Navigačný riadok

Erasmus+

Erasmus+: nový program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 2014 – 2020.

Erasmus+ je nový program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na roky 2014 – 2020, ktorý sa začal realizovať v januári 2014.

Ste učiteľ, pracovník s mládežou alebo lektor? Pozrite si náš nový kreslený film o tom, prečo by ste sa mali zapojiť do programu Erasmus+.

Pozrite si animovaný skeč o tom, čo nový program ponúka študentom.

Mení životy, otvára obzory

your video will appear here
X

Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí a modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou. Na tento sedemročný program sa vyčlenilo 14,7 miliardy EUR. Ide o 40-percentný nárast (v porovnaní so súčasným objemom výdavkov), čo je dôkazom toho, že Európska únia myslí svoj záväzok investovať do týchto oblastí vážne.

Erasmus+ umožní, aby sa viac ako 4 milióny Európanov mohli uchádzať o zahraničné štúdium, odbornú prípravu, pracovnú stáž alebo dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

Erasmus+ bude podporovať nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež s cieľom rozvíjať spoluprácu a spojiť vzdelávanie s požiadavkami pracovného trhu, aby sa odstránili nedostatky v zručnostiach, s ktorými v súčasnosti Európa zápasí.

V rámci programu sa budú podporovať aj vnútroštátne opatrenia na modernizáciu systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. V oblasti športu sa Erasmus+ bude sústrediť na projekty na miestnej úrovni a činnosti zamerané na cezhraničné problémy, akými sú boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, doping, násilie a rasizmus.

Erasmus+ spája sedem existujúcich programov EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a po prvý raz zahŕňa aj podporu športu. Tento integrovaný program ponúka viac možností spolupráce v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. V porovnaní s predchádzajúcimi programami má jednoduchšie pravidlá účasti a financovania.

 
 

 

How can we help?