Erasmus+
Clár an AE um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

Ó Erasmus go Erasmus+

Sa bhliain 2017 rinneadh comóradh 30 bliain ar an gclár Erasmus – tá eolas anseo faoin gcaoi ar athraigh agus ar fhás an clár ó Erasmus go Erasmus+ agus faoi thionchar agus breisluach an chláir, chomh maith le scéalta ó na rannpháirtithe féin agus an fhís atá ag glúin Erasmus+ don chlár ó 2020 amach

Cothaíonn Erasmus+ na hinniúlachtaí a theastaíonn ó dhaoine le saol neamhspleách, a bhfuil sásamh ann dóibh, a chaitheamh. Cabhraíonn sé leo a n-áit féin a aimsiú inár sochaithe agus teacht ar thuiscint ar céard is féiniúlacht Eorpach ann – féiniúlacht atá fite fuaite lenár bhféiniúlacht náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil.

Tuilleadh eolais

Marco Meloni , Erasmus+
Enrica Sciandrone Erasmus+
Matthieu Saglio, Erasmus+

Celebrate Erasmus+ 30 years with us!

The 30th of November marks the end of the Erasmus+ 30th anniversary campaign. The European Commission is organising a day full of events taking place in Brussels - and live streamed on our website.

Tuilleadh eolais

Eolas faoi Erasmus+

Céard dó a sheasann an + in Erasmus+?
Go deimhin, is iomaí rud atá dearfach faoin gclár! Tá eolas fúthu go léir sna físeáin seo ina léirítear rannpháirtithe díograiseacha an chláir Erasmus+ ó cheann ceann na hEorpa agus níos faide i gcéin.

Faigh amach níos mó

Mina Jaf, 28

European Voluntary Service

Watch video