Cosán nascleanúna

An Treoirleabhar do Chlár Erasmus+

Cad é an rud é?

Dlúthchuid den Ghlao ar Thograí i gcomhair Erasmus 2015 is ea an Treorleabhar do Chlár Erasmus+. Ní mór d'eagraíochtaí agus d'institiúidí atá ag lorg maoiniú faoi chuimsiú an ghlao sin cloí leis na coinníollacha rannpháirtíochta agus maoinithe atá leagtha amach sa Treoirleabhar.

Tá eolas sa doiciméad maidir le:

  • tosaíochtaí an chláir,
  • na gníomhaíochtaí a gcuirtear tacaíocht ar fáil dóibh,
  • an maoiniú atá ar fáil i gcomhair gníomhaíochtaí éagsúla,
  • mionsonraí na rannpháirtíochta.

I gcás gníomhaíochtaí a bhainistíonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir, tá meastachán pdf(274 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  ann ar an méid maoiniúcháin a bheidh ar fáil agus ar líon na dtionscadal a mhaoineofar de réir gníomhaíochta.

I ndiaidh an athbhreithnithe ar Ghlao Ginearálta ar Thograí 2015, foilsíodh leagan athbhreithnithe den Treoirleabhar do Chlár 2015pdf(4.96 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  (leagan 2 an 23/10/2014). Sa doiciméad sin, rinneadh na hathruithe seo a leanas ar an leagan a bhí ann roimhe (leagan 1pdf(4.59 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  an 06/10/2014):

  • Tugadh an spriocdháta i gcomhair comhpháirtíochtaí straitéiseacha i réimsí an oideachais agus na hoiliúna (Príomhghníomhaíocht 2) chun tosaigh ón 30/04/2015 go dtí an 31/03/2015.
  • Tá na coinníollacha i gcomhair rannpháirtíocht institiúidí Rúiseacha sa ghníomhaíocht forbartha acmhainní san ardoideachas (Príomhghníomhaíocht 2) léirithe i gcomhréir le conclúidí na Comhairle Eorpaí maidir le comhar déthaobhach leis an Rúis.
  • Na coinníollacha rannpháirtíochta i réimse an spóirt i gcomhair eagraíochtaí ó thíortha comhpháirtíochta i gcomhpháirtíochtaí comhoibrithe, is ionann iad agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Treoirleabhar do Chlár 2014.
Cé na teangacha a bhfuil sé ar fáil iontu?

Tá an Treoirleabhar ar fáil sna teangacha a leanas:

Conas iarratas a dhéanamh?

Iarrtar ar eagraíochtaí iarratais a chur isteach ar líne chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta sa tír ábhartha nó chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir sa Bhruiséil.

Tá na foirmeacha iarratais agus doiciméid ghaolmhara i gcomhair 2015 á n-ullmhú faoi láthair agus cuirfear ar fáil ar shuíomhanna gréasáin na nGníomhaireachtaí Náisiúnta agus na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir iad.

Is féidir samplaí de na foirmeacha ar líne a cheadú chun cuidiú leat do thograí a ullmhú.

Ní mór do dhaoine aonair ar mian leo iarratas a chur isteach dul i dteagmháil lena n-eagraíocht, lena n-institiúid nó lena bhforas oideachais féin.

Tuilleadh eolais.

Eagraíochtaí ar mhaith leo tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas, is féidir leo dul i dteagmháil leis an nGníomhaireacht Náisiúnta ina dtír nó leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Cá bhfuil na seanleaganacha den Treoirleabhar le fáil?

Tá na seanleaganacha den Treoirleabhar do Chlár 2015 le fáil anseo:

Is féidir an Treoirleabhar do Chlár 2014 a cheadú freisin, ach ní bhaineann sé sin ach leis an nGlao ar Thograí i gcomhair Erasmus+ 2014.

 
 

 

How can we help?