Naršymo kelias

Paraiškų teikėjams ir naudos gavėjams reikalingi dokumentai

Atkreipkite dėmesį, kad šie dokumentai taikomi 2015 m. kvietimui teikti paraiškas.

2014 m. dokumentai įtraukti į archyvą.

2016 m. elektroninės paraiškų formos ir susiję dokumentai šiuo metu rengiami ir bus taip pat pateikiami nacionalinių agentūrų arba Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos interneto svetainėse, nelygu, kokie veiksmai.

 

Paraiškos formos pavyzdžiai

Rengiantis teikti paraiškas jums gali būti naudinga susipažinti su pateiktais elektroninės formos pavyzdžiais.

KA1. Pavienių besimokančių asmenų judumas
KA2. Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais
KA3. Politinių reformų rėmimas
„Jean Monnet“ veiksmai
Sporto srities veikla
 

Šablonai


Šiuos standartinius šablonus būtina pridėti prie paraiškos formų pagal programos vadove nustatytus reikalavimus kiekvienam veiksmui.

1 pagrindinė priemonėVeiklos tvarkaraščio šablonas Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , kurį būtina pridėti prie Jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų judumo paraiškos formos.

2 pagrindinė priemonėVeiklos tvarkaraščio šablonasxls(64 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , kurį būtina pridėti prie Strateginės partnerystės paraiškos formos.

3 pagrindinė priemonėVeiklos tvarkaraščio šablonas Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , kurį būtina pridėti prie Struktūrinio dialogo – jaunimo ir jaunimo srities sprendimų priėmėjų susitikimų paraiškos formos.

Jei taikytina, organizacijos partnerės privalo pasirašyti įgaliojimus, kuriais įgyvendinant projektą koordinatoriui leidžiama veikti jų vardu. Įgaliojimus būtina pridėti prie paraiškos formos. Įgaliojimo šablonasdoc(53 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  odt(16 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  ir jo naudojimo gairės.

 

Kiti patvirtinamieji dokumentai


Programos „Erasmus+“ kelionės išlaidų dotacijai atstumams apskaičiuoti privaloma naudotis atstumo skaičiuokle

Visos projektuose dalyvaujančios organizacijos privalo būti registruotos vienintelio registravimo sistemoje. Organizacijos turėtų registruotis šioje sistemoje per dalyvių portalą. Procesas išsamiai aprašytas vienintelio registravimo sistemos ir dalyvių portalo vadovepdf(2.37 Mb) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  .

Techninės gairėspdf(2.01 Mb) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  (atnaujintos 2015 m. kovo mėn.), skirtos padėti paraiškų teikėjams užpildyti nacionalinių agentūrų administruojamų veiksmų elektronines formas.

Gairės programos „Erasmus+“ KA107 paraiškų kokybės vertinimo ekspertams pdf(264 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  (taikomos tik 2015 m. kvietimui teikti paraiškas)

Vadovas ekspertamspdf(727 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , skirtas paraiškų dėl dotacijų veiksmams, kuriuos administruoja nacionalinės agentūros, kokybei įvertinti (taikomas tik 2014 m. kvietimui teikti paraiškas)

Toliau pateikiami dviejų susitarimų dėl dotacijų šablonai (susitarimo su vienu dotacijos gavėju ir su daugiau kaip vienu dotacijos gavėju), kuriuos nacionalinės agentūros pasirašys su organizacijomis, kurioms bus nuspręsta skirti finansavimą.

Šie šablonai yra tik informacinio pobūdžio, teisiškai privalomi yra tik su nacionalinėmis agentūromis pasirašyti susitarimai dėl dotacijų.

Tarpinstituciniai susitarimai

2014–2020 m. programos šalių tarpinstitucinis susitarimas:

2014–2020 m. programos šalių ir šalių partnerių tarpinstitucinis susitarimas:

 
 

 

How can we help?