Navigatsioonitee

Erasmus+ Dokumendid taotlejatele ja toetusesaajatele

Käesoleval leheküljel olev teave kehtib üksnes Erasmus+ 2014. aasta üldise konkursikutse kohta. Lehekülge ajakohastatakse peagi 2015. aasta konkursikutse üksikasjadega. Värskeima teabe 2015. aasta konkursikutse kohta leiate ingliskeelselt lehelt

 

Vormid


Taotlusvormidele tuleb lisada järgmised standardvormid vastavalt programmijuhendis iga meetme jaoks sätestatud tingimustele:

1. põhimeede: tegevuse ajakava Valige lingiga seotud tõlked  , mis tuleb lisada noorte ja noorsootöötajate liikuvust käsitlevale taotlusvormile;

2. põhimeede: tegevuse ajakavaxls(64 kB) Valige lingiga seotud tõlked  , mis tuleb lisada strateegilisi partnerlusi käsitlevale taotlusvormile;

3. põhimeede: tegevuse ajakava Valige lingiga seotud tõlked  , mis tuleb lisada struktureeritud dialoogi – noorte ja noortevaldkonna otsusetegijate kohtumisi käsitlevale taotlusvormile.

Vajadusel peavad partnerorganisatsioonid kirjutama alla mandaadile, millega volitatakse koordinaatorit tegutsema projekti elluviimise käigus nende nimel. Mandaadid tuleb lisada taotlusvormile. Saadaval on mandaadi vormdoc(53 kB) Valige lingiga seotud tõlked  ja juhised selle kasutamiseks.

 

Muud täiendavad dokumendid


Selleks et saada programmi Erasmus+ raames toetust reisikulude katmiseks, tuleb vahemaade arvutamiseks kasutada vahemaa kalkulaatorit.

Kõik projektis osalevad organisatsioonid peavad olema registreeritud keskses andmebaasis (URF). Organisatsioonid peaksid end registreerima osalejate portaali kaudu. Registreerimisprotsessi on täpsemalt kirjeldatud URFi ja osalejate portaali juhendispdf(2.83 Mb) Valige lingiga seotud tõlked  .

Tehnilised suunisedpdf(2.01 Mb) Valige lingiga seotud tõlked  taotlejatele elektroonilise vormi täitmiseks meetmete puhul, mida haldavad riiklikud bürood.

Suunised ekspertidele (2014)pdf(727 kB) Valige lingiga seotud tõlked  taotluste hindamiseks meetmete puhul, mida haldavad riiklikud bürood.

Allpool on esitatud kahte liiki toetuslepingu vormid (ühe toetusesaajaga leping ja mitme toetusesaajaga leping), mille riiklikud bürood sõlmivad toetust saavate organisatsioonidega.

Need vormid on mõeldud üksnes teavitamiseks, ainult riiklike büroodega allkirjastatud toetuslepingud on lepinguliselt siduvad.

Institutsioonidevahelised kokkulepped

Institutsioonidevaheline kokkulepe 2014–2020 programmiriikide vahel

Institutsioonidevaheline kokkulepe 2014–2020 programmiriikide ja partnerriikide vahel

 
 

 

How can we help?