Cesta

Příručka programu Erasmus+

O co se jedná?

Příručka programu Erasmus+ tvoří nedílnou součást výzvy k předkládání návrhů v rámci programu v roce 2015. Organizace a instituce, které chtějí získat v rámci této výzvy finanční prostředky, musí splňovat podmínky účasti a financování uvedené v této příručce.

Dokument obsahuje informace o:

  • prioritách programu,
  • podporovaných typech činností,
  • finančních prostředky vyčleněných na různé činnosti,
  • podrobné informace o účasti.

Pro činnosti, které má na starost Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), je k dispozici přehledpdf(266 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  přibližného objemu finančních prostředků a přibližný počet projektů, které mají být v rámci této činnosti financovány.

V návaznosti na úpravu pravidel pro obecné výzvy k předkládání návrhů na rok 2015 byla vydána rovněž upravená verze Příručky k programu na rok 2015pdf(4.96 Mb) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  (verze č. 2 z 23. října 2014). Ve srovnání s předešlou verzí (verze č. 1pdf(4.59 Mb) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  ze 6. října 2014) obsahuje příručka tyto změny:

  • Lhůty pro strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (klíčová akce č. 2) se přesouvají z 30. dubna na 31. března 2015.
  • Podmínky, za kterých se mohou v rámci programu akce týkající se budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání (klíčová akce č. 2) účastnit instituce z Ruska, jsou podrobně rozepsány v souladu se závěry Evropské rady ohledně dvoustranné spolupráce s Ruskem.
  • Podmínky, za kterých se mohou v rámci partnerství pro spolupráci v oblasti sportu zúčastnit instituce z partnerských zemí, se shodují s podmínkami uvedenými v Příručce programu na rok 2014.
Jaké jazykové verze jsou k dispozici?

Příručka je k dispozici v těchto jazycích:

Jak o účast v programu zažádat?

Organizace mohou podat přihlášku online u národní agentury příslušné země nebo u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu.

Online přihlášky na rok 2015 a související dokumenty se v současné době připravují a budou v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách národních agentur a agentury EACEA.

Pro inspiraci při přípravě návrhu projektu se můžete seznámit s příklady online přihlášek.

Fyzické osoby, které se chtějí přihlásit, by se měly obrátit na svou organizaci, vzdělávací instituci nebo jinou instituci.

Kde získat více informací?

Organizace, které chtějí získat podrobnější informace, jak postupovat, se mohou obrátit na příslušnou národní agenturu nebo agenturu EACEA.

Kde najít předešlé verze příručky programu?

Předchozí verze Příručky programu na rok 2015 jsou k dispozici níže:

Příručka programu Erasmus+ na rok 2014 je rovněž k dispozici, ale vztahuje se pouze na výzvu k předkládání návrhů z roku 2014.

 
 

 

How can we help?