Cosán nascleanúna

Erasmus+

Príomhfhigiúirí Erasmus+ (2014-2020)

Buiséad iomlán

€14.7 billiún

Sa bhreis air sin, cuireadh € 1.68 billiún ar fáil chun gníomhaíochtaí le tríú tíortha (tíortha comhpháirtíochta) a mhaoiniú trí chiste iontaobhais an AE.

Deiseanna soghluaisteachta

Níos mó ná 4 mhilliún duine

Ardoideachas

Thart ar 2 mhilliún mac léinn

Mic léinn gairmoideachais agus gairmoiliúna

Thart ar 650,000 mac léinn

Soghluaisteacht foirne

Thart ar 800,000 léachtóir, múinteoir, oiliúnóir, ball foirne oideachais agus oibrí óige

Scéimeanna malartaithe deonacha agus do dhaoine óga

Breis agus 500,000 duine óg

Scéim ráthaíochta iasachta do Mháistreacht

Thart ar 200,000 mac léinn

Máistreacht chomhpháirteach

Breis agus 25,000 mac léinn

Comhpháirtíochtaí straitéiseacha

Thart ar 25,000 comhpháirtíocht a nascann 125,000 scoil, institiúid gairmoideachais agus gairmoiliúna, institiúid ardoideachais agus oideachais aosach, eagraíocht agus fiontar óige

Comhaontais Eolais

Breis is 150 comhaontas bunaithe ag 1500 institiúid agus fiontar ardoideachais

Comhaontais Scileanna Earnála

Breis is 150 comhaontas bunaithe ag 2000 soláthróir agus fiontar gairmoideachais agus gairmoilúna

 
 

 

How can we help?