Navigointipolku

Erasmus+

Erasmus+: EU:n uusi koulutus-, nuoriso-ja urheiluohjelma  vuosiksi 2014–2020.

Tammikuussa 2014 alkanut Erasmus+ on EU:n uusi koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma vuosiksi 2014–2020.

Oletko opettaja tai nuorisotyöntekijä? Piirrosfilmissä esitellään Erasmus+ ‑ohjelman sinulle tarjoamia mahdollisuuksia.

Piirrosfilmissä kerrotaan erilaisista mahdollisuuksista oppia uutta Erasmus+ ‑ohjelman puitteissa.

Muuttaa elämäsi, avartaa maailmasi

your video will appear here
X

Erasmus+ -ohjelman tavoitteena on parantaa osaamista ja työllistyvyyttä sekä uudistaa koulutusta ja nuorisotyötä. Seitsenvuotisen ohjelman budjetti on 14,7 miljardia euroa. Määrärahoja on korotettu 40 % aiemmasta, sillä EU pitää koulutukseen ja nuorisoon investoimista ensiarvoisen tärkeänä.

Erasmus+ antaa yli 4 miljoonalle nuorelle tilaisuuden opiskella, työskennellä tai tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla.

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan kansainvälistä yhteistyötä koulutus- ja nuorisoalan organisaatioiden ja laitosten välillä. Tavoitteena on lähentää oppilaitoksia ja työelämää.

Ohjelmasta tuetaan myös kansallisia toimia, joilla uudenaikaistetaan yleissivistävää ja ammatillista koulututusta sekä nuorisotyötä. Urheilun alalla tuetaan ruohonjuuritason hankkeita, joilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi sopupelejä, dopingia, väkivaltaa ja rasismia.

Erasmus+ -ohjelma kokoaa yhteen EU:n nykyiset seitsemän koulutus- ja nuoriso-ohjelmaa. Urheilu on mukana tuen piirissä ensimmäistä kertaa. Yhtenäinen Erasmus+ -ohjelma tarjoaa enemmän yhteistyömahdollisuuksia yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisoasioiden ja urheilun alalla, ja sen rahoitussäännöt ovat aiempaa selkeämmät.

 
 

 

How can we help?