Sökväg

Erasmus+

Erasmus+ är det nya EU-programmet för utbildning, ungdomar och idrott 2014–2020

Erasmus+ är EU:s nya program för utbildning, ungdomar och idrott för 2014–2020, som startade i januari 2014.

Är du lärare, ungdomsledare eller föreläsare? Titta på vår nya tecknade film och se vad Erasmus+ kan göra för dig!

Titta på vår tecknade film för att se vad du som studerande, praktikant eller volontär kan få ut av Erasmus+.

Förändrar ditt liv, öppnar din värld

your video will appear here
X

Erasmus+ ska öka de ungas kompetens och chanser att få jobb. Det ska också bidra till att modernisera utbildningar och ungdomsverksamhet. Programmet pågår under sju år och har en budget på 14,7 miljarder euro. Det är 40 procent mer än idag, vilket visar hur stor vikt EU lägger vid dessa frågor.

Erasmus+ kommer att ge över 4 miljoner människor möjlighet att studera, praktisera och volontärarbeta utomlands.

Erasmus+ stöder partnerskap mellan utbildningsinstitutioner och ungdomsorganisationer i olika länder. Syftet är att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv för att bättre matcha de ungas färdigheter med behoven på arbetsmarknaden.

Programmet stöder också nationella insatser för att modernisera utbildningssystemen. När det gäller idrott ska man stödja projekt på gräsrotsnivå och bekämpa internationella problem som uppgjorda matcher, dopning, våld och rasism.

Erasmus+ samlar sju EU-program för utbildning och ungdomsverksamhet under ett tak. För första gången kan även idrottsverksamhet få stöd. Eftersom det är ett integrerat program finns det fler möjligheter till samarbete mellan utbildnings-, ungdoms- och idrottsverksamhet. Enklare regler gör det också lättare att söka bidrag än tidigare.

 
 

 

How can we help?