Sti

Erasmus+

Erasmus+: Det nye EU-program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt for 2014-2020.

Erasmus+ er EU's nye program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt for perioden 2014-2020 med start i januar 2014.

Er du lærer eller ungdomsleder? Tjek vores nye tegnefilm ud og få et hurtigt indblik i, hvad Erasmus+ kan gøre for dig!

Hvis du vil have et hurtigt indblik i, hvad det nye program har at byde på, er denne tegnefilm noget for dig".

Erasmus+ udvider din horisont

your video will appear here
X

Erasmus+ programmet vil fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og modernisere de almene uddannelser, erhvervsuddannelserne og ungdomsarbejde. Det syv år lange program kommer til at have et budget på 14,7 mia. euro, hvilket er 40 % mere end det nuværende budget. Det afspejler EU's engagement i at investere på disse områder.

Erasmus+ vil give over 4 millioner europæere mulighed for at studere, uddanne sig, få erhvervserfaring og arbejde frivilligt i udlandet.

Erasmus+ støtter også tværnationale partnerskaber, bl.a. inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsinstitutioner og -organisationer, for at fremme samarbejdet og forbinde uddannelses- og arbejdsverdenen. Sådan får vi bugt med kvalifikationskløften i Europa.

Programmet vil bakke op om EU-landenes forsøg på at modernisere uddannelses-, erhvervsuddannelses- og ungdomsordningen. På sportsområdet vil der blive givet støtte til græsrodsprojekter og bekæmpelse af problemer på tværs af grænserne, såsom aftalt spil, doping, vold og racisme.

Erasmus+ kombinerer de syv nuværende Erasmus-programmer inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom, og nu - for første gang - bliver idræt også inddraget. Som et integreret program tilbyder Erasmus+ mange muligheder for samarbejde på tværs af uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, og programmet er nemmere at få adgang til end sin forgænger, bl.a. på grund af lettere tilgængelige finansieringsregler.

 
 

 

How can we help?