Navigacijski put

Dokumenti za podnositelje zahtjeva i korisnike

Napominjemo da se ovi dokumenti primjenjuju na poziv na podnošenje prijedloga za 2015..

Dokumenti povezani s pozivom za 2014. su arhivirani.

 

Uzorci obrasca za podnošenje zahtjeva

Uzorci elektroničkog obrasca za podnošenje zahtjeva dostupni su kao pomoć u pripremi zahtjeva.

KA1 – Obrazovna mobilnost pojedinaca
KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
KA3 – Potpora reformi politika
Aktivnosti u okviru programa Jean Monnet:
Sportske aktivnosti:
 

Predlošci


Standardni predlošci koji se nalaze u nastavku moraju se priložiti obrascima za podnošenje zahtjeva u skladu s uvjetima utvrđenima u vodiču programa za svaku aktivnost.

Ključna aktivnost 1.: Predložak za raspored aktivnosti Odaberi prijevod prethodne poveznice  koji se mora priložiti obrascu za podnošenje zahtjeva za program Mobilnost mladih i djelatnika koji rade s mladima.

Ključna aktivnost 2.: Predložak za raspored aktivnostixls(64 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  koji se mora priložiti obrascu za podnošenje zahtjeva za program Strateška partnerstva.

Ključna aktivnost 3.: Predložak za raspored aktivnosti Odaberi prijevod prethodne poveznice  koji se mora priložiti obrascu za podnošenje zahtjeva za program Strukturirani dijalog – sastanci mladih i kreatora politika u području mladih.

Ako je primjenjivo, partnerske organizacije moraju pisanim putem ovlastiti koordinatora da djeluje u njihovo ime tijekom provedbe projekta. Ovlaštenja se moraju priložiti obrascu za podnošenje zahtjeva. Dostupan je predložak za ovlaštenjedoc(53 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice   odt(16 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  sa smjernicama o njegovoj upotrebi.

 

Ostali popratni dokumenti


Za dodjelu bespovratnih sredstava za putne troškove u okviru programa Erasmus+, putne udaljenosti moraju se izračunati s pomoću kalkulatora udaljenosti

Sve organizacije koje sudjeluju u projektu moraju se prijaviti u jedinstveni sustav za registraciju (URF). Organizacije se trebaju prijaviti u URF na portalu za sudionike. Detaljan postupak opisan je u vodiču za URF i portal za sudionikepdf(2.37 Mb) Odaberi prijevod prethodne poveznice  .

Tehničke smjernicepdf(2.01 Mb) Odaberi prijevod prethodne poveznice  (ažurirane u ožujku 2015.) za pomoć podnositeljima zahtjeva pri ispunjavanju elektroničkih obrazaca za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije.

Novost! Smjernice za stručnjake o procjeni kvalitete zahtjeva podnesenih za program Erasmus+ KA107pdf(264 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  (primjenjivo samo za poziv iz 2015.)

Vodič za stručnjakepdf(727 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  o procjeni kvalitete zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije (primjenjivo samo za poziv iz 2014.)

U nastavku se nalaze dvije vrste predloška za sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava (sporazumi za jednog korisnika i više korisnika) koje nacionalne agencije potpisuju s organizacijama kojima su dodijeljena sredstva.

Ovi su predlošci isključivo informativne prirode te su samo sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisani s nacionalnim agencijama ugovorno obvezujući.

Međuinstitucijski sporazumi

Međuinstitucijski sporazum 2014. – 2020. među zemljama koje sudjeluju u programu:

Međuinstitucijski sporazum 2014. – 2020. među zemljama koje sudjeluju u programu i partnerskih zemalja:

 
 

 

How can we help?