Sökväg

Erasmus+ Handlingar att skicka in

Den här sidan gäller 2014 års allmänna ansökningsomgång för Erasmus+ och kommer snart att uppdateras med aktuell information för 2015. Aktuella uppgifter om 2015 års ansökningsomgång hittar du i den engelska versionen

 

Mall för tidsplan och fullmakt


För följande program måste du med ansökan skicka in en tidsplan enligt vår mall:

Utbyten för ungdomar och ungdomsledare - mall för tidsplan Visa översättning av föregående länk 

Strategiska partnerskap - mall för tidsplanxls(64 kB) Visa översättning av föregående länk 

Strukturerad dialog: möten mellan ungdomar och beslutsfattare - mall för tidsplan Visa översättning av föregående länk 

Partnerorganisationerna måste också (i förekommande fall) skriva under en fullmakt så att samordnaren kan agera på deras vägnar under projektets genomförande. Fullmakten ska bifogas ansökan. Vi har tagit fram en mall för fullmaktendoc(53 kB) Visa översättning av föregående länk  med riktlinjer för hur den ska användas.

 

Andra handlingar


För resebidrag inom programmet Erasmus+ ska sträckan beräknas med hjälp av avståndsberäknaren.

Alla organisationer som deltar i ett projekt måste vara registrerade i ett särskilt system (URF). Organisationerna ska registrera sig via deltagarportalen. Läs mer i handledningen för URF och deltagarportalenpdf(2.83 Mb) Visa översättning av föregående länk  .

Tekniska riktlinjerpdf(2.01 Mb) Visa översättning av föregående länk  för e-ansökan för insatser som förvaltas av de nationella programkontoren.

Handledning för experter (2014)pdf(727 kB) Visa översättning av föregående länk  om kvalitetsbedömning av bidragsansökningar för insatser som förvaltas av de nationella programkontoren.

Mallar för bidragsavtal mellan nationella programkontor och godkända organisationer:

Mallarna har bara tagits fram i informationssyfte. Endast de bidragsavtal som ingås med de nationella programkontoren är rättsligt bindande.

Interinstitutionella avtal

Interinstitutionella avtal mellan programländerna för 2014–2020:

Interinstitutionella avtal mellan programländer och partnerländer för 2014–2020:

 
 

 

How can we help?