Sökväg

Handlingar att skicka in

Observera att informationen bara gäller 2015 års ansökningsomgång.

Sidan med handlingar till ansökningsomgången 2014 har arkiverats.

Vi håller nu på att ta fram 2016 års webbformulär och tillhörande handlingar. Du hittar dem också på webbplatserna för de nationella programkontoren eller genomförandeorganet Eacea, beroende på vilka åtgärder det gäller.

 

Mall för ansökan

För att hjälpa dig att skriva ansökan har vi tagit fram en förlaga till e-ansökan.

Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte
Samarbete för innovation och utbyte av god praxis
Stöd till politiska reformer
Jean Monnet-insatser
Insatser inom idrott
 

Mall för tidsplan och fullmakt


För följande program måste du med ansökan skicka in en tidsplan enligt vår mall:

Utbyten för ungdomar och ungdomsledaremall för tidsplan

Strategiska partnerskapmall för tidsplan

Strukturerad dialog: möten mellan ungdomar och beslutsfattaremall för tidsplan

Partnerorganisationerna måste också (i förekommande fall) skriva under en fullmakt så att samordnaren kan agera på deras vägnar under projektets genomförande. Fullmakten ska bifogas ansökan. Vi har tagit fram en mall för fullmakten .odt med riktlinjer för hur den ska användas.

 

Andra handlingar


För resebidrag inom programmet Erasmus+ ska sträckan beräknas med hjälp av avståndsberäknaren.

Alla organisationer som deltar i ett projekt måste vara registrerade i ett särskilt system (URF). Organisationerna ska registrera sig via deltagarportalen. Läs mer i handledningen för URF och deltagarportalenpdf(2.37 Mb) Visa översättning av föregående länk 

Tekniska riktlinjer pdf (3.98 Mb) Visa översättning av föregående länk  för e-ansökan för insatser som förvaltas av de nationella programkontoren (uppdaterade i mars 2015).

Handledning för experter om kvalitetsbedömning av ansökningar inom KA107pdf(264 kB) Visa översättning av föregående länk  (gäller bara 2015 års ansökningsomgång)

Handledning för experterpdf(727 kB) Visa översättning av föregående länk  om kvalitetsbedömning av bidragsansökningar för insatser som förvaltas av de nationella programkontoren (gäller bara 2014 års ansökningsomgång)

Mallar för bidragsavtal mellan nationella programkontor och godkända organisationer:

Mallarna har bara tagits fram i informationssyfte. Endast de bidragsavtal som ingås med de nationella programkontoren är rättsligt bindande.

Interinstitutionella avtal

Interinstitutionella avtal mellan programländerna för 2014–2020:

Interinstitutionella avtal mellan programländer och partnerländer för 2014–2020:

 
 

 

How can we help?