Erasmus+

Om Erasmus+

Vad kan jag göra?

Erasmus+ är inte bara till för studenter. Det finns något för många olika typer av deltagare, även organisationer. Programmet samlar sju tidigare EU-program och pågår till 2020.

I programhandledningen för Erasmus+ kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns och vem som får delta. För vissa centraliserade insatser finns också en vägledning med preliminära bidragsbelopp.

Faktablad om Erasmus+

Enskilda deltagare

Erasmus+ har något att erbjuda människor i alla åldrar och hjälper dig att utveckla och sprida dina kunskaper och erfarenheter vid institutioner och organisationer i olika länder.

Läs mer

Organisationer

Erasmus+ har något att erbjuda många olika organisationer och riktar sig till bland annat universitet och andra utbildningsanordnare, tankesmedjor, forskningsinstitut och privata företag.

Läs mer

 

Mål

Erasmus+ ska bidra till Europa 2020-strategin för tillväxt, sysselsättning, social rättvisa och inkludering och till EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020.

Erasmus+ ska också främja den högre utbildningen och bidra till målen i EU:s ungdomsstrategi.

Exempel på konkreta mål:

Resultat

Projektdatabasen för Erasmus+ innehåller de flesta av de initiativ som finansieras genom programmet, med exempel på god praxis och särskilt lyckade projekt. Resultaten sammanställs också i rapporter och statistik.

Statistik

Statistik om Erasmus+ finns på statistiksidan.

Ländernas framsteg med att nå EU-målen följs varje år upp i utbildningsöversikten och visas på interaktiva kartor.

Information om ungas situation i Europa hittar du i ungdomsbarometern.

Rapporter

En halvtidsöversyn av Erasmus+ ska bli klar 2017, och när programmet har avslutats 2020 ska en utvärderingsstudie göras.

En studie av det förra Erasmusprogrammet publicerades 2014.

Vem får delta?

Erasmus+ är öppet för många olika typer av deltagare och organisationer. Vem som får delta varierar mellan olika projekt och länder.

Enskilda personer kan för det mesta bara delta via en organisation.

Länderna är uppdelade i program- och partnerländer. Programländerna kan delta i alla Erasmus-projekt medan partnerländerna bara kan delta i vissa av dem på särskilda villkor.

Du kan läsa mer om villkoren för att delta på sidorna för enskilda deltagare och organisationer och i programhandledningen.

 

Länder


Programländer • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Kroatien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Storbritannien
 • Makedonien
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Turkiet

Partnerländer

Partnerländer i EU:s grannskap

 • Albanien
 • Bosnien och Hercegovina
 • Kosovo
 • Montenegro
 • Serbien
 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Vitryssland
 • Georgien
 • Moldavien
 • Ukrainas i folkrätten erkända territorium
 • Algeriet
 • Egypten
 • Israel
 • Jordanien
 • Libanon
 • Libyen
 • Marocko
 • Palestina
 • Syrien
 • Tunisien
 • Rysslands i folkrätten erkända territorium

Andra partnerländer

 • Andorra
 • Monaco
 • San Marino
 • Vatikanstaten
 • Schweiz
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Kambodja
 • Kina
 • Nordkorea
 • Indien
 • Indonesien
 • Laos
 • Malaysia
 • Maldiverna
 • Mongoliet
 • Myanmar/Burma
 • Nepal
 • Pakistan
 • Filippinerna
 • Sri Lanka
 • Thailand och Vietnam
 • Kazakstan
 • Kirgizistan
 • Tadzjikistan
 • Turkmenistan
 • Uzbekistan
 • Argentina
 • Bolivia
 • Brasilien
 • Chile
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Kuba
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Guatemala
 • Honduras
 • Mexiko
 • Nicaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Uruguay
 • Venezuela
 • Iran
 • Irak
 • Jemen
 • Sydafrika
 • Angola
 • Antigua och Barbuda
 • Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • Benin
 • Botswana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Kamerun
 • Kap Verde
 • Centralafrikanska republiken
 • Tchad
 • Komorerna
 • Kongo
 • Demokratiska republiken Kongo
 • Cooköarna
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominikanska republiken
 • Ekvatorialguinea
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Fiji
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Grenada
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Elfenbenskusten
 • Jamaica
 • Kenya
 • Kiribati
 • Lesotho
 • Liberia
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Marshallöarna
 • Mauretanien
 • Mauritius
 • Mikronesien
 • Moçambique
 • Namibia
 • Nauru
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • Palau
 • Papua Nya Guinea
 • Rwanda
 • Saint Kitts och Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent och Grenadinerna
 • Samoa
 • São Tomé och Príncipe
 • Senegal
 • Seychellerna
 • Sierra Leone
 • Salomonöarna
 • Somalia
 • Sydsudan
 • Sudan
 • Surinam
 • Swaziland
 • Östtimor
 • Tanzania
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad och Tobago
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Bahrain
 • Kuwait
 • Oman
 • Qatar
 • Saudiarabien
 • Förenade Arabemiraten
 • Australien
 • Brunei
 • Kanada
 • Hongkong
 • Japan
 • Sydkorea
 • Macao
 • Nya Zeeland
 • Singapore
 • Taiwan
 • USA

Hur förvaltas Erasmus+?

Erasmus+ förvaltas av EU-kommissionen, genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea), programländernas nationella programkontor och Erasmuskontoren i vissa partnerländer.

 

EU-kommissionen

EU-kommissionen ansvarar för den övergripande programförvaltningen och

 • sköter budgeten
 • fastställer prioriteringar
 • bestämmer programmets mål och kriterier
 • övervakar och vägleder genomförandet
 • följer upp och utvärderar programmet.

Genomförandeorganet ansvarar för programmets centraliserade delar och

 • gör reklam för programmet
 • utlyser ansökningsomgångar
 • granskar bidragsansökningar
 • beviljar och övervakar projekt
 • informerar om resultaten.

Genomförandeorganet och kommissionen gör också studier och förvaltar och finansierar andra organ och nätverk som får stöd genom Erasmus+.

Du kan läsa mer om hur Erasmus+ förvaltas i de årliga arbetsprogrammen.

Nationella programkontor

I EU-länderna överlåter kommissionen en stor del av förvaltningen åt de nationella programkontoren. Utanför EU, särskilt inom den högre utbildningen, sköts den i stället av Erasmuskontoren.

Programkontoren får EU-medel för att sköta programmets decentraliserade verksamhet. De kan därför anpassa programmet efter sina nationella system för utbildning och ungdomsverksamhet.

De nationella programkontoren ansvarar för att

 • informera om programmet
 • granska ansökningar som lämnas in i landet
 • övervaka och utvärdera programmets genomförande i landet
 • stödja deltagarna, både enskilda personer och organisationer
 • främja programmet och dess projekt på lokal och nationell nivå.

Kontoren hjälper deltagarna genom hela projektet, från ansökan till avslut. De samarbetar också med bidragsmottagarna och andra organisationer för att stödja EU:s politik för utbildning, idrott och ungdomsfrågor.

Nationella Erasmuskontor

I de partnerländer utanför EU som deltar i Erasmusprojekt för den högre utbildningen sköter de nationella Erasmuskontoren en stor del av programförvaltningen. Kontoren fungerar som kontaktpunkt för alla som vill delta i Erasmus+. Deras uppgift är att

 • informera om programmet och om vem som kan delta
 • ge råd och stöd till potentiella sökande
 • övervaka Erasmusprojekt
 • stödja politisk dialog, studier och evenemang
 • hålla kontakt med experter och lokala myndigheter
 • följa policyutvecklingen.

Andra organ

Det finns många andra organisationer som också bidrar till programmet:

Erasmus+ i siffror (2014–2020)

Total budget

14,7 miljarder euro

EU:s budget för yttre åtgärder bidrar dessutom med 1,68 miljarder euro till samarbete med partnerländer utanför EU

Totalt antal deltagare

Över 4 miljoner deltagare

Högre utbildning

Cirka 2 miljoner studenter

Yrkesutbildning

Cirka 650 000 studenter

Personalutbyten

Omkring 800 000 föreläsare, lärare, utbildare, annan skolpersonal och ungdomsledare

Volontärarbete och ungdomsutbyten

Över 500 000 unga

Studielån för masterstudenter

Cirka 200 000 studenter

Gemensamma masterprogram

Över 25 000 studenter

Strategiska partnerskap

Cirka 25 000 partnerskap med 125 000 skolor, institutioner för yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning, ungdomsorganisationer och företag

Kunskapsallianser

Över 150 allianser med 1 500 högskolor, universitet och företag

Branschspecifika kunskapsallianser

Över 150 allianser med 2 000 yrkesutbildningsanordnare och företag

Erasmus+ factsheet

An overview of the Erasmus+ programme at a glance.

Erasmus+ factsheet

Download the factsheet

Erasmus+ country factsheets 2014

These factsheets give an overview of 2014, the first year of the Erasmus+ programme, in all 33 Programme countries.

 

Statistik

Här hittar du statistik och analyser om Erasmus+ och dess föregångare.

 2015

 

Nytt (januari 2017)

Rapporten omfattar det andra året med Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Den ger en översikt över all verksamhet i 2015 års arbetsprogram som har genomförts.

Årsrapport 2015 om Erasmus+

Bilaga I – Statistik

Bilaga II – Projekt

Föregående år

Rapporten omfattar det första året med Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott.

Årsrapport 2014 om Erasmus+ pdf (2,41 MB)

Bilaga I – Statistik pdf (1,42 MB)

Bilaga II – Projekt pdf (594 kB)

I januari 2016 publicerades siffrorna för det sista läsåret med Erasmusprogrammet (2013–2014), som omfattade utbytes- och samarbetsprojekt i den högre utbildningen inom det tidigare programmet för livslångt lärande (2007–2013).

Fakta och siffror om Erasmus pdf (8,21 MB)

Fakta och siffror om Erasmus – e-bok

De 500 lärosäten som tar emot flest Erasmusstudenter pdf (449 kB)

De 500 lärosäten som skickar ut flest Erasmusstudenter pdf (416 kB)

Analysen bygger på en studie från 2014 och tittar på hur Erasmusprogrammet påverkar studenternas kompetens och jobbmöjligheter.

Regional analys av Erasmusprogrammet pdf (5,29 MB)

Sammanfattning pdf (1,42 MB)

De viktigaste resultaten pdf (5,38 MB)

Äldre statistik

2011–2012 zip (7,74 MB)

2010–2011 zip (6,07 MB)

2009–2010 pdf (11,69 MB) zip (10,14 MB)

2008–2009 pdf (2,03 MB) zip (2,67 MB)

2007–2008 pdf (2,55 MB) zip (1,14 MB)

2006–2007 pdf (1,9 MB) zip (510 kB)

2005–2006 pdf (1,66 MB) zip (267 kB)

2004–2005 pdf (1,63 MB) zip (257 kB)

Landsstatistik, 2000–2012 pdf (2,7 MB) zip (1,16 MB)

Aggregat, tidsserier och universitetssamarbete på sidan med dokumentation zip (10,49 MB)

Budgetuppgifter pdf (1,67 MB) zip (265 kB)

Intensiva språkkurser pdf (1,65 MB) zip (278 kB)

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.