Навигационна пътека

Еразъм+

Основни факти за „Еразъм+“ (2014 — 2020 г.)

Общ бюджет

14,7 млрд. евро

Освен това чрез бюджета на ЕС за външна дейност бяха предоставени 1,68 млрд. евро за финансиране на действия с трети страни (страни партньори).

Общо възможности за мобилност

Над 4 милиона души

Висше образование

Около 2 милиона студенти

Професионално образование и обучение

Около 650 000  студенти

Мобилност на персонала

Около 800 000 лектори, преподаватели, инструктори, служители в сферата на образованието и младежки работници

Схеми за доброволчество и младежки обмен

Над 500 000 млади хора

Схема за гарантиране на заеми за магистърски програми

Около 200 000 студенти

Съвместни магистърски програми

Над 25 000 студенти

Стратегически партньорства

Около 25 000 партньорства, свързващи 125 000 училища, институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, институции за образование за възрастни, младежки организации и предприятия

Алианси на знанието

Над 150 алианса, създадени от 1500 висши учебни заведения и предприятия

Секторни алианси на уменията

Над 150 алианса, създадени от 2000 институции в областта на професионалното образование и обучение и предприятия

 
 

 

How can we help?