Cesta

Erasmus+

Erasmus+: nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020.

Erasmus+ je nový program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014-2020. Byl spuštěn v lednu 2014.

Pracujete jako učitel? Věnujete se práci s mládeží? Pak byste se měli podívat na naše nové video, které vysvětluje, co vám může program Erasmus+ nabídnout.

Chcete rychle získat přehled, co nový program nabízí? Podívejte se na následující video.

Mění životy, rozvíjí mysl

your video will appear here
X

Cílem programu Erasmus + je rozvíjet dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich šance získat dobré zaměstnání a také modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží. Program bude trvat sedm let a bude disponovat rozpočtem ve výši 14,7 miliardy eur; to oproti současnému stavu představuje 40% nárůst a svědčí to o zájmu EU investovat do této oblasti.

Díky Erasmu+ získají více než 4 miliony Evropanů příležitost obohatit své studium, odbornou přípravu či praxi o zkušenosti ze zahraničí.

Erasmus+ bude podporovat nadnárodní partnerství mezi institucemi zabývající se vzděláváním, odbornou přípravou a mládeží, tak aby byla navázána hlubší spolupráce mezi světem vzdělání a pracovním trhem a aby došlo k jejich propojení nutnému k řešení nesouladu mezi potřebami evropského pracovního trhu a typy kvalifikace, které jsou v Evropě k dispozici.

Bude rovněž podporovat úsilí členských států o modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. V oblasti sportu bude podporovat místní tělovýchovu a projekty, které se věnují řešení negativních jevů, s nimiž se setkáváme v mnoha zemích (ovlivňování výsledků zápasů a soutěží, doping, násilí a rasismus).

Erasmus + slučuje sedm stávajících programů EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže; poprvé bude také podporovat sport. V této integrované podobě přináší Erasmus+ více možností spolupráce napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu a díky jednodušším pravidlům je rovněž snazší se ho účastnit, než tomu bylo u jeho předchůdců.

 
 

 

How can we help?