Cale de navigare

Erasmus+ Documente pentru candidați și beneficiari

Această pagină se referă la cererea generală de propuneri Erasmus+ 2014. Ea va fi actualizată în curând cu detaliile cererii de propuneri pentru anul 2015. Cele mai recente informații privind cererea de propuneri pentru anul 2015 sunt disponibile deocamdată doar în limba engleză.

 

Modele


În conformitate cu cerințele stabilite în Ghidul programului pentru fiecare acțiune, următoarele modele standard trebuie anexate la formularele de candidatură.

Acțiunea-cheie 1: Model de calendar de activități Traducerile linkului anterior  care trebuie atașat la formularul de candidatură pentru Mobilitatea tinerilor și a lucrătorilor de tineret.

Acțiunea-cheie 2: Model de calendar de activitățixls(64 kB) Traducerile linkului anterior  care trebuie atașat la formularul de candidatură pentru Parteneriatele strategice.

Acțiunea-cheie 3: Model de calendar de activități Traducerile linkului anterior  care trebuie atașat la formularul de candidatură pentru Dialogul structurat - reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului.

Dacă este cazul, organizațiile partenere trebuie să semneze mandate prin care să îl autorizeze pe coordonator să acționeze în numele lor pe parcursul implementării proiectului. Mandatele trebuie anexate la formularul de candidatură. Consultați modelul de mandatdoc(53 kB) Traducerile linkului anterior  cu instrucțiunile de utilizare.

 

Alte documente justificative


Pentru acordarea de sprijin financiar în vederea acoperirii costurilor de călătorie în cadrul Programului Erasmus, distanțele trebuie calculate cu ajutorul calculatorului de distanțe.

Toate organizațiile care participă la un proiect trebuie să fie înregistrate în sistemul unic de înregistrare (URF). Organizațiile trebuie să se înregistreze în URF prin portalul pentru participanți . Modalitățile de înregistrare sunt explicate în Ghidul URF și al portalului pentru participanțipdf(2.83 Mb) Traducerile linkului anterior  .

Orientări tehnicepdf(2.01 Mb) Traducerile linkului anterior  pentru a-i ajuta pe candidați să completeze formularele electronice pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale.

Ghid pentru experți (2014)pdf(727 kB) Traducerile linkului anterior  referitor la evaluarea calității cererilor de granturi pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale.

Puteți consulta mai jos cele două modele de acord de grant (acord cu beneficiar unic și acord cu beneficiari multipli) pe care agențiile naționale le vor semna cu organizațiile autorizate în vederea finanțării.

Aceste modele au caracter pur informativ și, prin urmare, numai acordurile de finanțare semnate cu agențiile naționale constituie obligații contractuale.

Acorduri interinstituționale

Acordul interinstituțional între țările participante la program pentru perioada 2014-2020:

Acordul interinstituțional între țările participante la program și țările partenere pentru perioada 2014-2020:

 
 

 

How can we help?