Kruimelpad

Erasmus+ Documenten voor aanvragers en begunstigden

Bijlagen


Samen met uw aanvraagformulier moet u een van de volgende tijdschema's indienen (volg de instructies in de programmagids bij iedere actie).

Kernactie 1: Tijdschema activiteiten Bekijk deze link in een andere taal  bij het aanvraagformulier voor Mobiliteit voor jongeren en jongerenwerkers.

Kernactie 2: Tijdschema activiteitenxls(63 kB) Bekijk deze link in een andere taal  bij het aanvraagformulier voor Strategische partnerschappen.

Kernactie 3: Tijdschema activiteiten Bekijk deze link in een andere taal  bij het aanvraagformulier voor een Gestructureerde dialoog tussen jongerenbeleidsmakers en jongeren.

Partnerorganisaties kunnen een coördinator alleen schriftelijk machtigen om hen bij de uitvoering van het project te vertegenwoordigen. Deze machtiging moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd. Ook hiervoor is een modeldoc(45 kB) Bekijk deze link in een andere taal  beschikbaar, inclusief handleiding.

 

Overige documenten


Voor de aanvraag van een reiskostenvergoeding in het kader van Erasmus+ moet u de afstand berekenen met de afstandscalculator.

Alle organisaties die aan een project deelnemen, moeten zich inschrijven in het unieke registratiesysteem (URF). Dat kan via het deelnemersportaal. De procedure wordt gedetailleerd beschreven in de Gids voor het URF en het deelnemersportaalpdf(2.7 Mb) Bekijk deze link in een andere taal  .

Om aanvragers te helpen met de e-formulieren voor activiteiten onder beheer van nationale agentschappen, zijn technische richtsnoerenpdf(2.73 Mb) Bekijk deze link in een andere taal  opgesteld.

Gids voor deskundigenpdf(710 kB) Bekijk deze link in een andere taal  over de kwaliteitsbeoordeling van subsidieaanvragen voor door nationale agentschappen beheerde activiteiten.

Hieronder staan twee modellen voor de subsidieovereenkomst (één begunstigde/meerdere begunstigden) die nationale agentschappen moeten ondertekenen met begunstigde organisaties.

Deze modellen dienen uitsluitend ter informatie, dus alleen de daadwerkelijk met de nationale agentschappen ondertekende subsidieovereenkomsten zijn contractueel bindend.

Interinstitutionele overeenkomsten

Interinstitutionele overeenkomst 2014-2020 tussen programmalanden

Interinstitutionele overeenkomst 2014-2020 tussen programmalanden en partnerlanden