Cesta

Erasmus+

Základní údaje: Erasmus+ (2014–2020)

Celkový rozpočet

14,7 miliardy EUR

Kromě toho bylo na financování projektů se zeměmi mimo EU (partnerskými zeměmi) z rozpočtu EU pro vnější činnost dáno k dispozici 1,68 miliardy EUR.

Celkový objem mobility

Více než 4 miliony osob

Postsekundární vzdělávání

Přibližně 2 miliony studentů

Studenti odborného vzdělávání a přípravy

Okolo 650 000 studentů

Mobilita zaměstnanců

Okolo 800 000 pedagogických pracovníků a pracovníků s mládeží

Dobrovolnická činnost a programy výměny mládeže

Více než 500 000 mladých lidí

Program záruk za půjčky na magisterské studium

Okolo 200 000 studentů

Sdílené magisterské studium

Více než 25 000 studentů

Strategická partnerství

Asi 25 000 partnerství propojujících 125 000 škol, včetně odborných a vysokých škol, školicích zařízení, institucí pro vzdělávání dospělých, mládežnických organizací a podniků

Znalostní aliance

Více než 150 aliancí zřízených 1 500 vysokoškolskými institucemi a podniky

Aliance pro dovednosti v odvětví

Více než 150 aliancí zřízených 2 000 poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy

 
 

 

How can we help?