Naršymo kelias

Programa „Erasmus+“ Paraiškų teikėjams ir naudos gavėjams reikalingi dokumentai

Šis puslapis taikomas 2014 m. programos „Erasmus+“ bendrajam kvietimui teikti paraiškas. Netrukus jis bus atnaujintas ir bus pateikta 2015 m. informacija. Naujausią informaciją apie 2015 m. kvietimą teikti paraiškas rasite puslapio versijoje anglų kalba. 

 

Šablonai


Šiuos standartinius šablonus būtina pridėti prie paraiškos formų pagal programos vadove nustatytus reikalavimus kiekvienam veiksmui.

1 pagrindinis veiksmas.: Veiklos tvarkaraščio šablonas Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , kurį būtina pridėti prie Jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų judumo paraiškos formos.

2 pagrindinis veiksmas.: Veiklos tvarkaraščio šablonasxls(64 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , kurį būtina pridėti prie Strateginės partnerystės paraiškos formos.

3 pagrindinis veiksmas.: Veiklos tvarkaraščio šablonas Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , kurį būtina pridėti prie Struktūrinio dialogo – jaunimo ir jaunimo srities sprendimų priėmėjų susitikimų paraiškos formos.

Jei taikytina, organizacijos partnerės privalo pasirašyti įgaliojimus, kuriais įgyvendinant projektą koordinatoriui leidžiama veikti jų vardu. Įgaliojimus būtina pridėti prie paraiškos formos. Įgaliojimo šablonasdoc(46 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  ir jo naudojimo gairės.

 

Kiti patvirtinamieji dokumentai


Programos „Erasmus+“ kelionės išlaidų dotacijai atstumams apskaičiuoti privaloma naudotis atstumo skaičiuokle.

Visos projektuose dalyvaujančios organizacijos privalo būti registruotos vienintelio registravimo sistemoje. Organizacijos turėtų registruotis šioje sistemoje per dalyvių portalą. Procesas išsamiai aprašytas vienintelio registravimo sistemos ir dalyvių portalo vadovepdf(2.83 Mb) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  .

Techninės gairėspdf(2.86 Mb) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , skirtos padėti paraiškų teikėjams užpildyti nacionalinių agentūrų administruojamų veiksmų elektronines formas.

Vadovas ekspertamspdf(727 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , skirtas paraiškų dėl dotacijų veiksmams, kuriuos administruoja nacionalinės agentūros, kokybei įvertinti.

Toliau pateikiami dviejų susitarimų dėl dotacijų šablonai (susitarimo su vienu dotacijos gavėju ir su daugiau kaip vienu dotacijos gavėju), kuriuos nacionalinės agentūros pasirašys su organizacijomis, kurioms bus nuspręsta skirti finansavimą.

Šie šablonai yra tik informacinio pobūdžio, teisiškai privalomi yra tik su nacionalinėmis agentūromis pasirašyti susitarimai dėl dotacijų.

Tarpinstituciniai susitarimai

2014–2020 m. programos šalių tarpinstituciniai susitarimai:

2014–2020 m. programos šalių ir šalių partnerių tarpinstituciniai susitarimai:

 
 

 

How can we help?