Navigatsioonitee

Erasmus+

Erasmus+ arvudes (2014–2020)

Eelarve

14,7 miljardit eurot

Lisaks sellele on ELi välistegevuse eelarve raames eraldatud 1,68 miljardit eurot kolmandate riikidega (partnerriikidega) seotud meetmete rahastamiseks.

Liikuvusvõimalusi kokku

Rohkem kui 4 miljonile inimesele

Kõrgharidus

2 miljonit üliõpilast

Kutseharidus ja -koolitus

ligikaudu 650 000 õppurit

Personali liikuvus

800 000 õppejõudu, õpetajat, koolitajat ning haridus- ja noorsootöötajat

Vabatahtlik tegevus ja noortevahetus

Rohkem kui 500 000 noort

Magistriõppe laenutagamisrahastu

Ligikaudu 200 000 üliõpilast

Ühise magistriprogrammi õpingud

Rohkem kui 25 000 üliõpilast

Strateegilised partnerlused

Ligikaudu 25 000 partnerlusprogrammi, mis ühendavad 125 000 kooli, kutseharidus- ja -koolitusasutust, kõrgharidus- ja täiskasvanuharidusasutust, noorteühendust ning ettevõtet

Teadmusühendused

Rohkem kui 150 ühendust, milles osaleb 1500 kõrgharidusasutust ja ettevõtet

Valdkondlikud oskusühendused

Rohkem kui 150 ühendust, milles osaleb 2000 kutsehariduse ja -koolituse pakkujat ning ettevõtet

 
 

 

How can we help?