Ścieżka nawigacji

Dokumenty dla wnioskodawców i beneficjentów

Uwaga: Przedstawione na tej stronie dokumenty dotyczą zaproszenia do składania wniosków na rok 2015.

Dokumenty dotyczące zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 zostały zarchiwizowane.

Obecnie trwa opracowywanie elektronicznych formularzy wniosków i powiązanych dokumentów na rok 2016 – zostaną one udostępnione również na stronach agencji krajowych bądź Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, w zależności od poszczególnych akcji.

 

Wzory formularza wniosku

W przygotowaniu wniosku mogą pomóc elektroniczne wzory formularza wniosku.

Akcja 1 – Mobilność edukacyjna osób
Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk
Działania „Jean Monnet”:
Działania w dziedzinie sportu:
 

Wzory


Zgodnie z wymogami określonymi w przewodniku po programie dla poszczególnych działań, do formularzy wniosku należy dołączyć harmonogram działań wypełniony zgodnie z poniższymi wzorami.

Akcja 1: Wzór harmonogramu działań Wybierz wersję językową tego linka  , który należy dołączyć do formularza wniosku o finansowanie mobilności młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą.

Akcja 2: Wzór harmonogramu działańxls(64 kB) Wybierz wersję językową tego linka  , który należy dołączyć do formularza wniosku o finansowanie partnerstw strategicznych.

Akcja 3: Wzór harmonogramu działań Wybierz wersję językową tego linka  , który należy dołączyć do formularza wniosku o finansowanie usystematyzowanego dialogu między młodzieżą a politykami w obszarze polityki na rzecz młodzieży.

W stosownych przypadkach organizacje partnerskie muszą podpisać pełnomocnictwo upoważniające koordynatora do działania w ich imieniu podczas realizacji projektu. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do formularza wniosku. Opracowaliśmy wzór pełnomocnictwadoc(53 kB) Wybierz wersję językową tego linka  odt(16 kB) Wybierz wersję językową tego linka  oraz wskazówki, jak go używać.

 

Inne dokumenty


Aby uzyskać dofinansowanie kosztów podróży w ramach programu Erasmus +, odległości należy obliczyć przy pomocy kalkulatora odległości.

Wszystkie organizacje uczestniczące w projekcie muszą być zarejestrowane w jednolitym systemie rejestracji (URF). Organizacje mogą zarejestrować się w URF w portalu dla uczestników. Szczegółowe wskazówki można znaleźć w przewodniku po URF i po portalu dla uczestnikówpdf(2.37 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  .

Wytyczne technicznepdf(2.01 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  (zaktualizowane w marcu 2015 r.) mające pomóc wnioskodawcom w wypełnieniu formularzy elektronicznych dotyczących działań, którymi zarządzają agencje narodowe

Wytyczne dla ekspertów dotyczące oceny jakości wniosków w ramach Erasmus+ (akcja KA107)pdf(264 kB) Wybierz wersję językową tego linka  (dotyczy tylko zaproszenie do składania wniosków na rok 2015)

Przewodnik dla ekspertówpdf(727 kB) Wybierz wersję językową tego linka  dotyczący oceny jakości wniosków o dotacje na działania, którymi zarządzają agencje narodowe (dotyczy tylko zaproszenie do składania wniosków na rok 2014)

Poniżej przedstawiono dwa rodzaje wzorów umowy (umowa o udzielenie dotacji jednemu beneficjentowi i umowa o udzielenie dotacji wielu beneficjentom) zawieranej przez agencje narodowe z organizacjami, którym przyznano dofinansowanie.

Wzory te opracowano wyłącznie w celach informacyjnych. Tylko umowy o udzielenie dotacji podpisane z agencjami narodowymi są prawnie wiążące.

Porozumienia międzyinstytucjonalne

Porozumienie międzyinstytucjonalne na lata 2014-2020 pomiędzy państwami uczestniczącymi w programie:

Porozumienie międzyinstytucjonalne na lata 2014-2020 pomiędzy państwami uczestniczącymi w programie i państwami partnerskimi:

 
 

 

How can we help?