Naršymo kelias

Programos „Erasmus+“ vadovas

Kas tai?

Programos „Erasmus+“ vadovas yra sudėtinė 2015 m. bendrojo kvietimo teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ dalis. Finansavimui gauti paraiškas teikiančios organizacijos ir institucijos privalo atitikti šiame vadove išdėstytas dalyvavimo ir finansavimo sąlygas.

Dokumente pateikiama informacija apie:

  • programos prioritetus,
  • remiamus veiksmus,
  • įvairiems veiksmams skirtą finansavimą,
  • dalyvavimą.

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) administruojamiems veiksmams parengta orientacinio skiriamo finansavimo apžvalga pdf(266 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  ir nustatytas apytikris kiekvienos šalies projektų, kurie turėtų būti finansuojami, skaičius.

Persvarsčius 2015 m. bendrąjį kvietimą teikti paraiškas, paskelbta pataisyta 2015 m. programos vadovopdf(4.96 Mb) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  versija (2 versija, 2014-10-23). Atlikti šie 1 versijospdf(4.59 Mb) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  (2014-10-06) pakeitimai:

  • paankstintas strateginės partnerystės švietimo ir mokymo srityse terminas (2 pagrindinis veiksmas) – iš 2015 m. balandžio 30 d. į kovo 31 d.;
  • smulkiai aprašytos sąlygos, atitinkančios Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl dvišalio bendradarbiavimo su Rusija, kuriomis Rusijos institucijoms leidžiama dalyvauti gebėjimų ugdymo projektuose aukštojo mokslo srityje (2 pagrindinis veiksmas);
  • šalių partnerių organizacijoms taikomos dalyvavimo Bendradarbiavimo sporto srityje partnerystėje sąlygos yra tokios pačios, kaip apibrėžta 2014 m. programos vadove.
Kalbos

Programos vadovą galite skaityti šiomis kalbomis:

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos gali teikti paraiškas internetu savo šalių agentūroms arba Briuselyje įsikūrusiai EACEA.

2015 m. elektroninės paraiškų formos ir kiti susiję dokumentai šiuo metu rengiami ir bus pateikti nacionalinių agentūrų ir EACEA svetainėse.

Rengdami savo projekto pasiūlymą galite peržiūrėti elektroninių formų pavyzdžius.

Teikti paraiškas norintys asmenys turėtų susisiekti su savo organizacija, institucija arba švietimo įstaiga.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie procesą pageidaujantys gauti paraiškų teikėjai gali kreiptis į savo šalies agentūrą arba EACEA.

Ankstesnės programos vadovo versijos

Ankstesnė 2015 m. programos vadovo versija:

Galite peržiūrėti ir 2014 m. programos vadovą, bet jis taikomas tik 2014 m. kvietimui teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+““.

 
 

 

How can we help?