Cale de navigare

Documente pentru candidați și beneficiari

Aceste documente se referă la cererea generală de propuneri 2015.

Documentele pentru 2014 au fost arhivate.

 

Formulare de candidatură - modele

Modelele de formulare electronice de mai jos vă pot ajuta să vă pregătiți candidatura. Nu ezitați să le consultați.

AC1 - Mobilitatea persoanelor în scop educațional
AC2 - Cooperarea pentru inovare și schimb de bune practici
AC3 - Sprijin pentru reformarea politicilor
Acțiunile Jean Monnet:
Acțiuni privind sportul:
 

Modele


În conformitate cu cerințele stabilite în Ghidul programului pentru fiecare acțiune, trebuie anexate la formularele de candidatură următoarele modele standard.

Acțiunea-cheie 1: Model de calendar de activități Traducerile linkului anterior  care trebuie atașat la formularul de candidatură pentru Mobilitatea tinerilor și a lucrătorilor de tineret.

Acțiunea-cheie 2: Model de calendar de activități xls(64 kB) Traducerile linkului anterior  care trebuie atașat la formularul de candidatură pentru Parteneriatele strategice.

Acțiunea-cheie 3: Model de calendar de activități Traducerile linkului anterior  care trebuie atașat la formularul de candidatură pentru Dialogul structurat - reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului.

Dacă este cazul, organizațiile partenere trebuie să semneze mandate prin care să îl autorizeze pe coordonator să acționeze în numele lor pe parcursul implementării proiectului. Mandatele trebuie anexate la formularul de candidatură. Consultați modelul de mandatdoc(53 kB) Traducerile linkului anterior   odt(16 kB) Traducerile linkului anterior  cu instrucțiunile de utilizare.

 

Alte documente justificative


Pentru acordarea de sprijin financiar în vederea acoperirii costurilor de călătorie în cadrul Programului Erasmus+, distanțele trebuie calculate cu ajutorul calculatorului de distanțe

Toate organizațiile care participă la un proiect trebuie să fie înregistrate în sistemul unic de înregistrare (URF). Organizațiile trebuie să se înregistreze în URF prin portalul pentru participanți . Modalitățile de înregistrare sunt explicate în Ghidul URF și al portalului pentru participanți pdf(2.37 Mb) Traducerile linkului anterior  .

Orientări tehnicepdf(2.01 Mb) Traducerile linkului anterior  (actualizate în martie 2015) pentru a-i ajuta pe candidați să completeze formularele electronice pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale.

Nou! Orientări pentru experți cu privire la evaluarea calității candidaturilor AC107pdf(264 kB) Traducerile linkului anterior  (se aplică doar pentru cererea de propuneri 2015)

Ghid pentru experți pdf(727 kB) Traducerile linkului anterior  referitor la evaluarea calității cererilor de granturi pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale (se aplică doar pentru cererea de propuneri 2014)

Puteți consulta mai jos cele două modele de acord de grant (acord cu beneficiar unic și acord cu beneficiari multipli) pe care agențiile naționale le vor semna cu organizațiile autorizate în vederea finanțării.

Aceste modele au caracter pur informativ și, prin urmare, numai acordurile de finanțare semnate cu agențiile naționale constituie obligații contractuale.

Acorduri interinstituționale

Acordul interinstituțional între țările participante la program pentru perioada 2014-2020:

Acordul interinstituțional între țările participante la program și țările partenere pentru perioada 2014-2020:

 
 

 

How can we help?