Cosán nascleanúna

Erasmus+ Doiciméid d'iarratasóirí agus tairbhithe

Is leis an nGlao Ginearálta ar Thograí do Chlár Erasmus+ 2014 a bhaineann an leathanach seo. Tabharfar chun dáta sula i bhfad é. Go dtí sin, tá an t-eolas agus na sonraí is déanaí faoin nglao do chlár 2015 ar fáil ar an leagan Béarla den leathanach seo

 

Teimpléid

 

Príomhbheart 1: Teimpléad chlár ama na n-imeachtaí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  is gá a cheangal den fhoirm iarratais do Shoghluaisteacht daoine óga agus oibrithe óige.

Príomhbheart 2: Teimpléad chlár ama na n-imeachtaíxls(64 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  is gá a cheangal den fhoirm iarratais do Chomhpháirtíochtaí straitéiseacha.

Príomhbheart 3: Teimpléad chlár ama na n-imeachtaí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  is gá a cheangal den fhoirm iarratais d'Idirphlé Struchtúrtha - cruinnithe idir daoine óga agus cinnteoirí i réimse na hóige..

Más infheidhme, ní mór d'eagraíochtaí comhpháirtíochta sainorduithe a shíniú lena n-údarófar don chomhordaitheoir gníomhú thar a gceann le linn chur chun feidhme an tionscadail. Ní mór na sainorduithe a cheangal den fhoirm iarratais. Tá teimpléad an tsainordaithedoc(46 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  maille le treoir faoina úsáid ar fáil.

 

Doiciméid tacaíochta eile


Maidir leis an tacaíocht deontais le costais taistil i gclár Erasmus+, ní mór na hachair thaistil a ríomh leis an áireamhán achair.

Beidh ar gach eagraíocht a ghlacfaidh páirt i dtionscadal clárú sa chóras cláraithe uathúil (Unique Registration Facility - URF). Ba chóir do na heagraíochtaí clárú ar Thairseach na Rannpháirtithe. Tá cur síos mionsonraithe ar an bpróiseas sin le fáil sa treoirleabhar maidir le URF agus tairseach na rannpháirtithepdf(2.83 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  .

Treoir theicniúilpdf(2.86 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  le cuidiú leis na hiarratasóirí na foirmeacha leictreonacha le haghaidh beart a bhainistíonn Gníomhaireachtaí Náisiúnta.

Treoirleabhar do shaineolaithe pdf(727 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  maidir le measúnú cáilíochta ar bhearta a bhainistíonn Gníomhaireachtaí Náisiúnta.

Ag seo an dá chineál teimpléid comhaontaithe deontais (comhaontuithe deontais d'aon tairbhí amháin agus do roinnt tairbhithe) a shíneoidh GNanna le heagraíochtaí ar ceadaíodh maoiniú dóibh.

Ar mhaithe le heolas amháin atá na teimpléid seo agus, mar sin de, is iad na comhaontuithe deontais a síníodh le GNanna amháin a bheidh ina gceangal.

Comhaontuithe idirinstitiúideacha

Comhaontú idirinstitiúideach 2014-20 idir Tíortha an Chláir

Comhaontú idirinstitiúideach 2014-20 idir Tíortha an Chláir agus na Tíortha Comhpháirtíochta

 
 

 

How can we help?