Kruimelpad

Programmagids Erasmus+

Waar gaat het om?

De Programmagids van Erasmus+ heeft u nodig om een voorstel in te dienen voor Erasmus+ voor 2015. Als u als organisaties of instelling subsidie wil, moet u voldoen aan de voorwaarden voor deelname en financiering in deze gids.

De gids bevat informatie over:

  • prioriteiten
  • gesubsidieerde acties
  • beschikbare middelen
  • deelnamevoorwaarden

Voor acties die worden beheerd door het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) is er een indicatief overzicht van het budget en het maximumaantal projectenpdf(266 kB) Bekijk deze link in een andere taal  per actie.

In verband met de herziening van de algemene oproep voor 2015, is ook de Programmagids voor 2015pdf(4.96 Mb) Bekijk deze link in een andere taal  herzien (versie 2 is verschenen op 23/10/2014). Ten opzichte van versie 1pdf(4.59 Mb) Bekijk deze link in een andere taal  van 6/10/2014 is het volgende gewijzigd:

  • de uiterste termijn voor strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs en opleiding (kernactie 2) is vervroegd van 30/4 naar 31/3/2015
  • de voorwaarden voor Russische instellingen om deel te nemen aan capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs (kernactie 2) zijn aangepast aan de conclusies van de Europese Raad over bilaterale samenwerking met Rusland
  • de voorwaarden voor deelname door organisaties uit partnerlanden aan samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport zijn identiek aan die uit de Programmagids voor Erasmus+ 2014
In welke talen bestaat de gids?

De Programmagids is beschikbaar in de volgende talen:

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Organisaties moeten hun aanvraag online indienen bij het nationale agentschap van hun land of bij het EACEA in Brussel.

De online-aanvraagformulieren en bijbehorende documentatie verschijnen, zodra ze beschikbaar zijn, op de websites van de nationale agentschappen en van het EACEA.

Om u te helpen bij uw projectvoorstel zijn er voorbeelden van online-aanvraagformulieren te vinden op de website.

Personen die een aanvraag willen indienen, moeten contact opnemen met hun organisatie, instelling, of onderwijsinstelling.

Waar vind ik meer informatie?

Organisaties die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met hun nationale agentschap of het EACEA.

Waar vind ik vorige versies van de gids?

De vorige versie van de Programmagids 2015 vindt u hier:

U kunt ook nog steeds de Programmagids 2014 raadplegen, maar die is alleen van toepassing op voorstellen voor Erasmus+ voor 2014.

 
 

 

How can we help?