Sti

Erasmus+ Dokumenter for ansøgere og støttemodtagere

Skabeloner


Følgende standardiserede skabeloner skal vedlægges ansøgningsskemaerne i overensstemmelse med kravene i programvejledningen for hver aktion.

Nøgleaktion 1: Skabelon for tidsplanen for aktiviteter Vælg oversættelse af det forrige link  , som skal vedlægges ansøgningsskemaet for Mobilitet blandt unge og ungdomsledere.

Nøgleaktion 2: Skabelon for tidsplanen for aktiviteterxls(63 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  , som skal vedlægges ansøgningsskemaet for Strategiske partnerskaber.

Nøgleaktion 3: Skabelon for tidsplanen for aktiviteter Vælg oversættelse af det forrige link  , som skal vedlægges ansøgningsskemaet for Struktureret dialog – møder mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet.

Partnerorganisationer skal, om nødvendigt, underskrive fuldmagter, som giver koordinatoren bemyndigelse til at handle på deres vegne i forbindelse med projektets gennemførelse. Fuldmagterne skal vedlægges ansøgningsskemaet. En skabelon til fuldmagtendoc(45 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  med retningslinjer for anvendelsen foreligger.

 

Andre støttedokumenter


For støtte til rejseomkostninger som led i Erasmus+ skal rejseafstande beregnes ved hjælp af afstandsberegneren.

Alle organisationer, der deltager i et projekt, skal være registreret i det fælles registreringssystem (URF). Organisationer skal registrere sig i systemet gennem deltagerportalen. Proceduren er grundigt beskrevet i vejledningen til systemet og deltagerportalenpdf(2.7 Mb) Vælg oversættelse af det forrige link  .

Tekniske retningslinjerpdf(2.73 Mb) Vælg oversættelse af det forrige link  der skal hjælpe ansøgere med at udfylde de elektroniske formularer til aktioner, der forvaltes af de nationale agenturer.

Vejledning for eksperterpdf(710 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  om kvalitetsvurdering af støtteansøgninger vedrørende aktioner, der forvaltes af de nationale agenturer.

Nedenfor findes skabeloner til de to typer støtteaftaler (aftaler med henholdsvis én eller flere modtagere), som de nationale agenturer vil undertegne med organisationer, der er godkendt til finansiering.

Skabelonerne er af rent informativ karakter, og det er derfor kun de underskrevne støtteaftaler med de nationale agenturer, der er kontraktligt bindende.

Interinstitutionelle aftaler

Interinstitutionel aftale 2014-2020 mellem programlande:

Interinstitutionel aftale 2014-2020 mellem programlande og partnerlande: