Erasmus+
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

Erasmus sa zmenil na Erasmus+

Program Erasmus dosiahol v roku 2017 svoje 30. výročie– tu nájdete informácie o tom, ako sa tento program zmenil na Erasmus+, aký má dosah a pridanú hodnotu, nájdete tu aj svedectvá účastníkov a víziu generácie Erasmus+ týkajúcu sa budúcnosti tohto programu po roku 2020.

Program Erasmus+ ponúka ľuďom zručnosti potrebné na to, aby mohli viesť nezávislý a plnohodnotný život. Pomáha im nájsť si miesto v spoločnosti a rozvíja ich zmysel pre európsku identitu, ktorá dopĺňa identitu národnú, regionálnu a miestnu.

Ďalšie informácie

Sandro Gozi Erasmus+
Matthieu Saglio, Erasmus+
Sofia Jagbrant Erasmus+

Celebrate Erasmus+ 30 years with us!

The 30th of November marks the end of the Erasmus+ 30th anniversary campaign. The European Commission is organising a day full of events taking place in Brussels - and live streamed on our website.

Ďalšie informácie

Spoznajte Erasmus+

Čo znamená „plus“ v programe Erasmus+?
V skutočnosti predstavuje množstvo rôznych plusov. Objavte ich všetky v týchto videách o nadšených účastníkoch programu Erasmus+ z celej Európy i sveta.

Viac informácií