Kruimelpad

Documenten voor aanvragers en begunstigden

Deze documenten hebben betrekking op de oproep tot het indienen van voorstellen van 2015.

De documenten betreffende de oproep van 2014 zijn gearchiveerd.

Er wordt nog gewerkt aan de online-inschrijvingsformulieren voor 2016 en de uitleg daarbij. Zodra alles af is, wordt het, afhankelijk van het soort actie, op de website van de nationale agentschappen of die van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur gezet.

 

Aanvraagformulieren

Gebruik voor uw aanvraag een van de volgende e-formulieren:

Kernactie 1 - Individuele leermobiliteit
Kernactie 2 – Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken
Kernactie 3 – Ondersteuning van beleidshervormingen
Jean Monnet-acties
Sportacties
 

Sjablonen


Samen met uw aanvraagformulier moet u een van de volgende tijdschema's indienen (volg de instructies in de programmagids bij iedere actie).

Kernactie 1: Tijdschema activiteiten Bekijk deze link in een andere taal  bij het aanvraagformulier voor Mobiliteit voor jongeren en jongerenwerkers.

Kernactie 2: Tijdschema activiteitenxls(64 kB) Bekijk deze link in een andere taal  bij het aanvraagformulier voor Strategische partnerschappen.

Kernactie 3: Tijdschema activiteiten Bekijk deze link in een andere taal  bij het aanvraagformulier voor een Gestructureerde dialoog tussen jongerenbeleidsmakers en jongeren.

Partnerorganisaties kunnen een coördinator alleen schriftelijk machtigen om hen bij de uitvoering van het project te vertegenwoordigen. Deze machtiging moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd. Ook hiervoor zijn een modeldoc(53 kB) Bekijk deze link in een andere taal  odt(16 kB) Bekijk deze link in een andere taal  en een handleiding beschikbaar.

 

Overige documenten


Voor de aanvraag van een reiskostenvergoeding in het kader van Erasmus+ moet u de afstand berekenen met de afstandscalculator.

Alle organisaties die aan een project deelnemen, moeten zich via het deelnemersportaal inschrijven in het unieke registratiesysteem (URF). De procedure is uitvoerig beschreven in de Gids voor het URF en het deelnemersportaalpdf(2.37 Mb) Bekijk deze link in een andere taal  .

Er zijn technische richtsnoerenpdf(2.01 Mb) Bekijk deze link in een andere taal  opgesteld om aanvragers te helpen met de e-formulieren voor activiteiten onder beheer van nationale agentschappen.

Gids voor deskundigen over de kwaliteitsbeoordeling van Erasmus+ (Aanvragen Kernactie 107pdf(264 kB) Bekijk deze link in een andere taal alleen voor de oproep van 2015).

Gids voor deskundigenpdf(727 kB) Bekijk deze link in een andere taal  over de kwaliteitsbeoordeling van subsidieaanvragen voor activiteiten die door nationale agentschappen worden beheerd (alleen voor de oproep van 2014)

Hieronder staan twee modellen voor de subsidieovereenkomst (één of meerdere begunstigden) die nationale agentschappen met begunstigde organisaties moeten sluiten.

Deze modellen dienen uitsluitend ter informatie, dus alleen de daadwerkelijk met de nationale agentschappen gesloten subsidieovereenkomsten zijn contractueel bindend.

Interinstitutionele overeenkomsten

Interinstitutionele overeenkomst 2014-2020 tussen programmalanden:

Interinstitutionele overeenkomst 2014-2020 tussen programmalanden en partnerlanden

 
 

 

How can we help?