Навигационна пътека

Еразъм+

„Еразъм+“: новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 — 2020г.

„Еразъм+“ е новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 — 2020 г.

Вие сте преподавател, младежки работник или лектор? Вижте какво може да ви предложи „Еразъм+“.

Вижте какви възможности предлага новата програма „Еразъм+“ на учащите.

Променя съдби, отваря кръгозори

your video will appear here
X

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евроувеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+“ ще се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

Ще се подпомагат и националните усилия за модернизиране на системите в областта на образованието, обучението и младежта. В сферата на спорта ще се подкрепят проекти за масов спорт и за борба с трансгранични предизвикателства като уреждането на срещи, допинга, насилието и расизма.

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта. В резултат „Еразъм+“ предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието, обучението, младежта и спорта . Освен това получаването на финансиране става по-лесно отколкото при предишните програми поради опростяването на правилата.

 
 

 

How can we help?