Navigācijas ceļš

“Erasmus+”

“Erasmus+”: ES jaunā izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma 2014.–2020. gadam.

“Erasmus+” ir jaunā ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma 2014.–2020. gadam, kas sāka darboties 2014. gada janvārī.

Esat skolotājs, pasniedzējs vai jaunatnes darbinieks? Ieskatieties mūsu jaunajā animācijā, lai gūtu priekšstatu par to, kā “Erasmus+” var būt noderīgs jums!

Ja meklējat ātru ieskatu par to, ko jaunā programma piedāvā audzēkņiem, šī animācija ir domāta jums.

Maini dzīvi, domā plašāk!

your video will appear here
X

Programmas “Erasmus+” mērķis ir vairot prasmes un cilvēku iespējas atrast darbu, kā arī modernizēt izglītību, mācības un jaunatnes darbu. Septiņus gadus ilgās programmas budžets ir 14,7 miljardi eiro, tas ir par 40 % vairāk salīdzinājumā ar līdzšinējo finansējuma līmeni un liecina par ES apņemšanos veikt ieguldījumus šajā jomā.

Pateicoties “Erasmus+” vairāk nekā četriem miljoniem eiropiešu būs iespēja ārzemēs studēt, mācīties, iegūt darba pieredzi un veikt brīvprātīgo darbu.

“Erasmus+” atbalstīs izglītības, mācību un jaunatnes iestāžu un organizāciju starptautiskas partnerības, lai stimulētu sadarbību un mazinātu plaisu starp izglītības iestādēm un darba devējiem. Tādējādi iecerēts novērst Eiropā vērojamo prasmju trūkumu.

Programma atbalstīs arī valstu centienus modernizēt izglītības, mācību un jaunatnes sistēmas. Sporta nozarē tiks atbalstīti vietēja līmeņa projekti; īpašu uzmanību pievērsīs arī starptautiska mēroga problēmu risināšanai (piemēram, cīņai pret spēļu rezultātu pasūtīšanu, dopingu, vardarbību un rasismu).

Jaunajā programmā “Erasmus+” apvienotas septiņas līdzšinējās ES programmas izglītības, mācību un jaunatnes jomā, un pirmo reizi paredzēts atbalstīt arī sportu. Tā kā “Erasmus+” ir integrēta programma, tā piedāvā vairāk sadarbības iespēju starp dažādām nozarēm: izglītības, mācību, jaunatnes un sporta nozari. “Erasmus+” ir arī pieejamāka nekā tās priekšgājējas, jo finansēšanas noteikumi ir vienkāršāki.

 
 

 

How can we help?