Navigacijska pot

Erasmus+ Dokumenti za prijavitelje in upravičence

Ta stran se nanaša na splošni razpis Erasmus+ za leto 2014 in jo bomo kmalu posodobili s podatki iz razpisa za leto 2015. Najnovejše informacije in podatke iz razpisa za leto 2015 za zdaj vsebuje le angleška jezikovna različica te strani.

 

Predloge


V skladu z zahtevami, ki jih za posamezen ukrep navaja vodnik za prijavitelje, je treba prijavnici priložiti naslednje standardne predloge.

Ključni ukrep 1: Predloga za urnik aktivnosti Seznam prevodov predhodne povezave  , ki jo je treba priložiti prijavnici za ukrep Mobilnost mladih in mladinskih delavcev.

Ključni ukrep 2: Predloga za urnik aktivnostixls(64 kB) Seznam prevodov predhodne povezave  , ki jo je treba priložiti prijavnici za ukrep Strateška partnerstva.

Ključni ukrep 3: Predloga za urnik aktivnosti Seznam prevodov predhodne povezave  , ki jo je treba priložiti prijavnici za ukrep Strukturirani dialog: srečanja med mladimi in snovalci politike na področju mladine..

Po potrebi morajo partnerske organizacije podpisati pooblastilno pismo, s katerim pooblaščajo koordinatorja, da v času izvajanja projekta ukrepa v njihovem imenu . Pooblastilno pismo je treba priložiti prijavnici. Predloga pooblastilnega pismadoc(53 kB) Seznam prevodov predhodne povezave  in navodila za uporabo.

 

Drugi dokumenti v pomoč


Kalkulator razdalje: uporabiti ga je treba za izračun potovalne razdalje za kritje potnih stroškov v okviru programa Erasmus+.

Vse organizacije, ki sodelujejo v projektu, se morajo registrirati v enotnem sistemu registracije (URF). V sistemu URF se je treba registrirati prek portala za udeleženc. Vodnik po sistemu URF in portalu za udeležencepdf(2.83 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  natančno opiše postopek registracije.

Tehnični vodnikpdf(2.01 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  bo v pomoč pri izpolnjevanju elektronske prijavnice za ukrepe, ki jih vodijo nacionalne agencije.

Vodnik za ocenjevalce (2014)pdf(727 kB) Seznam prevodov predhodne povezave  bo v pomoč pri ocenjevanju kakovosti prijav za ukrepe, ki jih vodijo nacionalne agencije.

Dva tipa predlog za sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev (sporazum o dodelitvi sredstev z enim upravičencem in sporazum o dodelitvi sredstev z več upravičenci), ki jih nacionalne agencije podpišejo z z odobrenimi organizacijami.

Predloge so zgolj informativnega značaja. Zavezujoči so zgolj sporazumi o dodelitvi sredstev, ki jih podpišejo nacionalne agencije.

Sporazumi med ustanovami

Sporazum med ustanovami držav programa (2014–2020):

Sporazum med ustanovami držav programa in partnerskih držav (2014–2020):

 
 

 

How can we help?