Navigointipolku

Asiakirjoja hakijoille ja tuensaajille

Huom.! Nämä asiakirjat liittyvät vuoden 2015 ehdotuspyyntöön.

Vuoden 2014 asiakirjat on arkistoitu.

 

Mallilomakkeita

Sähköisestä mallilomakkeesta voi saada apua oman hakemuksen laatimiseen.

Avaintoimi 1 – Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus
Avaintoimi 2 – Innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö
Avaintoimi 3 — Tuki toimintapolitiikan uudistamiselle
Jean Monnet -toimet:
Urheiluun liittyvät toimet:
 

Mallit


Ohjelmaoppaassa neuvotaan kunkin toimen osalta, mitkä seuraavista vakiomuotoisista lomakkeista on liitettävä hakemukseen.

Avaintoimi 1: Nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta koskevaan hakemukseen liitettävä toimien aikataulu Näytä edellisen linkin kieliversiot  .

Avaintoimi 2: Strategisia kumppanuuksia koskevaan hakemukseen liitettävä toimien aikatauluxls(64 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  .

Avaintoimi 3: Rakenteellista vuoropuhelua (nuorten ja nuorisoalan päättäjien välistä vuoropuhelua) koskevaan hakemukseen liitettävä toimien aikataulu Näytä edellisen linkin kieliversiot  .

Kumppaniorganisaatioiden on tarvittaessa allekirjoitettava ja annettava koordinaattorille valtuutus toimia niiden puolesta hankkeen toteutuksen aikana. Valtuutus on liitettävä hakemukseen. Valtuutukselle on saatavilla mallidoc(53 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  ja sen käyttöä koskevat ohjeet.

 

Muut liiteasiakirjat


Erasmus+ -ohjelman matka-avustusten maksamisen edellytyksenä on, että etäisyydet lasketaan etäisyyslaskurilla.

Kaikkien hankkeisiin osallistuvien organisaatioiden on rekisteröidyttävä keskitettyyn rekisteröintijärjestelmään (URF) osallistujaportaalin kautta. Menettely kuvataan vaihe vaiheelta oppaassa URF and Participant Portal guidepdf(2.37 Mb) Näytä edellisen linkin kieliversiot  .

Tekniset suuntaviivatpdf(2.01 Mb) Näytä edellisen linkin kieliversiot  , joissa on osallistujille neuvoja kansallisten toimistojen hallinnoimiin toimiin liittyvien sähköisten lomakkeiden täyttämisestä (päivitetty maaliskuussa 2015).

Uutta! Opas asiantuntijoille avaintoimeen 107 liittyvien hakemusten arviointiinpdf(264 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  (sovelletaan ainoastaan vuoden 2015 ehdotuspyyntöön)

Opas asiantuntijoillepdf(727 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  kansallisten toimistojen hallinnoimiin toimiin liittyvien hakemusten arviointiin (sovelletaan ainoastaan vuoden 2014 ehdotuspyyntöön)

Seuraavassa esitetään kaksi erilaista avustussopimuksen mallia (toisessa sopimuksessa on yksi ja toisessa useampi edunsaaja). Kansallinen toimisto allekirjoittaa tällaisen sopimuksen rahoitusta saavien organisaatioiden kanssa.

Nämä mallit esitetään vain tiedotusmielessä, ja ainoastaan kansallisen toimiston kanssa allekirjoitetut sopimukset ovat sitovia.

Organisaatioiden väliset sopimukset

Ohjelmamaiden korkeakoulujen välinen sopimus 2014–2020:

Ohjelma- ja kumppanimaiden korkeakoulujen välinen sopimus 2014–2020:

 
 

 

How can we help?