Navigacijski put

Erasmus+ Dokumenti za podnositelje zahtjeva i korisnike

Ova se stranica odnosi na opći poziv na podnošenje prijedloga za financiranje u okviru programa Erasmus+ 2014., a uskoro će se ažurirati podatcima o pozivu za 2015. Za najnovije informacije i pojedinosti o pozivu za 2015. vidi inačicu ove stranice na engleskom jeziku.

 

Predlošci


Standardni predlošci koji se nalaze u nastavku moraju se priložiti obrascima za podnošenje zahtjeva u skladu s uvjetima utvrđenima u vodiču programa za svaku aktivnost.

Ključna aktivnost 1.: Predložak za raspored aktivnosti Odaberi prijevod prethodne poveznice  koji se mora priložiti obrascu za podnošenje zahtjeva za program Mobilnost mladih i djelatnika koji rade s mladima..

Ključna aktivnost 2.: Predložak za raspored aktivnostixls(64 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  koji se mora priložiti obrascu za podnošenje zahtjeva za program Strateška partnerstva.

Ključna aktivnost 3.: Predložak za raspored aktivnosti Odaberi prijevod prethodne poveznice  Predložak za raspored aktivnosti koji se mora priložiti obrascu za podnošenje zahtjeva za program Strukturirani dijalog - sastanci mladih i kreatora politika u području mladih.

Ako je primjenjivo, partnerske organizacije moraju pisanim putem ovlastiti koordinatora da djeluje u njihovo ime tijekom provedbe projekta. Ovlaštenja se moraju priložiti obrascu za podnošenje zahtjeva. Dostupan je predložak ovlaštenjadoc(53 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  sa smjernicama o njegovoj upotrebi.

 

Ostali popratni dokumenti


Za dodjelu bespovratnih sredstava za putne troškove u okviru programa Erasmus+, putne udaljenosti moraju se izračunati pomoću pomoću kalkulatora udaljenosti.

Sve organizacije koje sudjeluju u projektu moraju se prijaviti u jedinstveni sustav za registraciju (URF). Organizacije se trebaju prijaviti u URF putem portala za sudionike. Detaljan postupak opisan je u vodiču za URF i portal za sudionikepdf(2.83 Mb) Odaberi prijevod prethodne poveznice  .

Tehničke smjernicepdf(2.01 Mb) Odaberi prijevod prethodne poveznice  za pomoć podnositeljima zahtjeva pri ispunjavanju elektroničkih obrazaca za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije.

Vodič za stručnjake (2014)pdf(727 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  o procjeni kvalitete zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije.

U nastavku se nalaze dvije vrste predloška za sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (sporazumi za jednog korisnika i više korisnika) koje nacionalne agencije potpisuju s organizacijama kojima su dodijeljena sredstva.

Ovi su obrasci isključivo informativne prirode te su stoga samo sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisani s nacionalnim agencijama ugovorno obvezujući.

Međuinstitucijski sporazumi

Međuinstitucijski sporazum 2014. – 2020. između država koje sudjeluju u programu:

Međuinstitucijski sporazum 2014. – 2020. između država koje sudjeluju u programu i partnerskih država:

 
 

 

How can we help?