Navigointipolku

Erasmus+

Keskeisiä tilastotietoja: Erasmus+ (2014–2020)

Kokonaisbudjetti

14,7 miljardia euroa

Lisäksi Erasmus+ -ohjelman ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa toteutettaviin toimiin on osoitettu 1,68 miljardia euroa EU:n ulkoisten toimien talousarviosta.

Liikkuvuusmahdollisuudet yhteensä

Yli 4 miljoonaa henkeä

Korkea-asteen koulutus

Noin 2 miljoonaa opiskelijaa

Ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat

Noin 650 000 opiskelijaa

Henkilöstön liikkuvuus

Noin 800 000 luennoitsijaa, opettajaa ja muuta koulutusalan työntekijää sekä nuorisotyöntekijää

Vapaaehtoistyö ja nuorisovaihto-ohjelmat

Yli 500 000 nuorta

Maisterin opintojen lainatakausjärjestelmä

Noin 200 000 opiskelijaa

Yhteinen maisteriohjelma

Yli 25 000 opiskelijaa

Strategiset kumppanuudet

Noin 25 000 kumppanuushanketta, joissa on mukana 125 000 oppilaitosta, nuorisojärjestöä ja yritystä

Tietoyhteenliittymät

Yli 150 tietoyhteenliittymää, joissa on mukana 1 500 korkeakoulua ja yritystä

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

Yli 150 osaamisyhteenliittymää, joissa on mukana 2 000 ammatillista koulua ja yritystä

 
 

 

How can we help?