Navigointipolku

Erasmus+ Asiakirjoja hakijoille ja tuensaajille

Tällä sivulla on tietoa vuoden 2014 yleisestä Erasmus+ ‑ehdotuspyynnöstä. Vuoden 2015 ehdotuspyyntöä koskeviin tietoihin voi toistaiseksi tutustua vain englanninkielisellä sivulla, mutta ne lisätään lähiaikoina myös suomenkieliselle sivulle. 

 

Mallit


Ohjelmaoppaassa neuvotaan kunkin toimen osalta, mitkä seuraavista vakiomuotoisista lomakkeista on liitettävä hakemukseen.

Avaintoimi 1: Toimien aikataulu Näytä edellisen linkin kieliversiot  , joka on liitettävä nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta koskevaan hakemukseen.

Avaintoimi 2: Toimien aikatauluxls(64 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  , joka on liitettävä strategisia kumppanuuksia koskevaan hakemukseen.

Avaintoimi 3: Toimien aikataulu Näytä edellisen linkin kieliversiot  , joka on liitettävä rakenteellista vuoropuhelua – nuorten ja nuorisoalan päättäjien välistä vuoropuhelua koskevaan hakemukseen.

Kumppaniorganisaatioiden on tarvittaessa allekirjoitettava ja annettava koordinaattorille valtuutus toimia niiden puolesta hankkeen toteutuksen aikana. Valtuutus on liitettävä hakemukseen. Valtuutukselle on saatavilla mallidoc(53 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  ja sen käyttöä koskevat ohjeet.

 

Muut liiteasiakirjat


Erasmus+ -ohjelman matka-avustusten maksamisen edellytyksenä on, että etäisyydet lasketaan etäisyyslaskurilla.

Kaikkien hankkeisiin osallistuvien organisaatioiden on rekisteröidyttävä keskitettyyn rekisteröintijärjestelmään (URF) osallistujaportaalin kautta. Menettely kuvataan vaihe vaiheelta oppaassa URF and Participant Portal guidepdf(2.83 Mb) Näytä edellisen linkin kieliversiot  .

Tekniset suuntaviivatpdf(2.01 Mb) Näytä edellisen linkin kieliversiot  , joissa on osallistujille neuvoja kansallisten toimistojen hallinnoimiin toimiin liittyvien sähköisten lomakkeiden täyttämisestä.

Opas asiantuntijoille (2014)pdf(727 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  kansallisten toimistojen hallinnoimiin toimiin liittyvien hakemusten arviointiin.

Seuraavassa esitetään kaksi erilaista avustussopimuksen mallia (toisessa sopimuksessa on yksi ja toisessa useampi edunsaaja). Kansallinen toimisto allekirjoittaa tällaisen sopimuksen rahoitusta saavien organisaation kanssa..

Nämä mallit on esitetty vain tiedotusmielessä, ja ainoastaan kansallisen toimiston kanssa allekirjoitetut sopimukset ovat sitovia.

Organisaatioiden väliset sopimukset

Ohjelmamaissa toimivien organisaatioiden välinen sopimus 2014–2020

Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries and Partner Countries:

 
 

 

How can we help?