Cosán nascleanúna

Doiciméid d'iarratasóirí agus do thairbhithe

Tabhair do d'aire go mbaineann na doicméid seo le Glao ar Thograí 2015.

doiciméid 2014 le fáil sa chartlann.

Tá na foirmeacha iarratais ar líne agus doiciméid ghaolmhara i gcomhair 2016 á n-ullmhú faoi láthair agus beidh siad le fáil freisin ar shuíomhanna gréasáin na nGníomhaireachtaí Náisiúnta nó na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir, ag brath ar an ngníomhaíocht atá i gceist.

 

Samplaí den fhoirm iarratais

Tá samplaí den fhoirm iarratais leictreonach ar fáil le cúnamh a thabhairt duit iarratas a ullmhú.

KA1 - Soghluaisteacht foghlama daoine aonair
KA2 – Comhar le haghaidh nuálaíochta agus malartú dea-chleachtais
KA3 – Tacaíocht d'Athchóiriú Beartas
Gníomhaíochtaí Jean Monnet:
Scéimeanna spóirt:
 

Teimpléid


Ní mór na teimpléid chaighdeánacha seo a leanas a cheangal d'aon fhoirm iarratais a chuirfear isteach, i gcomhréir leis na ceanglais atá sonraithe sa treoirleabhar a ghabhann le gach scéim ar leith.

Príomhbheart 1: An teimpléad do chlár ama na n-imeachtaí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  is gá a cheangal den fhoirm iarratais maidir le Soghluaisteacht daoine óga agus oibrithe óige.

Príomhbheart 2: An teimpléad do chlár ama na n-imeachtaíxls(64 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  is gá a cheangal den fhoirm iarratais maidir le Comhpháirtíochtaí straitéiseacha.

Príomhbheart 3: An teimpléad do chlár ama na n-imeachtaí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  is gá a cheangal den fhoirm iarratais maidir le hIdirphlé Struchtúrtha - cruinnithe idir daoine óga agus lucht déanta cinntí i réimse na hóige.

Más infheidhme, ní mór d'eagraíochtaí comhpháirtíochta sainorduithe a shíniú lena n-údarófar don chomhordaitheoir gníomhú thar a gceann le linn chur chun feidhme an tionscadail. Ní mór na sainorduithe a cheangal den fhoirm iarratais. Tá teimpléad den sainordúdoc(53 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  odt(16 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  maille le treoir faoina úsáid ar fáil.

 

Doiciméid tacaíochta eile


Maidir leis an tacaíocht deontais i leith costais taistil faoi chlár Erasmus+, ní mór úsáid a bhaint as an áireamhán achair chun na hachair taistil a ríomh

Beidh ar gach eagraíocht a ghlacfaidh páirt i dtionscadal clárú sa chóras cláraithe uathúil (Unique Registration Facility - URF). Ba chóir do na heagraíochtaí clárú trí Thairseach na Rannpháirtithe. Tá cur síos mionsonraithe faoin bpróiseas sin le fáil sa treoirleabhar maidir le URF agus tairseach na rannpháirtithepdf(2.37 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  .

Treoirlínte teicniúlapdf(2.01 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  (arna tabhairt cothrom le dáta i Márta 2015) a chabhróidh leis na hiarratasóirí na foirmeacha leictreonacha a bhaineann leis na bearta sin atá faoi stiúir na nGníomhaireachtaí Náisiúnta a líonadh.

Treoirlínte i gcomhair saineolaithe maidir le cáilíocht na n-iarratas faoi KA107 de Erasmus+ a mheasúnúpdf(264 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  (is le glao 2015 amháin a bhaineann na treoirlínte seo)

Treoirleabhar i gcomhair saineolaithepdf(727 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  maidir le cáilíocht na n-iarratas ar dheontais i leith beart atá faoi stiúir na nGníomhaireachtaí Náisiúnta a mheasúnú (is le glao 2014 amháin a bhaineann an treoirleabhar seo)

Seo thíos an dá chineál teimpléid atá ann i gcomhair comhaontuithe deontais. Is iad na gníomhaireachtaí náisiúnta agus na heagraíochtaí a gceadófar maoiniú dóibh a shíneoidh iad.

Is ar mhaithe le heolas a thugtar na teimpléid seo, agus dá réir sin is iad na comhaontuithe deontais a shíneofar i gcomhpháirt le gníomhaireacht náisiúnta, agus na comhaontuithe sin amháin, a bheidh ina gceangal conarthach.

Comhaontuithe idirinstitiúideacha

Comhaontú idirinstitiúideach 2014-20 idir Tíortha an Chláir:

Comhaontú idirinstitiúideach 2014-20 idir Tíortha an Chláir agus na Tíortha Comhpháirtíochta:

 
 

 

How can we help?