Mogħdija tan-navigazzjoni

Erasmus+ Dokumenti għall-applikanti u l-benefiċjarji

Din il-paġna tapplika għas-Sejħa għal Proposti Ġenerali ta' Erasmus+ tal-2014, u dalwaqt se tiġi aġġornata bid-dettalji għall-2015. Għall-aħħar informazzjoni u dettalji għas-sejħa tal-2015, jekk jogħġbok żur il-verżjoni Ingliża tal-paġna.

 

Templates


It-templates standard li ġejjin għandhom ikunu mehmuża mal-formoli ta' applikazzjoni, f’konformità mar-rekwiżiti stipulati fil-Gwida tal-Programm għal kull azzjoni.

Azzjoni Ewlenija 1: Template għall-iskeda ta' attivitajiet Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  li għandha tkun mehmuża mal-formola ta' applikazzjoni għall-Mobilità tal-ħaddiema żgħażagħ.

Azzjoni Ewlenija 2: Template għall-iskeda ta' attivitajietxls(64 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  li għandha tiġu mehmuża mal-formola tal-applikazzjoni għal Sħubijiet Strateġiċi.

Azzjoni Ewlenija 3: Template għall-iskeda ta' attivitajiet Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  li għandha tiġi mehmuża mal-formola tal-applikazzjoni għal Djalogu Strutturat - laqgħat bejn iż-żgħażagħ u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-qasam taż-żgħażagħ.

Jekk applikabbli, l-organizzazzjonijiet imsieħba għandhom jiffirmaw mandati li l-koordinatur huwa awtorizzat li jaġixxi għan-nom tagħhom matul l-implimentazzjoni tal-proġett. Il-mandati għandhom ikunu mehmuża mal-formola tal-applikazzjoni. Template tal-mandatdoc(53 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  b’linji gwida dwar l-użu tagħha huwa disponibbli.

 

dokumenti oħra ta’ appoġġ


Għall-appoġġ ta’ għotja għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar fil-programm Erasmus+, id-distanzi tal-ivvjaġġar għandhom jiġu kkalkolat bl-użu tal-kalkolatur tad-distanza.

L-organizzazzjonijiet kollha li jieħdu sehem fi proġett għandhom ikunu rreġistrati mal-Faċilità Unika ta’ Reġistrazzjoni (URF). L-organizzazzjonijiet għandhom jirreġistraw f’URF permezz tal-Portal tal-Parteċipanti. Il-proċess huwa deskritt fid-dettall fil-gwida tal-Portal tal-URF u l-Parteċipantipdf(2.83 Mb) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  .

Linji gwida tekniċipdf(2.01 Mb) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  biex jgħinu l-applikanti jimlew il-formoli elettroniċi għall-azzjonijiet ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali.

Gwida għall-esperti (2014)pdf(727 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  dwar il-kwalità tal-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal għotjiet għall-azzjonijiet ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali.

Hawn taħt issib iż-żewġ tipi ta’ templates ta' ftehimiet ta' għotjiet(ftehimiet ta' għotjiet b'benefiċjarju wieħed jew b'diversi benefiċjarji)li l-AN se tiffirma ma’ organizzazzjonijiet approvati għall-finanzjament..

Dawn it-templates għandhom karattru purament informattiv u għaldaqstant, huma biss il-ftehimiet ta’ għotjiet iffirmati mal-AN li huma kuntrattwalment vinkolanti.

Ftehimiet interistituzzjonali

Ftehim interistituzzjonali 2015-2020 bejn il-Pajjiżi tal-Programm:

Ftehim interistituzzjonali 2015-2020 bejn il-Pajjiżi tal-Programm u Pajjiżi Msieħba:

 
 

 

How can we help?