we help?