Navigācijas ceļš

Dokumenti pieteikumu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem

Ņemiet vērā, ka šie dokumenti attiecas uz 2015. gada uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

2014. gada uzaicinājuma dokumenti ir arhivēti.

 

Pieteikuma veidlapu paraugi

Lai jums palīdzētu sagatavot pieteikumu, ir pieejami elektronisko veidlapu paraugi.

Pirmā darbības pamatjoma – personu mobilitāte mācību nolūkos
Otrā darbības pamatjoma – sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa
Trešā darbības pamatjoma – atbalsts politikas reformai
"Jean Monnet" darbības:
Darbības sporta jomā:
 

Veidnes


Zemāk atrodamās standarta veidnes pieteikumu veidlapām jāpievieno saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas programmas norādījumos katrai darbības jomai.

Pirmā darbības pamatjoma: darbību grafika veidne Izvēlieties saites tulkojumu  , ko pievieno pieteikumam par jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitāti.

Otrā darbības pamatjoma: darbību grafika veidnexls(64 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  , ko pievieno pieteikumam par stratēģiskām partnerībām.

Trešā darbības pamatjoma: darbību grafika veidne Izvēlieties saites tulkojumu  , ko pievieno pieteikumam par strukturētu dialogu starp lēmumu pieņēmējiem jaunatnes jomā un jauniešiem.

Vajadzības gadījumā partnerorganizācijām ir jāparaksta mandāti, kas koordinatoru pilnvaro projekta īstenošanas laikā rīkoties to vārdā. Mandātu pievieno pieteikuma veidlapai. Ir pieejama mandāta veidlapadoc(53 kB) Izvēlieties saites tulkojumu   odt(16 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  ar norādēm par tā izmantošanu.

 

Citi apliecinoši dokumenti


Ceļa izmaksu atbalsta piešķiršanai saskaņā ar programmu “Erasmus +” ceļojuma attālumu aprēķina, izmantojot attāluma kalkulatoru.

Visām organizācijām, kas piedalās kādā projektā, ir jāreģistrējas centrālajā reģistrēšanās sistēmā (“Unique Registration Facility”, URF). Organizācijām dalībnieku portālā ir jāreģistrējas URF. Process ir sīki aprakstīts URF un dalībnieku portāla rokasgrāmatāpdf(2.37 Mb) Izvēlieties saites tulkojumu  .

Tehniskās pamatnostādnespdf(2.01 Mb) Izvēlieties saites tulkojumu  (atjauninātas 2015. gada martā) sagatavotas, lai pieteikumu iesniedzējiem palīdzētu aizpildīt elektroniskās veidlapas, kas attiecas uz darbībām, kuras vada valsts aģentūras.

Jaunums! Rokasgrāmata speciālistiem, kurā izskaidrots, kā novērtēt “Erasmus +” KA107 pieteikumu kvalitātipdf(264 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  (attiecas tikai uz 2015. gada uzaicinājumu)

Rokasgrāmata speciālistiempdf(727 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  , kurā izskaidrots, kā novērtēt kvalitāti atbalsta pieteikumiem, kas attiecas uz darbībām, kuras ir valsts aģentūru pārziņā (attiecas tikai uz 2014. gada uzaicinājumu).

Zemāk atrodami abu veidu finansiāla atbalsta līgumu paraugi (viens un vairāki atbalsta saņēmēji), kurus parakstīs/a valsts aģentūras un finansējumam apstiprinātas organizācijas.

Šie paraugi ir tikai informatīvi. Līgumiski saistoši ir tikai finanšu atbalsta līgumi, kas parakstīti ar valsts aģentūrām.

Iestāžu līgumi

Iestāžu līgums laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam starp valstīm, kuras piedalās programmā:

Iestāžu līgums laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam starp valstīm, kuras piedalās programmā, un partnervalstīm:

 
 

 

How can we help?