Navigatsioonitee

Erasmus+

Erasmus+: uus ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammaastateks 2014–2020

Erasmus+ on 2014. aasta jaanuarist toimiv uus ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Kas olete õpetaja, noorsootöötaja või õppejõud? Vaadake uut joonisfilmi Erasmus+ pakutavatest võimalustest.

See joonisfilm annab kiire ülevaate sellest, mida uus programm õppuritele pakub.

Muutes elusid, avardades silmapiiri

your video will appear here
X

Programmi Erasmus+ eesmärk on edendada oskusi ja tööalast konkurentsivõimet ning ajakohastada haridus- ja koolitussüsteeme ning noorsootööd. Seitse aastat kestva programmi eelarve on 14,7 miljardit eurot ehk 40% rohkem kui praegused kulutused, mis näitab ELi pühendumust investeerida nendesse valdkondadesse.

Erasmus+ annab rohkem kui 4 miljonile eurooplasele võimaluse õppida, osaleda koolitusel, saada töökogemus või teha vabatahtlikku tööd välismaal.

Programmi kaudu toetatakse haridus-, koolitus- ja noorsooasutuste ja -organisatsioonide vahelisi piiriüleseid partnerlusi eesmärgiga tugevdada koostööd ning kaotada Euroopas lõhe hariduse ja tööturu vahel.

Samuti toetatakse liikmesriikide jõupingutusi haridus- ja koolitussüsteemide ning noorsoopoliitika ajakohastamisel. Spordi valdkonnas toetatakse rohujuuretasandi projekte ning meetmeid selliste piiriüleste probleemide lahendamiseks nagu sporditulemustega manipuleerimine, doping, vägivald ja rassism.

Erasmus+ koondab seitse olemasolevat ELi programmi hariduse, koolituse ja noorte valdkondades ning esimest korda toetatakse selle raames ka sporti. Koondprogrammina pakub Erasmus+ rohkem võimalusi koostööks hariduse, koolituse, noorsootöö ja spordi valdkondades. Tänu lihtsustatud rahastamiseeskirjadele on ka programmis osalemine lihtsam.

 
 

 

How can we help?