Sti

Erasmus+

Nøgletal: Erasmus+ (2014-2020)

Budget i alt

14,7 mia. euro

Derudover er der bevilliget 1,68 mia. euro til aktiviteter med tredjelande (partnerlande) fra EU-Udenrigstjenestens budget.

Mobilitet generelt

Over 4 millioner mennesker

Videregående uddannelse

Omkring 2 millioner studerende

Studerende på erhvervsfaglige uddannelser

Omkring 650 000 studerende

Personalemobilitet

Omkring 800 000 undervisere, lærere og ungdomsarbejdere

Frivilligt arbejde og ungdomsudveksling

Over 500 000 unge

Lånegarantiordning for kandidatstuderende

Omkring 200 000 studerende

Fælles kandidatuddannelser

Over 25 000 studerende

Strategiske partnerskaber

Omkring 25 000 partnerskaber, der forbinder 125 000 skoler, institutioner for erhvervsuddannelse, videregående uddannelser og voksenuddannelse, ungdomsorganisationer og virksomheder

Videnalliancer

Over 150 oprettet af 1 500 højere læreanstalter og virksomheder

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

Over 150 oprettet af 2 000 udbydere af erhvervsuddannelse og virksomheder

 
 

 

How can we help?