Cosán nascleanúna

Erasmus+

Erasmus +: clár nua an AE um Oideachas, Oiliúint, an Óige, agus Spórt le haghaidh 2014-2020.

Is é Erasmus+ clár nua an AE um Oideachas, Oiliúint, an Óige agus Spórt don tréimhse 2014-2020. Cuirfear tús leis in Eanáir 2014.

An múinteoir, oibrí óige nó léachtóir thú? Breathnaigh ar ár gcartún nua le go bhfeicfidh tú an tairbhe a d'fhéadfása a bhaint as Erasmus+.

Má theastaíonn uait spléachadh a fháil ar an méid atá ar fáil d'fhoghlaimeoirí sa chlár nua, caith súil ar an gcartún seo.

Erasmus+ - changing lives, opening minds Erasmus+, the new EU programme for education, training, youth and sport for 2014-2020

your video will appear here
X

Tá clár Erasmus+ ceaptha cur le scileanna agus le cumas daoine post a aimsiú, agus na réimsí oideachais, oiliúna agus oibre don óige a nua-aoisiú. Buiséad €14.7 billiún a bheidh ag an gclár seacht mbliana seo, sin méadú 40% ar an gcaiteachas reatha, agus léiríonn sé sin go bhfuil an AE sásta infheistíocht a dhéanamh sna réimsí sin.

Tabharfaidh Erasmus+ an deis do os cionn 4 mhilliún duine san Eoraip staidéar nó obair dheonach a dhéanamh, nó oiliúint nó taithí oibre a fháil, thar lear.

Tabharfaidh Erasmus+ tacaíocht do chomhpháirtíochtaí trasnáisiúnta idir institiúidí agus eagraíochtaí oideachais, oiliúna, agus óige chun comhar a chothú agus nasc a chruthú idir réimse an oideachais agus réimse na hoibre d'fhonn aghaidh a thabhairt ar na heaspaí scileanna atá againn san Eoraip.

Tacóidh sé freisin le hiarrachtaí atá á ndéanamh ar an leibhéal náisiúnta chun córais oideachais, oiliúna agus córais don óige a nua-aoisiú. I réimse an spóirt, tabharfar tacaíocht do thionscadail áitiúla agus tabharfar aghaidh ar fhadhbanna atá coitianta ar fud na hEorpa, mar shampla, cúbláil cluichí, dópáil, foréigean agus ciníochas.

Tugtar le chéile i gclár Erasmus+ seacht gclár atá ag an AE cheana féin i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige. Den chéad uair, tacófar le réimse an spóirt freisin. Clár comhtháite is ea Erasmus+ agus cuireann sé níos mó deiseanna ar fáil ó thaobh comhair de in earnálacha an oideachais, na hoiliúna, na hóige, agus an spóirt, tá sé níos éasca rochtain a fháil air, agus tá rialacha níos simplí ann i dtaobh maoiniú a fháil.

 
 

 

How can we help?